Κυριακή 3 Ιουλίου 2011

Οργανωμένο έγκλημα
Βρέθηκε επιτέλους στο στοι­χείο του ο κ. Βενιζέλος. Με τον εφαρμοστικό νόμο για την ίδρυση Ταμείου Αξιο­ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, επιχειρείται να νομιμο­ποιηθεί το μεγαλύτερο σκάνδαλο τουλάχιστον της μεταπολεμικής πε­ριόδου στην Ελλάδα. Το γενικευμένο ξεπούλημα της χώρας.
Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου μοιάζει ιδιαίτερα με το αντίστοιχο Ταμείο που ιδρύθηκε από τον καγκελάριο Κολ για τη μαζική εκποίηση της δη­μόσιας περιουσίας της προσαρτημέ­νης Γερμανικής Λαϊκής Δημοκρατίας. Το συγκεκριμένο Ταμείο (Τρόιχαντ) αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά και πολιτικά σκάνδαλα της Γερμανίας στα μέσα της δεκαετί­ας του '90, που παραλίγο να καταβαραθρώσει τον Κολ και το κόμμα του. Ο πρώτος πρόεδρός του δολοφο­νήθηκε επίσημα από τρομοκρατικό χτύπημα, αλλά ανεπίσημα από το οργανωμένο έγκλημα, το οποίο είχε αναπτύξει στενότατες σχέσεις με το συγκεκριμένο ίδρυμα. Όταν αυτό διαλύθηκε στα 1995, η τότε πρόεδρός του Μπρόιλερ παραδέχτηκε ότι ειδι­κά στα προσαρτημένα κρατίδια της άλλοτε ΓΛΔ ήταν «το πλέον μισητό ίδρυμα»!

Το γερμανικό... μοντέλο
Να ποια ήταν τα κατορθώματα του Τρόιχαντ: Στα μέσα του 1990, υπήρ­χαν στη ΓΛΔ γύρω στα 9.000.000 επαγγελματικά απασχολούμενοι, ανάμεσα στους οποίους 3,5 - 4 εκα­τομμύρια σε κρατικές επιχειρήσεις, που περιήλθαν στη διαχείριση του Τρόιχαντ. Στα τέλη του 1994, οι ιδιω­τικοποιημένες στο μεταξύ επιχειρή­σεις απασχολούσαν περί τα 1,4 εκα­τομμύρια προσωπικό. Σύμφωνα με έρευνες: Από τους απολυμένους ερ­γάτες, τεχνικούς και επιστήμονες των επιχειρήσεων, ο ένας στους τέσσερις έμεινε άνεργος, μερικοί συμπεριλή­φθηκαν σε προσωρινά μέτρα δημι­ουργίας εργασιακών σχέσεων και πολ­λοί - ικανοί ακόμα για δουλειά - ανα­γκάστηκαν να περάσουν σε μειωμένη σύνταξη. Οκτώ χιλιάδες επιχειρήσεις παραδόθηκαν σε προηγούμενους ιδιοκτήτες, ενώ 3.700 επιχειρήσεις διαλύ­θηκαν με το δικαιολογητικό ότι δεν συ­νέφερε ο εκσυγχρονισμός τους. Οι νέ­οι ιδιοκτήτες είχαν αναλάβει υποχρέωση να επενδύσουν 142 δισ. μάρκα, που ποτέ δεν τήρησαν. Σαράντα δύο χιλιάδες ακίνητα (σε σύνολο 104.000) επιστράφηκαν σε παλιούς ιδιοκτήτες, ενώ 62.000 οικόπεδα πουλήθηκαν κοψοχρονιά. Μαζί με 1.500.000 εκτά­ρια χωραφιών και λιβαδιών, όπως και 770.000 εκτάρια δασών, καθώς επίσης και η διαχείριση της περιουσίας των επιχειρήσεων εξωτερικού εμπορίου της ΓΛΔ. Το Τρόιχαντ έκλεισε με χρέος 270 δισ. μάρκων, που ανέλαβε το ομοσπονδιακό κράτος να πληρώσει.
Σύμφωνα με τον ίδιο τον γερμανικό Τύπο, το Τρόιχαντ υπήρξε το πιο διεφθαρμένο, διαπλεκόμενο ακόμη και με το οργανωμένο έγκλημα, ίδρυμα που υπήρξε ποτέ στο έδαφος της Γερ­μανίας από την εποχή του χιτλερισμού. Όμως αυτό το γερμανικό μοντέλο είναι που οι «Ιππότες της Αποκαλύψεως» στην Ελλάδα έθεσαν εξαρχής ως πρό­τυπό τους. Να τι μας έλεγε ένας από τους πρυτάνεις της διατεταγμένης δη­μοσιογραφίας, ο κ. Πρετεντέρης, στα «Νέα», 16.5: «Όταν η Γερμανία ενώθη­κε ξανά το 1990, η ομοσπονδιακή κυ­βέρνηση βρέθηκε με όλα τα σκουπίδια μιας κομμουνιστικής χώρας στα χέρια της. Τι έκανε; Έφτιαξε έναν ανεξάρτητο οργανισμό, την Τρόιχαντανσταλτ, και του ανέθεσε να καθαρίσει το θέμα. Αποτέλεσμα; Γερμανικού τύπου. Μέσα σε τέσσερα χρόνια η Τρόιχαντ αναδι­άρθρωσε, πούλησε ή έκλεισε 8.500 κρατικές επιχειρήσεις της Ανατολικής Γερμανίας και παραχώρησε σε ιδιώτες 25 εκατ. στρέμματα γης. Μπορεί να εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο και στην Ελλάδα; Από τη στιγμή που είμαστε η τελευταία κομμουνιστική χώρα της Ευ­ρώπης, δεν βλέπω γιατί όχι».
Το θέμα δεν είναι μόνο ότι ο εν λό­γω κύριος «ξεχνά» ορισμένες λεπτο­μέρειες της δράσης του Τρόιχαντ, ούτε βέβαια το γεγονός ότι κατ' αυτόν η Ελ­λάδα είναι η «τελευταία κομμουνιστική χώρα της Ευρώπης» υπό την εξουσία των δικών του αφεντικών. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι το θράσος και η χυδαιότητα.
Αμέσως μετά, λες και πήρε γραμ­μή από τον Πρετεντέρη, βγήκε και ο Γιούνκερ. Ισχυρότατες πιέσεις για την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση ασκούν οι Ευρωπαίοι, σύμφωνα πάλι με τα «Νέα» (23.5). Ο πρόεδρος του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ζητά να προχωρήσουν αμέσως οι ιδιωτικοποιή­σεις, τις οποίες η Ε.Ε. θα παρακολουθεί στενά, «σαν να τις κάναμε εμείς οι ίδιοι», όπως λέει. Επίσης έθεσε το θέ­μα της διακομματικής συναίνεσης για να προχωρήσουν οι μεταρρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, ο Γιούνκερ ζητά από την Ελλάδα να δημιουργηθεί ανεξάρτητο ίδρυμα ιδιωτικοποιήσεων, όπως αυτό που είχε συγκροτηθεί για την ιδιωτι­κοποίηση της κρατικής περιουσίας της πρώην Ανατολικής Γερμανίας μετά την επανένωση. Όπως είπε μάλιστα στο γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel», το ίδρυμα αυτό μπορεί να έχει στελέχη και ξένους ειδικούς.
Κι όπως ήταν φυσικό, ανταποκρίθη­κε αμέσως η κυβέρνηση. «Ουσιαστικά αποφασίστηκε η αποσοβιετοποίηση του κράτους και η δημιουργία ενός νέου ισχυρού οικονομικού προτύπου με χαρακτηριστικά του την εξωστρέφεια, τον δυναμισμό και την καινοτομία» τό­νισε Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας τη Δευτέρα (24.5) στην ανοιχτή γενική συνέλευση του Συνδέσμου Βιομηχανι­ών Βορείου Ελλάδος και τονίζοντας με­ταξύ άλλων ότι λήφθηκαν «δύσκολες αλλά κρίσιμες αποφάσεις».
Το ελληνικό Τρόιχαντ
Σκέψεις μεγάλων ανδρών που συνα­ντώνται ή υπόγειες διαδρομές και ταυτίσεις μεγάλων συμφερόντων; Προφα­νώς το δεύτερο. Έτσι μας προέκυψε το δικό μας Τρόιχαντ, που μπορεί να ονο­μάζεται Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, αλλά στη δικαιοδοσία του μπορεί να περιέλθει το σύνολο της δημόσιας περιουσίας με απλή απόφαση υπουργού, με μοναδι­κό σκοπό την εκποίηση. Πού θα πάνε οι εισπράξεις από το ξεπούλημα; Μα πού αλλού; Στους δανειστές. Όπως λέει ο ίδιος ο νόμος: «Το προϊόν αξιοποίησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους της χώρας».
Οι μέθοδοι, με βάση τις οποίες θα ξεπουληθεί το Δημόσιο και η χώρα, εί­ναι οι εξής:
1)Η τιτλοποίηση των βασικών χρη­ματικών ροών του ελληνικού κρά­τους. Αυτό σημαίνει ότι μια σειρά στα­θερών χρηματικών ροών του Δημοσίου (δημόσια έσοδα) θα δεσμευτούν από τράπεζες και αγορές προκειμένου να εκδοθούν ομόλογα που θα βοηθήσουν το κράτος να συνεχίσει να εξυπηρετεί τα δάνειά του. Η τιτλοποίηση αυτή δεν γνωρίζει όρια. Πρακτικά όλα τα πραγ­ματικά και εν δυνάμει έσοδα του Δημο­σίου μπορούν να τιτλοποιηθούν.
Για παράδειγμα, μια ιδέα που αρέ­σει ιδιαίτερα στις αγορές είναι η πα­λιά σκέψη του υπουργού Οικονομίας των κυβερνήσεων Σημίτη, Νίκου Χριστοδουλάκη, ο οποίος είχε θελήσει να τιτλοποιήσει τα έσοδα από την Ακρό­πολη.
Τα πιο σημαντικά αρχαιολογικά και τουριστικά αξιοθέατα της χώρας είναι πρώτα στις λίστες των διεθνών επεν­δυτών για τέτοιου τύπου συμφωνίες (business deals). Φυσικά σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί η τυπική κυριότητα να παραμένει στο ελληνικό Δημόσιο, αλλά ο επενδυτής έχει καθοριστικό λό­γο στην αξιοποίηση του τιτλοποιημένου παγίου, ώστε να εισπράξει τουλά­χιστον αυτά που του έχουν υποσχεθεί.
2) Η μετοχοποίηση του Δημοσίου, των οργανισμών και των υπηρεσι­ών του. Αυτό που ζητούν επισταμένα οι συντελεστές του σχεδίου εκποίησης της χώρας είναι όχι μόνο η διάθεση του πακέτου των μετοχών που κατέχει το Δημόσιο, αλλά και η δημιουργία εταιρειών χαρτοφυλακίου στις οποίες θα ανατεθεί η διαχείριση δημόσιων οργα­νισμών, υποδομών και παρεχομένων υπηρεσιών.
Τυπικό παράδειγμα, η ανακοινωθεί­σα από την κυβέρνηση εταιρεία χαρτοφυλακίου (holding) που θα αναλάβει τα λιμάνια του Πειραιά, της Ελευσίνας, του Λαυρίου και της Ραφήνας. Οι εται­ρείες αυτές διεθνώς στήνονται για δυο λόγους:
♦ Πρώτον, επιτρέπουν την ιδιωτικο­ποίηση της διαχείρισης και αξιοποίη­σης υποδομών, οργανισμών και έργων με μόνη την παραχώρηση ενός πακέ­του μετοχών σε ιδιώτες με συμφωνίες συχνά κάτω από το τραπέζι.
♦ Δεύτερον, συγκεντρώνουν το εν­διαφέρον των πιο κερδοσκοπικών κεφαλαίων διεθνώς, που αποβλέπουν σε μια γρήγορη μπάζα παίζοντας με τη χρηματιστική αξία της επένδυσης και όχι με το όποιο τυχόν επιχειρη­ματικό κέρδος. Η πράξη έχει αποδεί­ξει ότι οι εταιρείες αυτές, μαζί με τις υπεράκτιες εταιρείες (Offshore), είναι οι καλύτεροι τρόποι ξεπλύματος πολι­τικού και μη χρήματος διεθνώς. Ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε μορφή επένδυσης.
Στις υπερχρεωμένες χώρες της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής εταιρείες Ηolding, μέσω των οποίων το κράτος εγγυάται τα κέρδη των ιδι­ωτών επενδυτών, χτίζονται νοσοκο­μεία, σχολεία, δρόμοι, αεροδρόμια, λιμάνια κ.ο.κ.
Άλλωστε αυτό είναι το περιεχόμε­νο της στρατηγικής συμφωνίας με την Κίνα, η οποία δεν ήρθε να επενδύσει, ούτε καν σε υποδομές. Ήρθε να εξα­σφαλίσει διευκολύνσεις σε υπάρχου­σες υποδομές - λιμάνια, οδικές μεταφορές, σιδηρόδρομο - προκειμέ­νου να διευκολυνθεί η μεταφορά των εμπορευμάτων της στην καρδιά της ευρωζώνης. Η χώρα με τη συμφωνία αυτή εκχωρεί τις βασικές της υποδο­μές για να γίνει μεταπράτης της διε­θνούς κίνησης εμπορευμάτων.
3) Η εκποίηση της ακίνητης περιου­σίας του Δημοσίου, την οποία οι εκτιμήσεις της αγοράς ανεβάζουν στα 280 ή και 300 δισ. ευρώ. Κι εδώ δεν πρόκειται απλώς για κτήρια και εγκα­ταστάσεις που ανήκουν στο Δημόσιο, αλλά και για το σύνολο της δημόσι­ας περιουσίας. Εδώ εντάσσεται και η απαίτηση για πώληση των ακατοίκη­των νησιών της χώρας, η οποία δεν εί­ναι τωρινή πρόταση.
Αυτός που πρώτος την έθεσε στο τραπέζι ήταν ο Στ. Μάνος ως υπουργός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο οποίος θεώρησε ότι έτσι όχι μόνο θα εισέρρεαν λεφτά για τους δανειστές, αλλά θα ξεκαθάριζε μια και καλή το ζήτημα της υφαλοκρηπίδας και των «γκρίζων ζω­νών» με την όμορη Τουρκία.
Μια άλλη πρόταση που έχει ήδη πέ­σει στο τραπέζι και συζητά σοβαρά η αγορά, είναι ο δανεισμός του κράτους με εγγύηση τη δημόσια γη. Στο πακέτο περιλαμβάνονται και προτάσεις αξιο­ποίησής της με ποικίλους τρόπους, από θεματικά πάρκα μέχρι ιδιωτικά θέρε­τρα. Σε αυτή την περίπτωση η γη θα δεσμευτεί εξαρχής από τους επενδυτές προς αξιοποίηση μέχρις ότου το κράτος αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του.
Fast track υψηλής όχλησης
4)Η εφαρμογή καθεστώτος Fast track για ιδιωτικές επενδύσεις στον ελληνικό χώρο. Αυτό σημαίνει την αξιοποίηση της Ελλάδας για ιδιωτικές επενδύσεις υψηλής όχλησης για το περιβάλλον και την κοινωνία. Πρόκειται για επενδύσεις, των οποίων κανονικά η εθνική νομοθεσία θα απαγόρευε ρητά την υλοποίηση για λόγους δημόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος ή ωμής παραβίασης των ανθρωπίνων και εργατι­κών δικαιωμάτων.
Η νομοθεσία Fast track ψηφίστηκε ήδη το προηγούμενο καλοκαίρι από την κυβέρνηση Καραμανλή και τη συμπλήρωσε ο περιβόητος κ. Παμπούκης.
Παράκαμψη
Με βάση αυτόν τον νόμο, οι προσφυγές πολι­τών αλλά και οι αποφάσεις των δικαστηρίων μπο­ρούν να παρακάμπτονται ως «γραφειοκρατικά εμπόδια» προκειμένου να προχωρήσουν αυτές οι επενδύσεις γρήγορα. Στη διεθνή αγορά σήμερα ακμάζει η έκδοση ομολόγων για την υποστήριξη της βιομηχανίας μεταποίησης πυρηνικών και τοξικών αποβλήτων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με δημοσι­εύματα του διεθνούς Τύπου αλλά και πληροφο­ρίες από την αγορά, η επίσκεψη του Νετανιάχου, πρωθυπουργού του Ισραήλ, συνοδεύτηκε από επιχειρηματικές συμφωνίες που αφορούν και τον τομέα της ενέργειας. Στην πραγματικότη­τα, πρόκειται για την εναπόθεση σε ελληνικό έδαφος πυρηνικών και τοξικών αποβλήτων από το Ισραήλ. Οι πληροφορίες λένε ότι οι περιοχές εναπόθεσης προετοιμάζονται ήδη στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικότερα στη Μακεδονία και τη Θράκη.
Θα πουλάνε στην Ελλάδα τον πλούτο της
5) Η εκχώρηση των πιο σημαντικών πλου­τοπαραγωγικών πόρων της χώρας. Σ' αυ­τούς εντάσσεται πρώτα και κύρια ο ορυκτός πλούτος. Τον Φεβρουάριο του 2010 στο Λον­δίνο έγινε άτυπη σύσκεψη επενδυτών, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε ενδιαφέ­ρον για την ιδιωτική αξιοποίηση των ορυκτών αποθεμάτων της Ελλάδας. Για τον σκοπό αυτόν προτάθηκε να συσταθούν εταιρείες με έδρα το Μπαχρέιν, τα Αραβικά Εμιράτα κ.α. Αυτού του τύπου τις επενδύσεις προτίθεται να προ­σελκύσει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ιδιώτες κερδοσκόπους που θα αναλά­βουν να πουλούν στην Ελλάδα τον δικό της φυ­σικό πλούτο. Αν και το κύριο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα γνωστά, αλλά και στα πιθανά κοιτάσματα υδρογονανθράκων στο Αιγαίο και αλλού. Ενδιαφέρον γι' αυτά εκδηλώνουν κατά κύ­ριο λόγο αμερικανικές εταιρείες, που θεω­ρούν ότι σ' αυτό το επίπεδο της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, αλλά και στην προοπτική ανό­δου της, ακόμη και κοιτάσματα που είχαν εκτι­μηθεί παλιότερα ως ασύμφορα προς εκμετάλ­λευση, σήμερα κρίνονται διαφορετικά.
Αυτό συμβαίνει ήδη με την οργανωμένη πα­ραγωγική αποδυνάμωση της ΔΕΗ, της οποίας η ηλεκτροπαραγωγή έχει υποστεί καθίζηση άνω του 10% τους τελευταίους μήνες. Κάτι που οφείλεται πρώτα και κύρια στη διάλυση της λιγνιτοπαραγωγής. Η Ελλάδα προγραμματίζεται να μετατραπεί σε ενεργειακά εξαρτώμενη χώ­ρα, με τις βασικές υποδομές της ηλεκτροπα­ραγωγής ιδιωτικοποιημένες.
Ήδη το θέμα των μεγάλων υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων της ΔΕΗ έχει μπει στο τραπέζι της συναλλαγής με ιδιωτικά κυκλώματα. Κάτι που συνδέεται άμεσα και με την ιδιωτικοποίη­ση του νερού που ετοιμάζει για το 2011 η κυβέρνηση, η οποία βρίσκεται σε διαπραγματεύ­σεις με μεγάλες πολυεθνικές. Μια από αυτές είναι η γνωστή μας Bechtel, που έχει αφήσει ιστορία με την ιδιωτικοποίηση του νερού στη Λατινική Αμερική. Φυσικά, επειδή υπάρχουν πολλά μεσιτικά, μαύρο χρήμα, αλλά και πολιτικά ενδιαφερόμενοι για ένα τόσο μεγάλο η ιδιωτικοποίηση θα προχωρήσει μέσα από εν­διάμεσα επιχειρηματικά σχήματα.
Παραχώρηση αιγιαλού
6) Η ιδιωτικοποίηση ολόκληρων περιφερειών της χώρας, όπως συμβαίνει εδώ και χρόνια σε μια σειρά υπερχρεωμένων χωρών της Λατι­νικής Αμερικής και της Αφρικής, όπου εκχωρείται σε πολυεθνικές ή σε διεθνείς οίκους η διαχείριση και εκμετάλλευση περιοχών ιδιαί­τερου ενδιαφέροντος για την παγκόσμια αγο­ρά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι στο Σχέδιο Νόμου του Μεσοπρόθεσμου, ειδικά στο Κε­φάλαιο Β με τίτλο «Πολεοδομική Ωρίμανση και Επενδυτική Ταυτότητα Δημόσιων Ακινήτων και λοιπές ρυθμίσεις για την αξιοποίηση της Δη­μόσιας Περιουσίας», δεν προβλέπεται μόνο η κατάργηση κάθε έννοιας περιβαλλοντικής και αρχαιολογικής προστασίας χώρων, μνημείων και περιοχών, αλλά ακόμη και η «Παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας».
Τα πάντα σε γενικευμένη εκποίηση. Όταν μια χώρα έχει παραδοθεί στο χειρότερο οικονομι­κό καθεστώς κατοχής στην Ιστορία της, είναι μάλλον αστείο να μιλά κανείς για εθνική κυρι­αρχία και προάσπιση των συμφερόντων της.

32 σχόλια:

 1. Εννοείται ότι με τις ιδιωτικοποιήσεις θα μας κατακλέψουνε, εννοείται ότι θα γίνουνε με τις χειρότερες δυνατές συνθήκες, γιατί αυτή είναι η Ελλάδα. Αλλά και δημόσια που είναι τώρα πάλι πάλι κλέβουνε, πάλι μας τα'χουνε κάνει μπαλόνια με τους κωλοπασόκους συνδικαλιστές τους που μας κλέβουνε κάθε έννοια αλληλεγγύης, κινητοποίησης και απεργίας, πάλι κάνουνε πολιτική με τα λεφτά μας, πάλι κλέβουνε τις χρυσοπληρωμένες υπηρεσίες μας, πάλι μας στήνουνε σε ουρές και μας κοροϊδεύουνε.

  Το δημόσιο στην Ελλάδα είναι ένας μύθος. Τίποτα δεν είναι δημόσιο, όλα τα δημόσια αγαθά, τα λεφτά, τις θέσεις, τις υπηρεσίες, τα πληρώνουμε μεν όλοι αλλά μοιράζονται με ιδιωτικότατα κριτήρια στους "δικούς μας" ανθρώπους τζάμπα ή με αντάλλαγμα ψήφους, υποτέλεια, στήριξη ή απλά χρήμα.

  Αυτή είναι η Ελλάδα φίλε, μονά-ζυγά χάνεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Άρα δεν μπορούμε άλλο να καθυστερούμε. Ήδη αρχίσανε και διώξεις για "περιύβριση πρωθυπουργού στο ίντερνετ", σαν το ιδιώνυμο του Βενιζέλου, μετά τη δικιά του μεγάλη δανειο-κομπίνα. Στη ράση κολλάει το σίδερο, Δημήτρη, ή τώρα θα αντεπιτεθούμε πολιτικά, ή τώρα θα μας φιμώσουν, για να ολοκληρώσουν τη Ληστεία που ξεκίνησαν με το Πραξικόπημα της 6/5/2010.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Απόλυτα σύμφωνος με τον Κωστή που καλά τα λέει.Το πρωί σε ένα ράδιο άκουσα την τιμολόγηση νησιών που βγάζουν στο σφυρί και σε τιμές τσάμπα.Είναι αδίστακτοικαι δεν πρόκεται να φρενάρουν με τίποτα αν ο λαός δεν βγει μπροστά.Εγώ πιστεύω ότι η μαγιά υπάρχει οπότε υπάρχει το διαδικαστικό ξεκινήματος του Ε.ΠΑ.Μ.και το αγώγι ξυπνάει τον αγωγιάτη.Εγώ και νομίζω όλοι μας θα βοηθησουμε και στο οικονομικά στο μέτρο του δυνατού.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Την Αστυνομία θα την ιδιωτικοποιήσουν, κύριε Καζάκη; Μα τι λέω; Ιδιωτικά συμφέροντα δεν υπηρετεί; Ακούγεται ότι μεγάλος καπιταλιστής αγόρασε το κέντρο της Αθήνας! Έτσι εξηγούνται οι εκκαθαρίσεις της Αστυνομίας που είδαμε όλοι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Με δεδομένη την αποδοχή της πλατείας σαν καρδιά και επισης δεδομένη την συνήθη διάθεση
  του υπόλοιπου σώματος να ακολουθεί πάντα τον ρυθμό της, στην περίπτωση της πλατείας μας,
  αλλά και σε όλες τις πλατείες, αυτός ο κανόνας ελάχιστα έχει επιβεβαιωθεί,
  αφού αν και αρκετός κόσμος έχει έστω και για μια φορά περάσει, στη συνέχεια δεν ακολούθησε.
  Το αυθόρμητο ερώτημα είναι αν ο γιαλός είναι στραβός ή αν εμείς αρμενίζουμε στραβά.
  Η αλήθεια ειναι πως και ο γιαλός ίσιος ειναι και εμείς μια χαρα τα πάμε.
  Τότε τι μπορεί να συμβαίνει και το σώμα δεν ακολουθεί την καρδιά ?
  Τι περίεργο σώμα είναι αυτό που αρνείται να δεχτεί το ζωοποιό αίμα απο την ιδια του την καρδια και οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στον αυτοθάνατό του ?
  Τι θλίβερό σώμα είναι αυτό που αφήνει μιά καρδιά μόνη της στον αγώνα να του δώσει ζωή ? Αγωνίζεται η καρδιά, εκατομμύρια συσπάσεις,
  εκατομμύρια βρόγχοι και αγγεία, εκατομμύρια περίπλοκες κινήσεις και λειτουργίες. Το μόνο που ζητάει είναι απο το χέρι ένα κούνημα,
  από το πόδι ένα βήμα, από το κεφάλι ένα σήκωμα και από τη μέση ένα τέντωμα.
  Όμως η επικοινωνία αυτή είναι κομμένη.
  Η περίπλοκη καρδιά στην αγωνία της να κρατήσει το σώμα στη ζωή, του δίνει περίπλοκα παραγγέλματα.
  Του ζητάει να λειτουργήσει το ίδιο περίπλοκα όπως αυτή και εκεί το σώμα μπλοκάρει.
  Το παράγγελμα που δίνει ο θάνατος στο σώμα είναι πιο απλό, κατανοητό και μπροστα στη σύγχιση πολυ πιο δελεαστικο.
  "Μείνε ακίνητο αλλιώς θα πεθάνεις"
  Ο μόνος τρόπος που έχει η καρδια να ξυπνήσει το σώμα είναι να γίνει εξίσου απλή.
  "Ο θάνατος σε κοροϊδεύει" . Αυτό είναι το μόνο ικανό παράγγελμα.
  Η ουσία της θυσίας και του ίδιου του θανάτου ακόμα, δεν φέρνει πραγματική αγανάκτιση στους ανθρώπους.
  Ισα ίσα κάποιες φορές τους γεμίζει με απέραντη γαλήνη.
  Η χαμένη θυσία και η κοροϊδία να σου παρουσιάζεται ο ίδιος ο θάνατος σαν μοναδική λύση ζωης, αυτό αγανακτεί και εξαγριώνει τους ανθρώπους.
  Οι πλατείες και εμείς εκτός από "αγανακτισμένοι" πρέπει να γίνουμε "αγανακτισμένοι με την κοροϊδία"
  Εκτος απο τα "τσιράκια" ολοι οι υπόλοιποι μπορούν να το νοιώσουν αυτό.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΕΠΙΣΗΜΟ. ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΛΛΑΔΑ. http://news.in.gr/economy/article/?aid=1231116135
  ΑΣ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΠΑΜ, ΣΠΙΘΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΑΡΙΣΤΕΡΑ, ΟΛΟΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΟΥΜΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ή άποψη να πουληθούν όλα γιατί ούτως ή άλλως το Δημοσιο είναι υποχείριο των συνδικαλιστών, μας το έχουν περάσει αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για το ξεπούλημα και την χοντρή μπάζα.
  Όταν κ.chilloutbuddy θα πληρώνεις νερό στο εξαπλάσιο της τιμής που πληρώνεις σήμερα και ενέργεια στο πολλαπλάσιο, όταν δεν θα έχεις δουλειά και θα ψάχνεις και θα βρίσκεις στην καλύτερη με 200 ευρώ γιατί δεν υπάρχουν πλέον συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όταν θα πρέπει να πληρώνεις το σχολείο για τα παιδιά σου ειδάλλως θα παραμένουν αμόρφωτα, όταν θα θέλεις να πας στο χωριό σου και θα πληρώνεις εκτός απο αυξημένη τιμή βενζίνης και 15 διόδια στην σειρά, όταν κοντά στο σπίτι σου θα γίνει χωματερή τοξικών και πυρηνικών αποβλήτων και θα σε έχουν γραμμένο κτλ τι θα κάνεις τότε;
  Δεν είναι πιο απλό να κρατήσεις τις επιχειρήσεις σου και να τις αναδιαρθρώσεις ώστε να αποδίδουν για σενα και όχι για τους ξένους;
  ΑΠΛΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. @Μιρικόγκος Δεν είναι απλό. Αν ήταν απλό θα είχε γίνει ήδη τόσα χρόνια, αλλά υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις που δεν τις συμφέρει να γίνει.

  Κάθε φορά υπάρχει κάποιος ο οποίος λέει "εμπιστευτείτε με θα το αλλάξω", "θα κάνω τομές", "δε μ'ενδιαφέρουν τα συμφέροντα" αλλά αυτά το λέει πριν τις εκλογές. Κατά τη διάρκεια των εκλογών συνειδητοποιεί ότι χωρίς συμμαχίες με άνομα συμφέροντα δε θα γίνει κυβέρνηση ούτε το 3011, και μετά τις εκλογές συνειδητοποιεί ότι αν δεν τηρήσει τις συμμαχίες δε θα μείνει κυβέρνηση ούτε 5 λεπτά. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ και η ΝΔ. Θες να δοκιμάσεις κάποιον άλλον "ηγέτη", κάποιο άλλο "λαϊκό κόμμα"; Δοκίμασε, πάλι το ίδιο θα γίνει.

  Το πρόβλημα δεν είναι ούτε πολιτικό ούτε οικονομικό, είναι πάνω απ'όλα πολιτειακό. Δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε ένα απαρχαιωμένο απολυταρχικό σύστημα που βασίζεται στις συμμαχίες και εξαρτάται από αυτές. Αλλά οι μόνοι που λένε ότι πρέπει ν'αλλάξει είναι οι αναρχικοί, κι αυτούς δεν τους ακούει σχεδόν κανένας.

  Δε θα μπω σε συζήτηση για ιδιωτικοποιήσεις. Υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα υπέρ και κατά, αλλά στην Ελλάδα έτσι όπως είναι τα πράγματα υπάρχουν επιχειρήματα μόνο κατά και για τα δύο. Δε με ενδιαφέρει τί είναι λιγότερο χειρότερο, αυτό ίσως ήταν αρκετά καλό για τη γενιά της μεταπολίτευση αλλά αυτή η γενιά έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Ευτυχώς. Το μόνο που μένει τώρα είναι να τη θάψουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Πάμε λοιπόν τώρα για την ανατροπή. Καλημέρα Δημήτρη Καζάκη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. @ Chilloutbuddy
  http://kvezdrevanis.blogspot.com/2011/07/blog-post.html
  Με συγχωρείς αλλά με το να επικαλείσαι τους Φωτόπουλους (όμαιμοι των Γιωργάκηδων, απλά ξυρίζονται αραιότερα) δεν με πείθεις ότι οι "αποκρατικοποιήσεις" γίνονται "για το καλό μας". Ακόμη κι αν δεν ήξερα τι έγινε στη Βολιβία, αλλά ακόμη και στη Βρετανία. Διάβασε απλά με τι όρους θα γίνουν. Το "αποικιακοί" θα ήταν μάλλον ευφημισμός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. @ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ,
  ΧΡΟΝΙΑ ΜΑΣ ΠΟΛΛΑ!
  Το 1789 κάποιοι σπάσανε τις αλυσίδες τους. Μπορούμε κι εμείς!

  @ Δημήτρη Καζάκη,
  Τ' άκουσες τα νέα; Οι Τραπεζοτσολιάδες τροχίζουν τα μεγάλα μαχαίρια τους για την Τελική Λύση της οριστικής μας υποδούλωσης.
  ΑΣ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ευτύχησα κι έζησα τους ¨ Ιππότες της Αποκάλυψης ¨ στην διαπασών του σαθροπύρινού τους λόγου με τα πλιατσικολόγικα επιχειρήματα που στήριξαν όλα ανεξαιρέτως τα γερμανόφωνα ΜΜΕ στο διάστημα που χρειάστηκε να διαφημιστεί το χάπι της γρίπης ,δηλαδή κοντά στα 15 συναπτά έτη.Βομβάρδισαν σε κατά κύματα τα τότε περικυκλωμένα αμήχανα μυαλά όσων δεν γνώριζαν αν έπρεπε να κλάψουν από χαρά ή από λύπη εξ αιτίας του κοσμοιστορικού συμβάντος.Γρήγορα φάνηκαν όμως τα πρώτα συντρίμμια που σκόρπισαν στην επέλασή τους οι ¨αγοραστές¨ και μόλις τότε είδαν το φως της δημοσιότητας οι πρώτες φωνές που ισχυρίσθηκαν πως ¨ όποια σαβούρα διέθετε η Δύση στάλθηκε στην Ανατολή για καριέρα ¨ ! Το ίδιο απαράλλαχτο έργο έχω την τιμή να παρακολουθήσω κι εδώ στον Νότο στην προπαρασκευαστική του φάση * καθόλα νόμιμοι οι έγκριτοι ¨λεβέντες (;) μας ¨,οπότε παρομοιάζω το άρθρο του κ. Καζάκη με προσπάθεια απελευθέρωσης του εναπομείναντος εθνικού ψαχνού συν του κοκάλου ελαχίστης αξιοπρέπειας από τα σαγόνια αγέλης σιδεροφράκτου λογικής.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Το ζήτημα είναι πως θα ξυπνήσουν όλα τα αποχαυνωμένα μυαλά που παρακολουθούν μονάχα τηλεόραση και τα κολλημένα μυαλά που λειτουργούν με το θυμικό(ψηφίζουν συναισθηματικά χωρίς λογική).Όλοι αυτοί δυστυχώς πιστεύουν ότι το ξεπούλημα είναι για το καλό της χώρας, μα πού ζούνε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. http://www.thestival.gr/society/item/2795-academics-in-favor-of-the-medium-term

  ΦΤΥΣΤΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΟΛΙΑΔΕΣ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. αναφερόμενος στην εναπόθεση σε ελληνικό έδαφος πυρηνικών και τοξικών αποβλήτων από το Ισραήλ προφανώς εννοείται σας το Στρατονη και το παλιό Ορυχείο Μαντεμ Λακκος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. http://triepsilites.wordpress.com/2011/07/05/%CF%80%CF%89%CF%83-%CE%BD%CE%B1-%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CF%80/

  Ρίχτε λίγη ακόμη άμμο στα γρανάζια της Χούντας. Διαδώστε πώς μπορούμε να σαμποτάρουμε τα χουντικά "δικαστήρια".

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. http://www.facebook.com/notes/andreas-apostolou/%CE%BB%CF%8E%CF%81%CE%B5%CE%BD%CF%82-%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%81-%CE%B7-%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%B5%CF%80%CE%AD%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-1943-1949-%CE%B2%CE%AC%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-/234448023251807

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Διάβασα:
  "Αν η ευρωζώνη έχει καταφέρει να ελέγξει τις συνέπειες μιας εξάπλωσης της ελληνικής κατάρρευσης, είναι πιθανό να μας αφήσουν να πάμε σε στάση πληρωμών και αναδιάρθρωση του χρέους. Οι συνέπειες δεν μπορούν να προσδιοριστούν με ακρίβεια, αλλά είναι πιθανό να είναι πολύ πιο επώδυνες από αυτές που θα συνεπαγόταν, η δημοσιονομική εξυγίανση, οι μεταρρυθμίσεις και μια εσωτερική υποτίμηση της τάξης του 30% περίπου.

  Μια χώρα με πρωτογενές έλλειμμα και εμπορικό ισοζύγιο ακόμη και στα τρόφιμα, ενδέχεται να ζήσει άγριες στιγμές αν βρεθεί αποκλεισμένη από αγορές αλλά και από ΕΚΤ που συνεχίζει να τροφοδοτεί τις τράπεζες με αξιόπιστα ευρώ.

  Το ενδεχόμενο επιστροφής στη δραχμή σε μια τέτοια περίπτωση θα εμφανιστεί επιτακτικό, αλλά λίγο θα συνεισφέρει χωρίς τις μεταρρυθμίσεις του οικονομικού μοντέλου και τη δημοσιονομική πειθαρχεία.

  Κάποιοι δημαγωγοί εμφανίζουν την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα σαν πανάκεια, αλλά δεν είναι. Εθνικό νόμισμα έχει και η Ελβετία, έχει και η Αλβανία…

  Πιο πιθανό είναι για την Ελλάδα, να περιπέσει στην κατάσταση της δεύτερης. Η παρουσία ενός εθνικού νομίσματος το οποίο μπορεί να υποτιμηθεί βοηθά βραχυπρόθεσμα να πάρει εμπρός μια οικονομία που διαθέτει παραγωγική βάση και μπορεί να υποστηρίξει εξαγωγές. Για μια χώρα που δεν διαθέτει παραγωγική βάση μοιάζει δώρο, άδωρο καθώς θα πρέπει να την δημιουργήσει με υψηλά επιτόκια και ακριβό συνάλλαγμα."

  Τι απαντάτε κ. Καζάκη; Με ενδιαφέρει πραγματικά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Η άλλη λύση ποια είναι, Αrchangel; Αυτό που συμβαίνει σήμερα; Μήπως είναι προτιμότερο να περάσουμε μερικά χρόνια φτώχειας μέχρι να στηθεί αυτό που λέει ο Καζάκης παρά να ξεπουλήσουμε σήμερα τη χώρα και να την καταδικάσουμε μια για πάντα; Δεν έχω αυταπάτες. Και στις δύο περιπτώσεις πιο φτωχοί θα γίνουμε. Απλώς στην πρώτη περίπτωση μπορούμε να στηριχτούμε στις δυνάμεις μας και να έχουμε μια ελπίδα. Στη δεύτερη περίπτωση μεταβαλλόμαστε σε χώρα που θα βρίσκεται μονίμως στην εντατική, κάτι σαν χώρα ζόμπι. Τέτοια χώρα θα παραδώσουμε στα παιδιά μας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. @ Archangel
  Μια χώρα με πρωτογενές έλλειμμα και εμπορικό ισοζύγιο ακόμη και στα τρόφιμα,
  ------------
  όπως πολύ σωστά λες, και με ένα αστρονομικό "χρέος" να προσθέσω εγώ, τι επιλογές έχει αυτή η Χώρα κατά τη γνώμη σου;

  1. Να γίνει θαύμα (όπως λέει η Χούντα Παπανδρέου)
  2. Να δεχτούν οι φορολογούμενοι της Βόρειας Ευρώπης να ξεζουμιστούν πολύ περισσότερο για να μας δείξουν "ευρωπαϊκή αλληλεγγύη" (πράγμα που μόνο ο Βαρουφάκης με τον Τσίπρα το ελπίζουν, και δεν παίζει ούτε σαν ευχή στην ΕΕ)

  Θεωρείς αυτές τις επιλογές ρεαλιστικές; Δεν βλέπεις ότι μας πάνε σε καταστάσεις όχι Αλβανίας, αλλά ακόμη χειρότερες; Δεν καταλαβαίνεις ότι με την εμμονή "να μείνουμε στην Ευρωζώνη" το "χρέος" θα μεγαλώνει κι οι παραγωγικές ικανότητες της Χώρας θα μειώνονται; Περιμένεις το θαύμα των "επενδύσεων"; Ξέρεις τι χρήμα πρέπει να έρθει σε παραγωγικές επενδύσεις για να ανακάμψει η Οικονομία απ' αυτές; Πάνω από 1000 δις, χωρίς να λογαριάζουμε το επίπεδο διαφθοράς στη Χώρα. Και ποιος τρελός θα φέρει εδώ χρήματα, σε ένα τόσο ασταθές φορολογικά, θεσμικά, αλλά και ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ περιβάλλον; Θεωρείς "επενδύσεις" το να αρπάξουν οι Γερμανοί κλπ Αλητοτραπεζίτες τα στρατηγικά αγαθά της Χώρας και μετά να μας πουλάν ρεύμα, νερό, συγκοινωνίες 5 φορές πάνω από ό,τι τώρα; Πώς στο καλό θα ξαναστήθει αγροτική και βιομηχανική παραγωγή με πανάκριβο ρεύμα,νερό και συγκοινωνίες; Όσο και να μειωθούν μεροκάματα και κοινωνική ασφάλιση, δεν θα μπορούμε να παράγουμε ούτε πατάτες "ανταγωνιστικά", έχοντας παράλληλα εκμηδενισμένη εσωτερική κατανάλωση.

  Το ερώτημα σήμερα δεν είναι ιδεολογικό, δεξιά, κεντρώα ή αριστερή πολιτική. Το ερώτημα είναι Ζωή ή Θάνατος. Ή θα επιστρέψουμε στη δραχμή και θα βάλουμε δασμούς σε ό,τι εισάγεται για να ανανήψει η παραγωγική μηχανή της Χώρας, ή θα διαλυθούμε τελείως, περιδινούμενοι στο θανατηφόρο σπιράλ του "Χρέους". Είναι "μαγική λύση" το να γυρίσουμε στη δραχμή; Θα γίνουμε ξαφνικά Ελβετία; ΟΧΙ. ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ τα πράγματα θα είναι δύσκολα, ΙΣΩΣ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΑ ΟΣΟ ΤΩΡΑ. Κατεστραμμένες χώρες όμως σε 5 χρόνια το πολύ ανανήπτουν. Κι ακόμη οι Τραπεζοτσολιάδες δεν μας ισοπέδωσαν τελείως. Κι είμαστε μια Χώρα με μια πλουτοπαραγωγικές πηγές πολύτιμες, τα υδάτινα αποθέματά μας, τον ήλιο μας, το υψηλής εκπαίδευσης ανθρώπινο δυναμικό μας. Κι έχουμε βεβαιωμένα άφθονο λιγνίτη, ένα καύσιμο πάμφθηνο, γιατί δεν χρειάζεται καν να σκάψεις να το βρεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Σαν υπεύθυνος άνθρωπος και (θέλω να πιστεύω) πατριώτης (μιας άλλης, όχι της τωρινής Ελλάδας), δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τα λεγόμενά σου, DK. Το σκεπτικό σου είναι και το μόνο που μου δίνει "κουράγιο" να συμπαρατάσομαι με τα λεγόμενα του κ. Καζάκη και άλλων που πρεσβεύουν την επιστροφή σε εθνικό νόμισμα, παρά το ότι πιστεύω και αυτά που λέει το δικό μου σχόλιο. Καλύτερα ένα ισχυρό σοκ με προοπτικές ανάπτυξης, παρά αυτή η ατελείωτη κατηφόρα και διάλυση. Άλλωστε από μόνη της η πίστη και η προσμονή του καλύτερου βελτιώνει και το οικονομικό κλίμα και την πραγματική οικονομία!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. @Κωστής Βεζδρεβάνης
  Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω και με τα δικά σου λεγόμενα. Δυστυχώς όμως φοβάμαι ότι μας λείπει η εθνική συνείδηση, η οποία είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ για να πετύχουν αυτά που λες, να εκμεταλευτούμε προς όφελός μας τους πόρους μας, να αναπτύξουμε εκ νέου την παραγωγή μας και να ανακάμψουμε οικονομικά και εθνικά. Φοβάμαι πολύ τον πλήρως αλλοτριωμένο ηθικά, κοινωνικά και εθνικά νεο-έλληνα, ο οποίος θα κοιτάξει το τομάρι του και να ψοφήσουν οι υπόλοιποι. Η προσπάθεια που περιγράφεις προϋποθέτει εθνική και κοινωνική σύμπνοια που μας λείπει. Ίσως η μόνη πιθανή λύση θα ήταν ένας νέος ηγέτης, ένας εθνικιστής Έλληνας Κορρέα, ή ακόμα και Χίτλερ αν θες, που θα τον ακολουθήσουν πιστά όλοι και θα ανατάξει πραγματικά τα πράγματα. Δεν μπορώ να δω άλλη διέξοδο που θα μας ενώσει-σώσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Σας συνιστώ να διαβάσετε και να ξαναδιαβάσετε αυτό και αλλα σχετικά άρθρα του Παναγιώτη Τραϊανού. Xρειάζεται λίγη υπομονή για να διαβάσει κανεις αυτά τα μακροσκελή άρθρα, αλλα το όφελος είναι μεγάλο.

  http://diktyoellinwn.wordpress.com/2011/07/07/%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. @ Archangel
  Δεν έχεις άδικο, τεχνικά είναι πιο εύκολο αν έχεις μια χαρισματική προσωπικότητα που να συγκινεί και να τραβάει τον κόσμο. Ε δεν την έχουμε, αν και μπορούν να αναδειχθούν τέτοιες προσωπικότητες στις ζυμώσεις που (επιτέλους) ξεκίνησαν. Δυστυχώς χωρίς ηγεσία, δεν πάει το πράγμα, αλλά κι αν δεν έχουμε ηγεσία ας τη δημιουργήσουμε, αν δεν είναι και πολύ χαρισματική, πάλι ας προχωρήσουμε, τι θα κάνουμε; Η εναλλακτική είναι αδιέξοδο... Η ίδρυση του ΕΠΑΜ μπορεί να μην είναι "λαμπερή" με όρους trash life style, έχει όμως ένα στοιχείο που πρέπει να το εκμεταλλευτούμε στο έπακρο. Προτείνουμε εναλλακτικό δρόμο από τη βέβαιη Καταστροφή. Είμαστε (εν τω γεννάσθαι) το πρώτο και το μόνο πολιτικό μόρφωμα που μιλάει ξεκάθαρα για προστατευτισμό κι εθνικό νόμισμα τώρα.
  Στο χέρι μας είναι να το ολοκληρώσουμε. Όσο γίνεται γρηγορότερα, γιατί όσο εμείς μοιρολογούμε, (ή...λιαζόμαστε σε κάποια παραλία) οι Τραπεζοτσολιάδες ξεσκίζουν τις σάρκες μας, χάνουμε αίμα, σε λίγο θα χουμε χάσει πια αυτήν τη Χώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Για μια ακόμη φορά συμφωνώ με τον Κωστή και οπωσδήποτε αυτά θακουστούν το επόμενο Σάβατο.Τα πράγματα είναι πολύ πιο άσχημα απο όσο φαίνονται το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας είναι ανατριχιαστικό μεσαίωνας και μαύρο σκοτάδι σε βάζουν και υπογράφεις την θανατική σου καταδίκη.Αυτές τις μέρες στην προσπάθεια δημιουργίας πυρήνα Ε.ΠΑ.Μ στην περιοχή μου διαπιστώνω οτι αυτοί που εύκολα προσεγγιζονται και θέλουν να ενταχθούν στο Ε.ΠΑ.Μ είναι σε μεγάλο ποσοστό άτομα ανώτερης-ανώτατης ακαδημαικης μόρφωσης γιατροί δικηγόροι καθηγητές μηχανικοί κά.Εδώ λοιπόν χρειάζεται και δουλειά και πλάνο για να γίνουν γνωστές οι θέσεις του Ε.ΠΑ.Μ. σε όλο τον λαό.Το κλείσιμο της πόρτας στη συμμορία των τοκογλύφων και η επιστροφή στο εθνικό νόμισμα είναι το πανίσχυρο όπλο του Ε.ΠΑ.Μ το ζητούμενο είναι πόσος χρόνος θα χρειασθεί για να γκρεμοτσακιστούν για να μη φτάσουμε στη πλήρη εξαθλίωση.Οσο για //τρωτά σημεία// ενος οριζόντιου ακομμάτιστου παλλαικου μετώπου μπορεί να υπάρξουν αλλά εύκολα-δύσκολα μπορεί να ξεπεραστούν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. @ johngarfall
  Είμαστε οι μόνοι που ζητάμε το αυτονόητο, δηλ. άμεση στάση πληρωμών προς τοκογλύφους-διαπραγμάτευση "χρέους" από μηδενική βάση-προστατευτισμό- εθνικό νόμισμα, και ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΩΡΑ. Ένα πράγμα χρειαζόμαστε ακόμη: ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Σ' ΕΜΑΣ.
  ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΟΥΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ. Μην αφήσουμε κι αυτή η προσπάθεια να καπελωθεί σαν "ακροαριστερό γκρουπούσκουλο" όπως ήδη μας αποκαλούν τα παπαγαλάκια της Χούντας. Λες και η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΖΩΗ είναι αροστερή, δεξιά ή ο,τιδήποτε. Ας αφήσουν κάποιοι τις εμμονές τους για αφού απελευθερώσουμε τη Χώρα μας από την Τραπεζική Μαφία και τα τσιράκια της. Αφού στήσουμε Δημοκρατία, δηλαδή το απλό όπως το έθεσε ξεκάθαρα ο Λίνκολν ενάμιση αιώνα πριν "Από το Λαό, Με το Λαό, Για το Λαό". Απλό στα λόγια, αλλά ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΗ ΒΟΥΛΉΣΗ. Η Β' Ελληνική Δημοκρατία δεν εκφυλίστηκε σε βρωμερή Χούντα το Μάιο 2010, επειδή δεν γινόταν αλλιώς, σαν κάποια Νομοτέλεια, αλλά γιατί αυτοί που κυριαρχούσαν σ' αυτήν, ΣΚΟΠΙΜΑ ΤΗΝ ΚΑΝΑΝΕ ΧΟΥΝΤΑ.
  Ας μην έχουμε το "χαρισματικό ηγέτη" που συνήθως δεν είναι τίποτε άλλο από προϊόν του trash system. Δεν τον χρειαζόμαστε. Έχουμε κάτι πολύ πιο σημαντικό, ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ας αποκτήσουμε τον τρόπο να τις επικοινωνήσουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Τα αυτονόητα δεν έχουν την ανάγκη χαρισματικών ηγετών.Επειδή αυτή η χώρα μπούχτισε τους ¨χαρισματικούς¨ της,το αλαλούμ του μορφωτικού επιπέδου και των ταξικών συνειδήσεων… εθνική και κοινωνική σύμπνοια επιτυγχάνεις με προσεγμένες διατυπώσεις και χαρακτηρισμούς.Αυτό που ουσιαστικά επείγει είναι να εκδιωχθεί το δικομματικό καρτέλ με τις ενίοτε πρόθυμες πατερίτσες του.Η λεία μοιράστηκε.Το ρεσιτάλ της διαστρέβλωσης όμως συνεχίζεται σε κάθε ευκαιρία.Συνεπώς κατά την ταπεινή μου γνώμη,η αντιπαλογνωσία είναι το κύριο μέλημα της φροντίδας όλων μας ,η συνεχής απομυθοποίηση του στις δικές μας ευκαιρίες,στις συζητήσεις μας με όλα τα στρώματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Σκατά στους ηγέτες, σκατά στις προσωπικότητες και σκατά στις καριέρες τους. Τους φάγαμε στη μάπα, μας κατάστρεψαν και τους χρυσοπληρώνουμε ακόμα. Δε θέλουμε ηγέτες, θέλουμε δημοκρατία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή