Κυριακή 8 Μαΐου 2016

Πού πήγαν τα λεφτά από τα προγράμματα στήριξης;

Πρόσφατα μια τελευταία μελέτη του European School of Management and Technology (ESMT) με έδρα το Βερολίνο διερευνά το πού πήγαν τα λεφτά της Ελληνικής διάσωσης (Rocholl, J., and A. Stahmer (2016). Where did the Greek bailout money go? ESMT White Paper No. WP–16–02). Έχει ενδιαφέρον να δούμε κάπως αναλυτικά τα στοιχεία.
Σύμφωνα λοιπόν με τη συγκεκριμένη μελέτη μόνο € 9,7 δις ή λιγότερο από το 5% του συνολικού ποσού των € 215,9 δις, που κατανέμεται στο 1ο και 2ο πρόγραμμα δεν χρησιμοποιήθηκαν για τις πληρωμές του χρέους και δεν πήγαν σε τραπεζικές ανακεφαλαιοποιήσεις. Σε αντίθεση, € 139,2 δις ή περισσότερο από το 64% χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή του υφιστάμενου χρέους και για να εξυπηρετήσει τις πληρωμές τόκων.
Επιπλέον, € 37,3 δις ή 17% χρησιμοποιήθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ τα υπόλοιπα € 29,7 δις, ή 14% δόθηκαν ως κίνητρα για τους επενδυτές προκειμένου να συμμετάσχουν στην αναδιάρθρωση του δημοσίου χρέους με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI) τον Μάρτιο του 2012.
Ενώ η εξυπηρέτηση του χρέους και των τόκων του είναι απλή, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και οι πληρωμές PSI απαιτούν μια πιο λεπτομερή εξήγηση. Πρώτον, το ΤΧΣ δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2010 ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με σκοπό την ενίσχυση του ελληνικού τραπεζικού τομέα. Στο πλαίσιο του δεύτερου πακέτου διάσωσης έλαβε συνολικά € 48,2 δις, εκ των οποίων τα € 10,9 δις επεστράφησαν, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό των € 37,3 δις να παραμείνει ως χρέος.
Βέβαια, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι το ΤΧΣ κατέβαλε για την εκκαθάριση Πιστωτικών ιδρυμάτων την περίοδο 2011-2012 έως το πρώτο τρίμηνο του 2013 γύρω στα € 14,7 δις για την κάλυψη του "χρηματοδοτικού κενού", αλλά και του κεφαλαίου προκειμένου οι "συστημικές" τάπεζες (Πειραιώς, Eurobank, Alpha, ETE) να απορροφήσουν την Αγροτική, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, κοκ. Επομένως, τα € 9,5 δις των δυο προγραμμάτων δανεισμού, που αναφέρονται ότι πήγαν στον κρατικό προϋπολογισμό, στην ουσία χρηματοδότησαν κι αυτά το ΤΧΣ, δηλαδή τις τράπεζες.
Δεύτερον, οι πληρωμές PSI είχαν αρχικά προγραμματιστεί να ανέλθουν σε € 30,0 δις ως sweetener - γλυκαντικό, όπως επίσημα χαρακτηρίστηκε, για τους τραπεζίτες κατόχους ελληνικών ομολόγων - συν € 5,5 δις για την πληρωμή δεδουλευμένων τόκων. Οι πραγματικές πληρωμές οδήγησαν σε € 29,7 δις για το γλυκαντικό και € 4,9 δις για τους δεδουλευμένους τόκους, αφήνοντας ένα συνδυασμένο σύνολο € 34,6 δις. Ο σκοπός των πληρωμών PSI ήταν να δοθούν τα κατάλληλα κίνητρα για την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους τον Μάρτιο του 2012.
Μιας και η φιλολογία περί αναδιάρθρωσης χρέους έχει ξαναέρθει στην επικαιρότητα, αξίζει τον κόπο να δούμε πώς έγινε η προηγούμενη για να δούμε τι μας περιμένει.
Για κάθε € 100 επιλέξιμων ομολόγων, για τα οποία οι κάτοχοι τους αποδέχθηκαν τους όρους ανταλλαγής χρέους, € 15 έχουν καταβληθεί με τη μορφή τίτλων του EFSF στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος οικονομικής προσαρμογής, το λεγόμενο γλυκαντικό του PSΙ. Δηλαδή δύο ομόλογα που έληξαν στις 12 του Μαρτίου 2013 και 12 Μαρτίου 2014 με σταθερό επιτόκιο 0,4% και 1,0%, αντίστοιχα. Ένα άλλο € 31,5 δόθηκε ως μια σειρά από 20 ομόλογα που εκδόθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση με την ίδια ονομαστική αξία και ωρίμανση μεταξύ 2013 και 2042 και με επιτόκια 2,0% μεταξύ 2012 και 2015, 3,0% μεταξύ 2016 και 2020, 3,65% για το 2021, και 4,3% κατόπιν.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι πληρωμές κατά 29,7 δις € για τα ομόλογα του PSI και € 62,4 δις για τα ομόλογα της κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, το δημόσιο χρέος για τα αντίστοιχα ομόλογα μειώθηκε από € 199,2 δις σε € 92,1 δις, το οποίο συνιστά ονομαστική ελάφρυνση του χρέους κατά € 107,1 δις ή 53,7%. Επιπλέον € 4,9 δις πληρώθηκαν για τους δεδουλευμένους τόκους των ανταλλασσόμενων ομολόγων.
Την αναδιάρθρωση ακολούθησε μια επαναγορά χρέους με € 11,3 δις, που χρηματοδοτήθηκε μέσω του δεύτερου προγράμματος διάσωσης, ονομαστικής αξίας € 31,9 δις σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, μειώνοντας την ονομαστική αξία του δημόσιου χρέους περαιτέρω € 20,6 δις. Με τα νέα δάνεια διάσωσης από το ΔΝΤ και την ΕΕ, το συνολικό ελληνικό δημόσιο χρέος μειώθηκε από € 356,0 δις το 2011 σε € 304,7 δις το 2012. Η συνολική δανειακή επιβάρυνση μειώθηκε μόνο κατά € 51,3 δις το 2011-2012.
Όμως, η ελληνική οικονομία υπέστη περεταίρω συρρίκνωση της τάξης του 8% στο ΑΕΠ κατά την περίοδο 2012-2015. Ενώ το επίπεδο επενδύσεων την ίδια περίοδο έπεσε κατά 18%! Κι όλα αυτά χάρις στο σισύφειο κυνηγητό των πρωτογενών πλεονασμάτων του προϋπολογισμού, που συνεπάγεται αναγκαστικά φορολογική λεηλασία και οριζόντιες περικοπές. Μαζί φυσικά με τις πολιτικές ανοίγματος των αγορών και ιδιωτικοποιήσεων, που επιδείνωσαν δραματικά το οικονομικό αδιέξοδο της χώρας.
Τον Ιούλιο του 2015, η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε επισήμως νέο "πακέτο διάσωσης". Μετά την έγκριση από τις εθνικές κυβερνήσεις, το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) ενέκρινε το Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) τον Αύγουστο του 2015. Το τρίτο αυτό πρόγραμμα προβλέπει νέο δανεισμό ύψους € 86 δις έως το 2018, το σύνολο του οποίου έχει δεσμευθεί από την ΕΕ μέσω του ΕΜΣ, ο οποίος αντικαθιστά το EFSF.
Οι πληρωμές υπόκεινται σε δεσμεύσεις που περιγράφονται στο μνημόνιο συμφωνίας, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως την πλήρη απορρύθμιση της ελληνικής οικονομίας. Το πρόγραμμα προϋποθέτει πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων (Πρόγραμμα Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας), όπως ορίζεται στο μνημόνιο συμφωνίας, η οποία εκτελείται μέσω του φορέα ιδιωτικοποιήσεων Ελληνικής Δημοκρατίας Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ) . Οι ιδιωτικοποιήσεις αναμένεται να φέρουν € 6,4 δις από την πώληση περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, η οποία περιλαμβάνει κυρίως τα αεροδρόμια, τα λιμάνια και τις εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου και νερού.
Οι μελλοντικές ανάγκες χρηματοδότησης για την περίοδο του Αυγούστου 2015 έως Ιούλιο 2018 περιλαμβάνουν € 35,9 δις για την εξόφληση του χρέους, € 17,8 δις σε πληρωμές τόκων, € 7,0 δις για την εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών και € 25 δις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την κάλυψη του κόστους του χρηματοπιστωτικού τομέα. Ενώ η ακριβής έκβαση του τρίτου προγράμματος μένει να τη δούμε, η εκ των προτέρων διάρθρωση είναι απολύτως σαφής. Το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος θα χρησιμοποιηθεί ξανά για να καλύψει την αποπληρωμή του χρέους και την πληρωμή τόκων σε υφιστάμενους πιστωτές, που αυτή τη φορά κυρίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ενώ το υπόλοιπο προορίζεται για την κάλυψη των κεφαλαιακών αναγκών των εγχώριων τραπεζών.
Τα € 7,0 δις ήτοι το 8% των δανείων του νέου προγράμματος υποτίθεται ότι προορίζονται για τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά όχι εν λευκώ. Στην πραγματικότητα προορίζονται κυρίως για τη στήριξη του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων. Όπως π.χ. με τη συμφωνία πώλησης των 14 αεροδρομίων της χώρας στην Fraport, όπου προβλέπονται έργα υποδομών χρηματοδότησης του ελληνικού δημοσίου ύψους € 3 δις. Έτσι, με το νέο πρόγραμμα η Ελλάδα θα δανειστεί € 7,0 δις για να στηρίξει τις απαιτούμενες από τους Ευρωπαίους δανειστές ιδιωτικοποιήσεις με την ελπίδα να εισπράξει € 6,4 δις. Και που θα πάνε τα εισπραττόμενα από τις ιδιωτικοποιήσεις; Στην "ελάφρυνση" του χρέους. Δηλαδή, πάλι στους δανειστές.
Τι δείχνουν όλα αυτά τα στοιχεία; Πρώτο, ούτε ένα ευρώ δεν πήγε για την πληρωμή συντάξεων, μισθών, ή άλλων κοινωνικά αναγκαίων δαπανών. Στο σύνολό τους τα δάνεια και των τριών προγραμμάτων "διάσωσης" δίνονται αποκλειστικά με σκοπό να εξυπηρετηθούν άμεσα οι δανειστές και οι εγχώριες τράπεζες. Ούτε ένα ευρώ δεν πάει στις ανάγκες του ελληνικού λαού και της ελληνικής οικονομίας. Ούτε ένα ευρώ!
Δεύτερο, το 1ο και 2ο πρόγραμμα "διάσωσης" πρόσθεσε νέο δημόσιο χρέος στην Ελλάδα ύψους € 129 δις, από το οποίο αφαιρέθηκαν λόγω του PSI τα € 51,3 δις. Με άλλα λόγια, το νέο δημόσιο χρέος που προστέθηκε από το δανεισμό "διάσωσης", συμπεριλαμβανομένου και του PSI, ανέρχεται σχεδόν σε € 78 δις. Το 3ο πρόγραμμα πρόκειται να προσθέσει νέο χρέος άλλα € 50,1 δις. Με άλλα λόγια έως το τέλος του 2018, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας θα υπερβαίνει τα € 361 δις. Δηλαδή, θα υπερβαίνει το 200% του ΑΕΠ, αν όντως επιτευχθεί η άνοδος του ΑΕΠ που προβλέπεται από το τελευταίο μνημόνιο. Πράγμα μάλλον απίθανο.
Κι όλα αυτά χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος εξυπηρέτησης του βραχυχρόνιου δανεισμού της Ελλάδας που τα χρόνια του μνημονίου καλπάζει. Ο βραχυχρόνιος αυτός δανεισμός καλύπτει τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. Για να δανείζεται κάθε χρόνο η κυβέρνηση γύρω στα € 15 δις, ανακυκλώνει Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ) αξίας άνω των € 40 δις.
Χάρις όμως στο success story των Σαμαροβενιζέλων το 2014, αλλά και στη "διαπραγματευτική" δεινότητα των Τσιπροκαμμένων, ο βραχυχρόνιος δανεισμός με ΕΓΕΔ δεν είναι πλέον αρκετός. Χρειάστηκαν άλλα € 10 δις σε ετήσια βάση, τα οποία οι εν λόγω κυβερνήσεις άντλησαν από τα ταμειακά διαθέσιμα ασφαλιστικών ταμείων, νοσοκομείων και γενικά από κάθε λογής νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η ληστεία αυτή αναχρηματοδοτήθηκε με Euro Commercial Paper, δηλαδή άτυπες υποσχετικές χωρίς αντίκρισμα διάρκειας μερικών εβδομάδων και repos.
Η κυβέρνηση των Σαμαροβενιζέλων χρηματοδότησε το success story του 2014 με την ανακύκλωση € 40,6 δις ΕΓΕΔ και € 88,5 δις Euro Commercial Paper και repos. Σύνολο βραχυχρόνιου δανεισμού ύψους € 129,1 δις για το 2014. Η κυβέρνηση Τσιπροκαμμένου ακολούθησε την ίδια πεπατημένη ανακυκλώνοντας μέσα στο 2015 πάνω από € 40,5 δις ΕΓΕΔ, ενώ τα Euro Commercial Paper και repos ξεπέρασαν το τρομακτικό ύψος των € 700 δις!
Τι σημαίνουν όλα αυτά; Σημαίνουν κάτι πολύ απλό. Τα δημοσιονομικά της χώρας εκτός από το βάρος της εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους, αλλά και της διαρκούς στήριξης των τραπεζών διαμέσου του δανεισμού "διάσωσης", είναι υποχρεωμένη από το 2014-2015 και μετά να αντιμετωπίζει ένα τρέχων ταμειακό έλλειμμα της τάξης των € 25 δις ετήσια! Κι αυτό είναι υποχρεωμένη να το αναχρηματοδοτεί μέσα από τον βραχυχρόνιο δανεισμό, αλλά και την περιοδική λεηλασία των ταμειακών διαθεσίμων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (από ασφαλιστικά ταμεία και νοσοκομεία, έως πανεπιστήμια και ΟΤΑ) έναντι υποσχετικών άνευ αντικρίσματος και repos.
Πόσο λέτε να κρατήσει αυτό; Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό το ταμειακό έλλειμμα διαρκώς θα επιδεινώνεται μόνο και μόνο από την επιτοκιακή επιβάρυνση του βραχυχρόνιου δανεισμού. Κι έτσι κάθε τρίμηνο ή εξάμηνο από δω και πέρα, νέα μέτρα οριζόντιων περικοπών θα απαιτούνται από τους δανειστές, νέοι φόροι, περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις, ευρύτερες απορυθμίσεις στα εργασιακά, κοκ μέχρις ότου η χώρα καταρρεύσει οριστικά.
Να είστε σίγουροι ότι πάνω μας θα τα δοκιμάσουν όλα. Μέχρι και το "εναλλακτικό νόμισμα" που πρεσβεύει επίσημα η διάδοχος του κ. Τσίπρα, κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου. Κι αφού ψοφήσει το πειραματόζωο, θα πουν ότι εμείς φταίμε. Οι μισοί γιατί θα λένε ότι δεν αντιδράσαμε και άρα ότι πάθαμε μας άξιζε. Ενώ οι άλλοι μισοί γιατί θα επικαλούνται την εγγενή αδυναμία μας να εφαρμόσουμε πιστά το σωτήριο πρόγραμμα του "ενάρετου κύκλου", που μας έχουν επιβάλλει οι "θεσμοί" του κολαστήριου που αποκαλείται Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τότε οι μόνοι δικαιωμένοι σ' αυτή τη χώρα, θα είναι οι νεκροί.

19 σχόλια:

 1. Ένα σημαντικό κείμενο για το πώς έγιναν οι ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών έχει γράψει ο Δημήτρης Καρούσος στο τελευταίο τεύχος 6 του ΑΝΑΠΟΔΑ που κυκλοφορεί. Θεωρώ ότι αξίζει κανείς να το διαβάσει για να καταλάβει πώς παίζεται το παιχνίδι τα δικά σου, δικά μου και τα δικά μου, πάλι δικά μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Τα νεα ομόλογα του PSI για το 31,5% είναι πληρωτέα-ωρίμανση- απο το 2023 (οχι 2013!) έως το 2042...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δημήτρη, αυτά τα 700 δις βραχυπρόθεσμου δανεισμού που είναι;;; Ξέρει κανένας;;;; Μιλάμε για ένα ποσό αστρονομικων διαστάσεων. Ούτε η Κίνα δεν χρειάζεται τόσα πολλά λεφτά. Ξέρει κανένας τι έγιναν αυτά τα λεφτά;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τα 700 δις είναι κυρίως ECP, δηλαδή ένα είδος ανασφάλιστων υποσχετικών διάρκειας λίγων εβδομάδων, που τα εκδίδει η κυβέρνηση για να βάλει στο χέρι τα ταμεία του δημοσίου. Έτσι για να αρπάξει περί τα 10 δις ευρώ από τα ασφαλιστικά, νοσοκομεία, κοκ, ανακύκλωσε ECP συνολικής αξίας 700 δις! Όντως το νούμερο είναι αστρονομικό, αλλά δεν το εισέπραξε η κυβέρνηση. Απλά το ανακυκλώνει γιατί δεν μπορεί να επιστρέψει αυτά που άρπαξε από τα ταμεία των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Αυτό σημαίνει πώς αργά ή γρήγορα αυτές οι υποσχετικές θα βρουν το δρόμο και προς τις άλλες πληρωμές της κυβέρνησης. Κάπως έτσι θα μας εμφανίσουν το διπλό ή παράλληλο ή "εναλλακτικό" - όπως το λέει η Κωνσταντοπούλου - νόμισμα.

   Διαγραφή
  2. Δηλαδή αυτά τα 700 ουσιαστικά τα 'υποσχεθηκε' στα ταμεία και υφαρπαξε τα αποθεματικα τους. Δηλαδή δεν τα πήρε από την ΕΚΤ;;;

   Διαγραφή
  3. Ακριβώς. Τα άρπαξε από τα ταμεία και τους έδωσε υποσχετικές με επιτόκιο πάνω από 2%, οι οποίες ανανεώνονται κάθε 2-3 εβδομάδες. Τα ταμεία όμως δεν μπορούν να τις κάνουν τίποτε αυτές τις υποσχετικές. Παρά μόνο όταν έρθει η ώρα να πληρώνουν με δαύτες μισθούς και συντάξεις. Η λύση Βαρουφάκη, δηλαδή.

   Διαγραφή
  4. Μάλιστα. Οπότε, χωρίς να έχω ιδέα από οικονομικά, προφανώς πάμε για διπλό νόμισμα.Γιατί ρευστό δεν υπάρχει ούτε για τσιχλες, ρευστό επίσης δεν πρόκειται να υπάρξει, άρα θα πληρώνουν με υποσχέσεις. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλος τρόπος με τις υπάρχουσες συνθήκες. Εκτός και αν ο κος Ντραγκι εκτυπωσει καμιά 50 δις και μας χαρτζιλικωσει (γελάμε τώρα φυσικά). Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω πάντως (βασικά καταλαβαίνω αλλά τέλος πάντων) είναι γιατί αφού έχουμε χρεοκοπήσει de facto, συνεχίζει αυτή η κατάσταση. Τι ακριβώς περιμένει η ευρωζωνη; Δεν ξέρει τι γίνεται; Αποκλείεται. Είναι τόσο ιδεοληπτικοι οι των Βρυξελλών που εθελοτυφλουν; Και καλά αυτοί είναι στον χαρούμενο κόσμο του νικελοντεον, εμείς τι κάνουμε;Προφανώς είναι ρητορικες ερωτήσεις. Το δυστύχημα Δημήτρη είναι ότι ταλαιπωρειται ένας λαός χωρίς κανέναν λόγο. Και το αποτέλεσμα είναι η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ. Κρίμα, γιατί ζούμε σε έναν υπέροχο τόπο που έχει τα πάντα. Κρίμα

   Διαγραφή
 4. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φίλε Βασίλη, λέγομαι Κυριακή και είμαι φίλη του ΕΠΑΜ. Καταρχήν θα ήθελα να σε διαβεβαιώσω ότι δεν είμαστε όλοι οι Έλληνες τεμπέληδες. Παντού σε όλες τις χώρες υπάρχουν και οι εργατικοί, υπάρχουν και οι τεμπέληδες. Στην τελευταία μου δουλειά στην εστίαση, εργαζόμουν δέκα με έντεκα ώρες την ημέρα χωρίς να κάτσω ούτε μια στιγμή σε καρέκλα, με πολλαπλά καθήκοντα (ταμείο, σέρβις, καθαριότητα κλπ), με δύο ρεπό το μήνα, για οκτώ μήνες. Θα ήθελα να σε ρωτήσω γιατί επέλεξες να δουλέψεις σαν care giver στην Αγγλία και όχι να εκμεταλλευτείς τις ευκαιρίες στον τόπο σου. Απ΄όσο γνωρίζω το Άργος είναι από τα πλουσιότερα μέρη της πατρίδας μας αναφορικά με τις καλλιέργειες (πορτοκάλια, ελιές, αμπέλια, μελισσοκομία, τουριστικά) δίπλα είναι και το Ναύπλιο απ΄τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Δίπλα είναι και η Νεμέα με απέραντες εκτάσεις, αμπέλια, κρασιά κλπ. Τι δουλειά έχεις να "ξεσκατίζεις" στην ξένη χώρα και να μην έρθεις έστω γιά όσο έχεις επιλέξει να κάνεις κάποια "κατώτερη" των πτυχίων σου δουλειά, στον τόπο σου; Βλέπω τον τίτλο σου MSC Paediatric Exercise and Health, δεν θα μπορούσες να ανοίξεις έστω ένα ιατρείο εδώ ή να απορροφηθείς στο σύστημα υγείας της χώρας σου που έχει μεγάλη ανάγκη από άτομα με τη δική σου ειδικότητα; Μήπως είναι και άλλοι λόγοι που επιλέγεις το εξωτερικό όπως π.χ. πιο "παχουλοί" μισθοί; Δε σε κρίνω δικαίωμά σου να επιλέξεις για τη ζωή σου ότι θεωρείς καλύτερο αλλά επειδή βλέπω στα γραφόμενά σου πατριωτικό συναίσθημα, σκέψου τι θα γίνει σ΄αυτή την έρμη χώρα αν όλοι οι εργατικοί και με προσόντα νέοι φύγετε. Ποιοί θα μείνουν εδώ; Εμείς σε ηλικίες πάνω κάτω 50 χρονών και οι παππούδες; Δες και αυτή την ομιλία ίσως τη βρεις ενδιαφέρουσα:https://www.youtube.com/watch?v=MCwAcJ78a8A

   Διαγραφή
 5. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Όλα αυτά που λες φίλε Βασίλη, περί τεμπελιάς των Ελλήνων, ακόμα και τα άλλα που λένε για Έλληνες που δεν πληρώνουν εφορία, που τρώνε τα δάνεια, που κάνουν κομπίνες κτλ. είναι ψίχουλα μπροστά στο όργιο και τον ποταμό χρημάτων που φαγώθηκαν από το κεφάλαιο, τις τράπεζες, τις μίζες, τις προμήθειες και πάνω από όλα τα δάνεια για να πληρώνει το κράτος δάνεια. Αυτό είναι που έφαγε την Ελλάδα, όχι ο λαός της. Γιατί δεν είχε ποτέ κυβέρνηση με εθνική συνείδηση, να κάνει κάτι προς όφελος του λαού και όχι των ξένων και των ντόπιων τσιφλικάδων.

   Διαγραφή
 6. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Ειπα να αφησω τα "συντροφια" να φαγωθουν με την ησυχια τους, αλλα απ οτι βλεπω μαλλον δεν θα σου απαντησει κανενας.
  Θα κανω λοιπον την καρδια μου πετρα και θα σταματησω για λιγο το σφαξιμο Πακιστανων και αναρχοαπλυτων να σου γραψω μερικα φασιστικα, αν βεβαια στο επιτρεπει η σοσιαλιστικη σου αγωγη να μιλας με ναζι.
  Το μονο που χρειαζεται να κανεις ειναι να γκουγκλαρεις και να βρεις διαγραμματα των δημοσιων χρεων των Ευρωπαικων κρατων και της Ελλαδας. Μονο να προσεξεις να ειναι σε ευρω και οχι ποσοστο του ΑΕΠ.
  Δεν θελει να εισαι και κανενας μεγας οικονομολογος για να δεις οτι το χρεος απο το 1970 και μετα περιπου αρχιζει να σκαρφαλωνει αναχρηματοδοτουμενο κυριως απο τους ιδιους του τους τοκους.
  Αυτη ειναι μια κατασταση που κρυβεται κυριως με το κολπο να κοιταμε το χρεος σαν ποσοστο του ΑΕΠ που οσο πεφτουν δανεικα στην παγκοσμια οικονομια, φυσικα ανεβαινει. Μολις η φουσκα σκασει, (αφου οταν κοβεις χρημα απο κοπανιστο αερα, δανειζεις και πεθαμενους), αρχισουν τα πανηγυρια γιατι το ΑΕΠ φυσιολογικα θα πεσει, αλλα το χρεος μονο ανεβαινει.
  Οι ιδιωτικες τραπεζες εχουν παρει απο τα κρατη το δικαιωμα να κοβουν στην ουσια το νομισμα. Ετσι το κρατος που θα μπορουσε να κοβει οσο χρημα του χρειαζεται χωρις να το χρωσταει και χωρις να πληρωνει τοκους, τωρα βρισκεται συντομα χρεωμενο. Βαλε και τις "μεταφορες" απο τις τσεπες των μικρων στις τσεπες των τραπεζιτων μεσω χρηματιστηριου και αλλων κερδοσκοπικων παιχνιδιων και εχεις μια παγκοσμια οικονομικη πυραμιδα.

  Αυτο ομως αγαπητε μου ΔΕΝ ειναι καπιταλισμος. Ειναι απατη.
  Εμεις οι "ναζι" τα ξερουμε απο παλια. Τα "πρωτοκολλα των σοφων της Σιων" τα οποια βεβαια εσεις απορριπτεται μετα βδελυγμιας τα γραφουν αναλυτικοτατα.

  ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΠΑΝΤΟΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ, Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΘΑ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΖΕ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΝΕ ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΧΡΕΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ. ΠΡΕΠΕΙ Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ.

  Οι χωρες που ανεφερες σαν υποδειγματα καπιταλιστικων χωρων, στην ουσια ειναι αυτες που ξεκοψαν νωρις απο την υποχρεωση να αφηνουν και τους φουκαραδες να γλυφουν κανενα κοκκαλο. Τα κλεβουν ολα οι τραπεζιτες και οι παρατρεχαμενοι κολαουζοι. Οι υπαναπτυκτοι οπως εμεις που μεχρι προτινος ειχαμε πελατειακο κρατος, (δηλαδη οι πολιτικοι ειχαν αναγκη τους πολιτες για να εκλεγουν), κατι ροκαναγαμε. Μεχρι που ο Μπομπολας και η παρεα του εκαναν τους πολιτες αχρειαστους. Γιατι να ταιζεις αυτους τους κοπριτες οταν μπορεις να ταιζεις πεντε καναλαρχες να τους κοροιδευουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Οποτε μετα την οικονομικη απατη, παμε και στην ακομη μεγαλυτερη πολιτικη απατη.
  Οι πολιτες στην δημοκρατια αποφασιζουν και κυβερνουν το κρατος τους. Πολυ ωραια, αλλα αυτο μονον αν εχουμε δημοκρατια.
  Στην αρχαιοτητα ηταν πασιγνωστο, οτι οπου εχεις εκλογες ΔΕΝ εχεις δημοκρατια. Αυτο ειναι λογικο, αφου εκτος του προφανους, οτι αν επιλεγεις ποιος θα κυβερνησει σημαινει οτι δεν κυβερνας εσυ, εχουμε και μια προσπαθεια επιλογης των "αριστων", πραγμα που κανει το πολιτευμα αριστοκρατικο και οχι δημοκρατικο ακομη και στην καλυτερη περιπτωση.
  Οι εκλογες γινονται μεταξυ των λιγων επωνυμων. Για να γινεις επωνυμος χρειαζεσαι τα μεσα για να προβληθεις και αυτα τα μεσα αγοραζονται. Επομενως αυτο που μενει ειναι ενα ολιγαρχικο πολιτευμα στο οποιο ο λαος δεν κυβερναει ουτε τον εαυτο του, και επιλεγει για αφεντες του, οποιον του προβαλλει για σωτηρα η ολιγαρχια που κατεχει ολα τα μεσα προβολης.
  Τελικα μια και το ανεφερες, τι ψηφισε ο λαος; Τον ΓΑΠ υποστηριζεις, τον Σαμαρα και τον Τσιπρα. Δεν τους ψηφισε ομως μονο. Τους μαυρισε κιολας. Μαλιστα τους ψηφισε γι αυτα που ελεγαν και τους μαυρισε γι αυτα που εκαναν.
  Ο λαος εριξε τρεις κυβερνησεις και ετοιμαζεται για την τεταρτη, για να δειξει οτι δεν θελει τα μνημονια και το επικυρωσε και με το δημοψηφισμα. Κι ομως το καθε μνημονιο περναει πιο ανετα απο το προηγουμενο στην βουλη των "αντιπροσωπων" του.
  Επομενως το τι θελει ο λαος δεν εχει σημασια. Τα καναλια του λενε τι εναλλακτικες εχει και τελικα τα καναλια λενε και τι ηθελε ο λαος. Ο Τσιπρας εγινε πρωθυπουργος για να σκισει τα μνημονια και τα καναλια επεισαν οτι η εντολη που πηρε ηταν να κατσει στα τεσσερα.
  Θα σταματησω εδω προς το παρον συνοψιζοντας.
  Ασχετα με το αν ο καπιταλισμος ειναι καλος η κακος, δεν μας φταιει αυτος γιατι αυτο που εχουμε ΔΕΝ ειναι καπιταλισμος.
  Ειναι απατη.
  Ασχετα αν η δημοκρατια ειναι ενα καλο η κακο πολιτευμα, δεν μας φταιει αυτη, γιατι το πολιτευμα μας δεν ειναι δημοκρατικο. Ειναι απατη.
  Πρωτου καταληξουμε λοιπον να αναζητουμε "πατερουληδες" να μας κανουν ανθρωπους, καλο ειναι να ξεμπερδευουμε με τους απατεωνες και να παρουμε πισω την χωρα μας και την κυριαρχια μας σε ολα τα επιπεδα. Αυτο μαλλον δεν θα στο κανει το ΚΚΕ ουτε και ολη η υπολοιπη "αριστερα". Πλην καποιων εξαιρεσεων οπως ο Καζακης και το ΕΠΑΜ, ο Καραμπελιας, ο Κοντογιωργης και καποιοι αλλοι που προσπαθουν με καποιες ομαδες που φτιαχνουν να αποσυνδεσουν τον σοσιαλισμο απο το μισος για την Ελλαδα, οι υπολοιποι ειναι πουλημενα τομαρια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή