Τρίτη 15 Μαρτίου 2016

Το φορολογικό πρόγραμμα του ΕΠΑΜ.

«Αυξημένη φορολογία στα προϊόντα πολυτελείας και ΦΠΑ μέχρι 10% αναφέρεται στο νέο φορολογικό πρόγραμμα του ΕΠΑΜ» υπογραμμίζει σε συνέντευξη στη ΔΕΣΜΕΥΣΗ ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ Δημήτρης Καζάκης.

Ερ.
 Πώς θα ελεγχθεί το φορολογικό χρέος;
Απ.
 Έχουμε γυρίσει σε φόρους υποτέλειας όπως στην νεοφεουδαρχία καπιταλιστικού τύπου.
Όταν το φορολογικό χρέος είναι 82 δις. ευρώ δεν μπορεί να υπάρξει ανταποδοτικό σύστημα με υπηρεσίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα 20-25 δις. είναι παλιά χρέη εταιριών (όσες έχουν κλείσει ή δεν έχουν πληρώσει) στα οποία πρέπει να γίνει εκκαθάριση.
Ειδικότερα για τις μικρές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το χρέος από έλλειψη φοροδοτικής ικανότητας, διαγράφεται με νομοθετική ρύθμιση για να τους δοθεί η ευκαιρία να ξαναλειτουργήσουν.
Όσο πρόκειται για τις δημοτικές επιχειρήσεις, το νομικό καθεστώς θα δημιουργηθεί από μηδενικής βάσης.
Για την φορολογία προσώπων θα ελεγχθούν τα έσοδά τους για να διαπιστωθεί η φορολογική τους ικανότητα. Σκοπός είναι να σβήσει το χρέος προς την εφορία από τους μνημονιακούς φόρους στα νοικοκυριά, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μικρομεσαίους.

Ερ.
 Ποιό θα είναι το φορολογικό πρόγραμμα που προτείνει το ΕΠΑΜ;
Απ.
 Το φορολογικό σύστημα πρέπει να είναι λίγες σελίδες απλοποιημένο και να είναι κατανοητό. Θα υπάρχει άμεση φορολογία δηλαδή με βάση το εισόδημα που παράγει το νομικό ή φυσικό πρόσωπο. Έμμεση φορολογία: δύο άμεσοι φόροι α) φόροι αποτροπής: αυξημένη φορολογία σε είδη πολυτελείας β) ΦΠΑ μέχρι 10%. Πάνω από 10% είναι κατά της ανάπτυξης. Η προοπτική για το ΦΠΑ είναι να εξαλειφθεί σταδιακά, με στόχο να υποκατασταθεί πλήρως με τα μη φορολογικά έσοδα του κράτους. Θα υπάρχει αφορολόγητο όριο ανάλογα με τα όρια της φτώχειας σύμφωνα με αξιόπιστα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Επίσης το όριο της φτώχειας ελέγχεται με βάση το καλάθι της νοικοκυράς (διατροφή, ένδυση, υπόδηση, βασικές δαπάνες διαβίωσης). Δηλαδή ποιές είναι οι ανάγκες του πληθυσμού. Μιλάμε για το κόστος ζωής. σε ετήσια βάση και την σύνθεση της οικογένειας, όπου θα ορισθούν συντελεστές ανάλογα με τα εισοδήματα. Ένας συντελεστής για πολύ υψηλά εισοδήματα ύψους ενός εκατομμυρίου (καθαρό εισόδημα) τον χρόνο πρέπει να είναι πάνω από το 65%.
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω διατάξεις θα περάσουν στο Ελληνικό Σύνταγμα.
Τα οικονομικά πρότυπα των κλάδων θα είναι ξεχωριστά από το φορολογικό σύστημα, ανάλογα με το εμπορικό δίκαιο. Συγκεκριμένα θα δημιουργηθούν νέα πιο αυστηρά λογιστικά πρότυπα, τα οποία θα είναι ενιαία για όλους τους βαθμούς επιχειρήσεων.
Επίσης θα ξαναδημιουργηθεί το Κρατικό Σώμα «Ορκωτοί Λογιστές». Δηλαδή θα είναι οι μόνοι που θα υπογράφουν απέναντι του κράτους.

Ερ.
 Πώς θα λειτουργήσει το κράτος;
Απ.
 Άμεση εθνικοποίηση στρατηγικών τομέων της χώρας (όπως διυλιστήρια, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, κ.α). Ακόμη επαναπροσδιορισμός του προγράμματος δημοσίων επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση του κράτους θα γίνεται κυρίως από μη φορολογικά μέσα, και σε βάθος χρόνου με την δημιουργία κρατικών επιχειρήσεων προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδά του. Το 15%-20% του νέου κρατικού προϋπολογισμού θα είναι μη κρατικά έσοδα, μειώνοντας δραστικά την έμμεση φορολογία. Πληθωρισμό δεν θα έχουμε (προκύπτει μόνο από τις μονοπωλιακές καταστάσεις στην οικονομία). Στο μεσοδιάστημα ακόμη και ένα σημαντικό έλλειμμα δεν θα προκαλέσει πληθωρισμό αρκεί να είναι παραγωγικό. Δηλαδή να χρηματοδοτεί την παραγωγή και την απασχόληση στην οικονομία.
Για την εξαγωγή συναλλάγματος (καταθέσεις στο εξωτερικό, ή επενδύσεις σε τίτλους) θα υπάρξει φορολογία 45% (εφάπαξ στο σύνολο για αρχή και μετά για κάθε πράξη).
Παράλληλα η σημερινή Τράπεζα της Ελλάδος θα καταργηθεί και θα αλλάξει η νομική υπόσταση. Ο νέος κεντρικός τραπεζίτης θα ελέγχεται από τη Βουλή και δεν θα υπάρχει τραπεζικό απόρρητο.

Ερ.
 Ποιές θα είναι οι επιχειρηματικές μορφές;
Απ.
 Κλείνουν οι οφσόρ εταιρίες και δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία. Οι ιδιοκτήτες μπορούν μέσα σε ένα χρόνο να αποδείξουν ότι η εταιρία είναι δικιά τους και τότε με άλλη μορφή εταιρίας αποδεσμεύονται τα περιουσιακά τους στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση δεν αποδεσμεύεται η περιουσία. Παράλληλα οι μετοχές δεν θα είναι ανώνυμες αλλά επώνυμες και οι αφανείς μέτοχοι απαγορεύονται.

Ερ.
 Ποιό είναι το πρόγραμμα για επενδύσεις;
Απ.
 Θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις που θα χρειάζεται η χώρα, με βάση την οικονομία. Θα υπάρχει ανάλογο νομικό πλαίσιο και θα χρειάζονται μελέτες βιωσιμότητας της επένδυσης, όπου θα κρίνοντα από Ανώτατο Συμβούλιο του Κράτους. Οι επενδύσεις θα κρίνονται με βάση την συμβολή τους σε τεχνολογίες παραγωγής, απασχόλησης με βάση το ισοζύγιο της περιοχής (όχι ερήμωση της περιοχής), κοινωνική-περιβαλλοντική ισορροπία.

Ερ.
 Πώς θα ελέγχονται οι εισαγωγές και οι εξαγωγές;
Απ.
 Καταρχήν, χρειαζόμαστε μια προστατευμένη οικονομία προκειμένου να ανθήσει η εγχώρια παραγωγή. Χωρίς προστασία δεν μπορεί να υπάρξει παραγωγή.
Αυτό σημαίνει ότι θα απαγορεύονται οι εισαγωγές έως ότου εξαντληθεί η εγχώρια παραγωγή. Αφού εξαντληθεί οι εισαγωγές που θα επιτρέπονται θα είναι τουλάχιστον της ποιότητας της εγχώριας παραγωγής. Οι ανελαστικές εισαγωγές θα είναι: καύσιμα, είδη πρώτης ανάγκης, βιομηχανικός εξοπλισμός απαραίτητα για την οικονομία. Η πληρωμή των εισαγομένων προϊόντων, μετά από διακρατικές συμφωνίες, θα γίνονται με χρονικό περιθώριο ενός έτους (όπως το πετρέλαιο από το Ιράν), ή με ανταλλαγή προϊόντων.
Για τις εξαγωγές θα υπάρξει αυτόνομος Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου όπου θα ελέγχεται από την Βουλή. Η τιμή των προϊόντων θα είναι με βάση την προσφορά και την ζήτηση, μέσω διακρατικών συμφωνιών, ή ιδιωτικών συμφωνιών.

Ερ.
 Και οι ξένες επενδύσεις;
Απ.
 Η οικονομία χρειάζεται μόνο εκείνες τις ξένες επενδύσεις που συμβάλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας παραγωγής. Δεν υπάρχει αντίρρηση λοιπόν για ξένες επενδύσεις. Αρκεί να μην εξαρτάται η οικονομία και η απασχόληση από αυτές και φυσικά να μην γίνονται με όρους αποικιοκρατίας.
Άμεση προτεραιότητα θα έχουν επενδύσεις όπου κατ’ ελάχιστο το 80% της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος θα παράγεται στην Ελλάδα. Ενώ για ορισμένους κλάδους, όπως μεταποίηση τροφίμων, θα απαιτείται το 100% θα παράγεται στην Ελλάδα. Απαγορεύονται οι εισαγωγές που κτυπούν την ελληνική παραγωγή, ειδικότερα στα φρέσκα προϊόντα (γάλατα, τυριά κ.α).

Ερ.
 Θα αλλάξει η εργατική νομοθεσία;
Απ.
 Θα υπάρξει νέα εργατική νομοθεσία, ανελαστική. Οι μισθοί θα καθορίζονται από πραγματικά ελεύθερες διαπραγματεύσεις με σκοπό συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ωστόσο, θα νομοθετηθεί ο βασικός μισθός κάτω από τον οποίο δεν επιτρέπεται να πέσει καμιά αμοιβή. Ο βασικός μισθός θα καθορίζεται από το όριο της φτώχειας με βάση το καλάθι της νοικοκυράς όπως θα διαμορφώνεται από τα συνδικάτα και την Στατιστική Υπηρεσία.
Ο εργαζόμενος δεν θα μοιράζεται το επιχειρηματικό ρίσκο. Ο εργοδότης οφείλει να τον αμείβει κατ’ ελάχιστο με ολόκληρο τον βασικό μισθό ακόμη κι αν τον απασχολήσει έστω και μία εργάσιμη ώρα. Με τον τρόπο θα δοθεί κίνητρο στις επιχειρήσεις να οργανώσουν ορθολογικότερα την παραγωγή και τις εργασίες του, ώστε να εξαλειφθεί – στο μέγιστο δυνατό βαθμό – η μερική απασχόληση και η ελαστική εργασία που υπονομεύει την παραγωγικότητα της εργασίας. Από την άλλη ο μισθός παύει απλά να είναι εργατικό κόστος. Οφείλει να καλύπτει – με τον καλύτερο δυνατό τρόπο – τις βασικές ανάγκες διαβίωσης του εργαζόμενου.
Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε μια διαρκώς ανατροφοδοτούμενη εγχώρια αγορά από τα εισοδήματα των εργαζομένων, όπου μέλλον θα έχουν μόνο, ή κυρίως οι πιο παραγωγικές επιχειρήσεις.


Δημοσιεύτηκε στη Δέσμευση, ψηφιακή εφημερίδα, 15 Μαρτίου 2016, http://desmevsi.gr/%CE%BD%CE%AD%CE%BF-%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%BC/

5 σχόλια:

 1. Σε προηγούμενο σχόλιο (Πλησιάζει η ώρα της «τελικής λύσης» για την Ελλάδα) παροτρύνατε μετ' επιτάσεως τους αναγνώστες:
  "Εγώ θεωρώ ότι η πιο αναξιόπιστη τοποθέτηση χρημάτων σήμερα είναι οι τράπεζες. Γι' αυτό και επιμένω μακριά από τις τράπεζες."
  Οπότε τα αποσύραμε από τις τράπεζες και τα βγάλαμε έξω.
  Γιατί τώρα πρέπει μια πατριωτική κυβέρνηση να τα δημεύσει κατά το ήμισυ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πρώτον, μιλάμε όχι για αποταμιεύσεις, αλλά για παρκαρισμένα χρήματα σε τίτλους και καταθέσεις κεφαλαιακής απόδωσης. Κι αυτό είναι αναγκαίο, γιατί πρόκειται για ένα τεράστιο ποσό - πάνω από 300 δις ευρώ - συσσωρευμένων κεφαλαίων στο εξωτερικό από την λεηλασία της ελληνικής οικονομίας επί δεκαετίες. Για τις αποταμιεύσεις που θα επιστρέψουν θα γίνει ειδική ρύθμιση με απαλλαγή από την φορολογία.

   Διαγραφή
 2. Δύο ερωτήσεις:
  1) Αυτή η πολιτική δέν είναι εχθρική προς τις επενδύσεις; Άν κάποιος μεγαλοεπιχειρηματίας (ντόπιος ή ξένος) με εισόδημα πάνω απο 1 εκατομμύριο πρόκειται να φορολογηθεί με 65%, για ποιόν λόγο να κάνει επιχειρήσεις στην Ελλάδα; Πάει και επιχειρεί κάπου αλλού που θα έχει πολύ μικρότερο φόρο και άρα μεγαλύτερο κέρδος. Άρα χανουμε επενδυσεις, θεσεις εργασιας, κτλ.
  2) Για ποιον λόγο να έχουν φόρο 40% τα αντικείμενα πολυτελείας; Κοστίζουν στην οικονομία οι ακριβές εισαγωγές; Αφού ο ιδιώτης πληρώνει το κόστος. Πές οτι εγώ έχω το ψώνιο να θέλω να χαλάσω όλα μου τα λεφτά για να πάρω μία φεράρι. Γιατί μα μήν μπορώ να το κάνω;

  Αυτή η φορολογική πολιτική μου ακούγεται σάν να θέλει να τιμωρήσει τον άνθρωπο που κατάφερε με κόπο και τύχη να βγάλει πολλά λεφτά στην ζωή του και στερεί το κίνητρο για κάποιον να θέλει να βγάλει περισσότερα χρήματα και να αποκτήσει καλύτερα προιόντα. Πηγαίνω στο εξωτερικό και βλέπω στον δρόμο φεράρι και μπέντλεϊ και θέλω και ο έλληνας να έχει την δυνατότητα να αποκτά λεφτά και μία καλύτερη ποιότητα ζωής και να βλέπω στον δρόμο ένα ανεβασμένο βιωτικό επίπεδο. Όχι να ρίξουμε το επίπεδο και μέχρι και οι πλούσιοι να κυκλοφορούν με ζάζταβα !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 1. Άλλο κέρδος και άλλο εισόδημα. Φυσικά και θα πρέπει να υπάρχει κέρδος επί της επένδυσης. Αλλά όχι μονοπωλιακό, ή ολιγοπωλιακό κέρδος. Ούτε κέρδη από υπερεκμετάλλευση ή κερδοσκοπία. Αυτό το νόημα έχει ο υψηλός συντελεστής φορολογίας στο καθαρό φορολογητέο εισόδημα ή στα διανεμόμενα κέρδη, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα. Θέτεις πλαφόν στην υπερσυσσώρευση κερδών. Κι αυτό για να αντιμετωπιστεί η επιτήδεια τέχνη της εξαγοράς.
   Επενδύσεις, όπου ο επεδντής ενδιαφέρεται μόνο για υπερκέρδη δεν ενδιαφέρουν την οικονομία, ούτε την κοινωνία. Μας ενδιαφέρουν επενδύσεις και επιχειρηματικές δραστηριότητες που συμβάλλουν συνολικά στην οικονομία. Κι όχι μόνο στην τσέπη του επενδυτή. Τα χαϊρια μας τα είδαμε με την κατάντια της ελληνικής οικονομίας εδώ και δεκαετίες, που ολόκληρη η οικονομική πολιτική θεμελιωνόταν πάνω στην προστασία του ιδιωτικού κέρδους. Όχι όποιουδήποτε κέρδους, αλλά των μεγάλων σε βάρος των μικρών. Με αυτή τη φορολογική πολιτική επιβαρύνονται οι μεγάλοι προς όφελος των μικρών.
   2. Οι εισαγωγές πολυτελών ειδών επιβαρύνουν δρματικά μια οικονομία. Ειδικά μια οικονομία σαν την δική μας σε ανάρωση και ανοικοδόμηση. Για να εισάγεις πολυτελή είδη θέλεις συνάλλαγμα. Από που θα αντληθεί αυτό το επιπλέον συνάλλαγμα; Αναγκαστικά από το συναλλαγματικό απόθεμα της κεντρικής σου τράπεζας. Που θα το βρει η κεντρική σου τράπεζα; Αν δεν επαρκεί το συνάλλαγμα από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών, θα χρειαστεί να το δανειστεί. Από που; Από τις διεθνείς αγορές, ή τις πολύ μεγάλες διεθνείς τράπεζες. Αυτό ακριβώς που οφείλουμε να αποφύγουμε πάσει θυσία, ειδικά τα πρώτα χρόνια μετά την καταγγελία και τη διαγραφή του υφιστάμενου χρέους της Ελλάδας.
   Αν το επίπεδο ζωής κάποιου κρίνεται από το αυτοκίνητο με το οποίο κυκλοφορεί, τότε σηκώνω ψηλά τα χέρια! Η ανρθώπινη ηλιθιότητα με ξεπερνά.

   Διαγραφή
  2. Γραφεις κε.Πατιδη : <<>>. Φυσικα και κανεις δεν σου ζητησε να υποβαθμισεις το οποιο σου "αξιακοΚαταναλωτικο" ειδωλο που τοσα χρονια εκτιζες πανω στα δηθεν προτυπα της δηθεν ελευθερης οικονομιας που μας πλασαρουν ως πανακεια οι απεξω φιλελεδες και οι απομεσα ΝΕΟφιλελεδες λακεδες τους. Ωστοσο: Στα πλαισια μιας Παλλαικης προσπαθειας ανορθωσης της χωρας ,ολοι ωφειλουν να συνεισφερουν με τον δικο τους τροπο στην προσπαθεια αυτη. Αν δεν γουσταρουν,τοτε τα συνορα ειναι γιαυτους ανοιχτα, και τα σκυλια δεμενα, εξαλου εχουμε αυτο που λεγεται Δημοκρατια και ελευθερη διακινηση ιδεων και ανθρωπων , ετσι δεν ειναι; Λοιπον, για αρχη αν θες νασε μεσα στην προσπαθεια, τοτε πανε αγορασε τη "φερραρι"& την "μπεντλει" σου απο ΕΛΛΗΝΕΣ κατασκευαστες που παραγουν ΚΛΩΝΟΥΣ ιδιας ακριβως ποιοτητας και με μονο το 20% της κανονικης τους αξιας, και με τα λεφτα σου να μενουν ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΩΡΑ. Αν δεν τοξερες οτι υπαρχουν και τετοιοι παραγωγοι, σε μια χωρα οπου μας εχουνε πεισει οτι "ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ" τοτε λυπαμαι , αλλα ειναι ΔΙΚΟ ΣΟΥ το προβλημα για ξεστραβωμα και οχι των υπολοιπων. Επισης, θαπρεπε να γνωριζεις οτι το εν λογω εργοστασιο που παραγει αυτα τα λεγομενα "πολυτελειας" αυτοκινητα , ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΣΗΜΕΡΑ δικαιωμα να πουλαει αυτα τα σουπερ ντουπερ γουαου αμαξια ΕΝΤΟΣ της επικρατειας μας, για λογους που μονο ενας ηλιθιος θα αδυνατουσε να καταλαβει : Καποιο ΚΑΘΑΡΜΑ - η και ομαδα λεχριτων - ΠΟΥ ΤΑΧΕΙ ΠΑΡΕΙ ΧΟΝΤΡΑ, απλα δεν εκδιδει τις αδειες!Και πρεπει να βρεθουν και να φτυσουν το γαλα που βυζαξανε! Το ΕΠΑΜ ειναι της θεσης οτι προεχουσα θεση εχουν ΟΛΑ τα προιοντα ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ παραγωγης και ΜΕΤΑ και μονο ΜΕΤΑ, θα επιτραπει η εισαγωγη προιοντων ισαξιας ποοτητας και τιμης με τα ηδη εδω παραγωμενα και ΑΦΟΥ καταναλωσουμε πρωτα τα ΔΙΚΑ ΜΑΣ! Οπως ΑΜΕΡΙΚΗ μωρε! Γιατι δηλαδη - ειναι πιο εξυπνοι οι γιανκηδες;; Θα μου πεις, ερχεται σε ΑΝΤΙΘΕΣΗ με την ιδρυτικη πραξη της ιδιας τηε ΕΕ. Θα σου απαντησω, οπως η αμερικανιδα αντιπροσωπος στον ουκρανο πρεσβυ : "FUCK THE EU". Το κανουν ΗΔΗ οι Γερμανοι, οι εγγλεζοι οι γαλλοι ...ακομα και οι μογγολεζοι το κανουν για να προστατευουνε τα δικα τους προιοντα / ε, καιρος να ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΙ ΕΜΕΙΣ και οχι μοναχα αυτο, αλλα και να χωσουμε μεσα στην τελικη , οσους μας ΕΜΠΟΔΙΖΟΥΝ να το κανουμε τοσον καιρο ,που με τις "νομοθετικες" τους ρυθμισεις, μας εχουνε διαλυσει τα παντα μετα την εισοδο μας στην τοτε ΚΟΙΝΗ ΑΓΟΡΑ !! Αμαν πια με την απιστευτη ξενομανια και ξενοδουλεια σαυτη την χωρα!

   Διαγραφή