Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2011

Τράπεζες και πτώχευση
Στις 20 Οκτωβρίου (ημέρα Πέ­μπτη) ανακοινώθηκε ότι θα παραδοθεί η έκθεση των ελε­γκτών της τρόικας επί της πο­ρείας της ελληνικής οικονομίας και στις 23 Οκτωβρίου (ημέρα Κυριακή) οι ηγέτες της ευρωζώνης θα αποφα­σίσουν για την «τελική λύση» στο ελ­ληνικό πρόβλημα. Σημειώστε τις ημέ­ρες, και προπαντός την Κυριακή, που θα συνεδριάσει το Eurogroup. Οι ερ­γάσιμες ημέρες της εβδομάδας έχουν γίνει πια πάρα πολύ επικίνδυνες για να συνεδριάζουν και να παίρνουν αποφά­σεις τα όργανα της ευρωζώνης. Σε λί­γο θα συνεδριάζουν δίχως να το ανα­κοινώνουν και σε μέρη τελείως άγνω­στα, μην τυχόν και οι αγορές τους πά­ρουν μυρωδιά.
Από την άλλη, το διάστημα από Πέμπτη έως Κυριακή είναι αρκετά πρόσφορο για να δουν οι ηγέτες του Eurogroup τις αντιδράσεις των αγορών και να αποφασίσουν αν η Δευτέρα (24 Οκτωβρίου) που θα ξημερώσει για την Ελλάδα θα είναι ημέρα επίσημης πτώ­χευσης ή όχι. Διότι, όπως έχουμε ξα­ναπεί, οι πόλεμοι και οιεπίσημες πτω­χεύσεις συμβαίνουν πάντα Δευτέρα πρωί, για λόγους αιφνιδιασμού, αλλά και κατάλληλης προετοιμασίας, ειδι­κά για τις τράπεζες, οι οποίες θα πα­ραμείνουν κλειστές προκειμένου να σωθούν από τους αλαφιασμένους πο­λίτες που θα τρέχουν να σηκώσουν τις καταθέσεις τους.

Η… τελική λύση
Φυσικά, οι ευρωζωνούχοι πιστεύ­ουν ότι μέχρι τότε θα έχουν επεξεργα­στεί την «τελική λύση» για το ελληνικό πρόβλημα. Μια «λύση» συμφέρουσα γι’ αυτούς και τις τράπεζές τους, για την οποία το μόνο που ακούγεται εί­ναι το «κούρεμα». Τίποτε άλλο. Το γε­γονός ότι μια τέτοια «λύση» σημαίνει επίσημη πτώχευση κανείς δεν το λέ­ει. Όπως και κανείς δεν λέει ότι αρκεί και μόνο μια τέτοια ανακοίνωση του Eurogroup για να τεθεί η Ελλάδα από τους οίκους αξιολόγησης σε κατάστα­ση SD (Selective Default - Επιλεκτική Πτώχευση) ή D(Default - Πτώχευση) τις αμέσως επόμενες ημέρες. Για μια χώρα που επίσημος στόχος της είναι να τα βρει με τις αγορές, αυτή η υπο­βάθμιση θα σταθεί μοιραία.
Όμως οι κοτζαμπάσηδες της ευρω­ζώνης έχουν πειστεί ότι η ταχύτερη «εσωτερική υποτίμηση» της Ελλά­δας, αλλά και το μαζικό ξεπούλημα της χώρας δεν θα προχωρήσει με τον ρυθμό που θέλουν αν δεν την οδηγή­σουν στην κατάσταση αυτή. Αρκεί να παραμυθιάσουν τον κόσμο με το υπο­τιθέμενο «κούρεμα» 50% ή 60% του ελληνικού χρέους. Κανείς δεν λέει ότι όσο «κούρεμα» υποστεί το ελληνικό χρέος, άλλο τόσο «κούρεμα» θα υπο­στούν μισθοί, συντάξεις, καταθέσεις, δουλειές, δικαιώματα και δημοκρατία σ’ αυτόν τον τόπο.
Το μόνο που θα παραμείνει ακέραιο είναι το ύψος του ιδιωτικού δανεισμούΜη φοβάστε, δεν είναι τίποτε η επιλε­κτική πτώχευση. Μπορεί να χάσετε τον μισθό σας, τη δουλειά σας, τη σύντα­ξή σας, τις καταθέσεις σας, αλλά δεν πρόκειται να χάσετε τα δάνειά σας, τα οποία θα συνεχίσουν να τρέχουν. Μπο­ρεί να μην έχετε να τα πληρώσετε, αλ­λά δεν πειράζει, η ιδιοκτησία στην Ελ­λάδα είναι παρά φύση εκτεταμένη και καιρός είναι να συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια, όπως είναι το φυσικό και ανα­γκαίο.
Όμως μη φοβάστε. Η αυτού μεγαλειότης Μπενίτο, υπουργός Οικονομι­κών και εστεμμένος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μας έχει διαβεβαιώσει ότι οι καταθέσεις των Ελλήνων είναι απολύτως διασφαλισμένες. Μιλάμε βέβαια για όσους ελάχιστους από τους Έλληνες έχουν ακόμη καταθέσεις στις τράπεζες. Γιατί είναι διασφαλισμένες; Διότι, προσέξτε το επιχείρημα, είμα­στε μέρος του ευρωσυστήματος και επομένως ολόκληρη η ευρωζώνη εγ­γυάται τις καταθέσεις των Ελλήνων. Το ίδιο φυσικά επαναλαμβάνουν όλα τα γνωστά παπαγαλάκια. Αυτό βέβαια που κάνει εντύπωση είναι το γιατί δεν αναφέρουν πια το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, γνωστό ως ΤΕΚΕ. Υποτίθεται ότι αυτό έχει φτι­αχτεί για να εγγυάται τις καταθέσεις σε περίπτωση που μια ή περισσότερες τράπεζες καταρρεύσουν. Τι απέγινε αυτό το ταμείο; Μάλλον πήγε υπέρ πίστεως και πατρίδος. Όχι πως απο­τελούσε καμιά ουσιαστική εγγύηση, αλλά τέλος πάντων ήταν κάτι, ειδικά όταν η κατάρρευση αφορά μια μικρή τράπεζα. Όπως, π.χ., συνέβη με την Proton Bank.
Περίεργη υπόθεση
Η εν λόγω τράπεζα (Proton Bank) είναι μια πολύ περίεργη και σκοτεινή υπόθεση. Η αντίστροφη μέτρηση για την Proton Bank ξεκίνησε με τη δημο­σιοποίηση της υπόθεσης υπεξαίρεσης από τον βασικό της μέτοχο (επιχειρη­ματία Λαυρεντιάδη), η οποία προκά­λεσε την εκροή σημαντικού ύψους κα­ταθέσεων. Η υπεξαίρεση ξεχάστηκε, όταν ο εν λόγω επιχειρηματίας επέ­στρεψε το καταχρασθέν ποσό και η τόσο ανεξάρτητη, αλλά και αμερόλη­πτη Δικαιοσύνη μας έβαλε την υπόθε­ση στο αρχείο. Φανταστείτε να είχατε καταχραστεί εσείς ένα ποσό από εκεί που δουλεύετε και όταν σας πιάνανε στα πράσα να λέγατε «α, συγγνώμη, θα τα γυρίσω πίσω, τώρα που με πιάσατε!». Φυσικά, η Δικαιοσύνη θα σας άφηνε ελεύθερο. Αμ δε! Θα σας έχω­νε μέσα και θα έπαιρνε υπόψη της, αν ήθελε, την επιστροφή των χρημάτων ως μεταμέλεια για να μειώσει την ποι­νή. Όμως εσείς δεν είσαστε Λαυρεντιάδης και ούτε η τράπεζα την οποία καταχραστήκατε έχει πρόεδρο τον κ.Ντάνιελ Σπέκχαρντπρώην πρέσβη των ΗΠΑ.
Θα μου πείτε, πολύ περίεργες συ­μπτώσεις. Τι θα λέγατε αν σας έλεγα μία ακόμη πολύ περίεργη σύμπτωση; Τράπεζες (συνήθως μικρού μεγέθους σαν την Proton) με επικεφαλής διπλω­μάτες των Η ΠΑ και έμπιστους επιχει­ρηματίες έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον ανά τον κόσμο και ιδίως στη Λα­τινική Αμερική για υπόγειες χρηματο­δοτήσεις των ΗΠΑ προς πολιτικά κόμ­ματα και άλλες ύποπτες καταστάσεις. Θα μου πείτε, και πάλι σύμπτωση. Και έχετε απολύτως δίκιο. Όμως, αν ήσα­σταν εσείς υπουργός Οικονομικών και η Δικαιοσύνη έπιανε τον βασικό μέτοχο με το χέρι στο ταμείο της τράπεζας, τι θα κάνατε; Το φυσιολογικό θα ήταν να κάνετε την τράπεζα φύλλο και φτερό για να δείτε τι έχει συμβεί και αν υπάρ­χει ιστορικό υπεξαιρέσεων και ατασθα­λιών. Αυτό τουλάχιστον υποδεικνύει η κοινή λογική όταν πρόκειται για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και του καταθετικού κοινού.
Όμως αυτά δεν ισχύουν στην μπα­νανία που λέγεται Ελλάδα. Η κοινή λογική, όπως και το δημόσιο συμφέ­ρον, έχουν πάει προ πολλού περίπατο. Εδώ, στο αποικία Ελλάντα, όταν πιά­νεις κολλητό επιχειρηματία με διακρι­τές σχέσεις με έναν από τους επικυρίαρχους, τον αθωώνεις και κλείνεις την πόρτα σε κάθε πιθανή διερεύνηση της υπόθεσης. Έτσι η εν λόγω τράπεζα βρέθηκε αισίως υπό την εποπτεία εκ­καθαριστή της Τράπεζας της Ελλάδος (κοινώς, ο μπάρμπας μου ο ψεύτης) - ενός οργανισμού που δεν ελέγχεται καν από το ελληνικό κράτος - και στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερό­τητας για να πληρώσει ο Έλληνας φο­ρολογούμενος, το γνωστό υποζύγιο, τις μαύρες τρύπες του ενεργητικού της Proton Bank. Κατά τ’ άλλα, φυσικά, οι καταθέσεις των Ελλήνων είναι απολύτως προστατευμένες.
Πληρώνουμε τους τραπεζίτες
Μην ξεχνάμε ότι το εν λόγω Ταμείο είναι δημιούργημα της Σύμβασης Δα­νειακής Διευκόλυνσης που μας επέβα­λε η τρόικα και στο οποίο έχει προβλε­φθεί να καταλήξουν τα 10 δισ. ευρώ από τα 110 δισ. ευρώ του αρχικού δα­νείου. Με άλλα λόγια, ο Έλληνας πο­λίτης δανείζεται χάνοντας «άνευ όρων και αμετάκλητα» την εθνική του κυρι­αρχία για να διασώσει όχι μόνο τους Γερμανούς, Γάλους και άλλους τραπεζίτες, αλλά και τους ντόπιους του επι­πέδου ενός Λαυρεντιάδη.
Μα γιατί με πιάνει αυτός ο παροξυ­σμός κινδυνολογίας; Πώς είναι δυνα­τόν να φαντάζομαι ότι καμιά κατάθε­ση νοικοκυριού δεν είναι προστατευ­μένη; Εδώ ολόκληρο ευρωσύστημα στήθηκε για να στηρίξει τις ελληνικές καταθέσεις κι εγώ τολμώ να το αμφι­σβητώ; Όχι βέβαια, απλώς αναρωτιέ­μαι: Ποιον μηχανισμό έχει το ευρωσύ­στημα για να εγγυηθεί συγκεκριμένα τις καταθέσεις; Στην Ελλάδα υπάρχει, έστω τυπικά, το ΤΕΚΕ. Στην ευρωζώνη τι υπάρχει; Τίποτε! Δεν υπάρχει καμιά πρόβλεψη για κάλυψη ή εγγύηση των καταθέσεων, γιατί πολύ απλά το ευρώ θεμελιώθηκε ως μηχανισμός που εξαρχής αποκλείει τις πιστωτικές κρί­σεις σαν αυτή που ζούμε.
Τότε, πού βασίζονται όλοι αυτοί οι ανευθυνοϋπεύθυνοι που διαβεβαιώ­νουν τον κόσμο ότι οι καταθέσεις τους είναι εγγυημένες; Μα στην ύπαρξη της ΕΚΤ. Μην ανησυχείτε, μας λένε, υπάρ­χει η ΕΚΤ του κ. Τρισέ που εγγυάται τις καταθέσεις. Ερώτηση: Πόσα ρευστά διαθέσιμα διαθέτει η ΕΚΤ στην άκρη προκειμένου να εγγυηθεί τις κατα­θέσεις; Μην κάνετε τον κόπο να τους ρωτήσετε, δεν πρόκειται να απαντή­σουν, απλώς θα αρχίσουν τις γνωστές κραυγές. Θα σας απαντήσω ευθέως: η ΕΚΤ δεν διαθέτει κανενός είδους πρό­βλεψη για εγγύηση των καταθέσεων. Ούτε χρυσό, ούτε ρευστό. Μάλιστα, η ίδια η ΕΚΤ είναι σε τόσο δεινή θέση προσπαθώντας να αγοράσει ομόλογα των υπό πίεση και χρεοκοπία χωρών της ευρωζώνης, αλλά και λόγω της παροχής ρευστότητας στις τράπεζες, που βρίσκεται ήδη σε κατάσταση φα­λιμέντουΓι’ αυτό και συνασπίστηκαν 6 κεντρικές τράπεζες, οι πιο μεγάλες και ισχυρές παγκόσμια, με επικεφα­λής την αμερικανική Fed, για να βοη­θήσουν την ΕΚΤ να συνεχίσει να παρέ­χει ρευστότητα στις τράπεζες και να εξακολουθήσει να αγοράζει κρατικά ομόλογα της ευρωζώνης.
Τι μας λένε λοιπόν όλοι αυτοί οι ανευ­θυνοϋπεύθυνοι; Ότι η ΕΚΤ, που μόλις μετά βίας και με σωρηδόν χρηματοδο­τική ενίσχυση από το εξωτερικό - κυρίως τη Fed, που από το 2009 κόβει χρή­μα για να ενισχύει με δολαριακά swap και την ΕΚΤ - ίσα που ψιλοκαταφέρνει να κρατά στην επιφάνεια τις ευρωπαϊ­κές τράπεζες αλλά και τα κράτη που βρίσκονται υπό την πίεση των αγορών, εγγυάται τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των άλλων Ευρωπαί­ων. Μα δεν κατάλαβες καλά, μπορεί να πει κάποιος. Αυτό που εξασφαλίζει η ΕΚΤ είναι η βιωσιμότητα των τραπεζών και επομένως απομακρύνει τον κίνδυ­νο μιας κατάρρευσης οπότε θα χαθούν οι καταθέσεις. Πόσο αλήθεια είναι κά­τι τέτοιο; Ας θυμηθούμε ένα τελευταίο περιστατικό: Την 1.9 φέτος κυκλοφό­ρησε επίσημα η πληροφορία ότι οι ειδι­κοί του ΔΝΤ εκτιμούν ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα χρειαστούν τουλάχιστον 200 δισ. ευρώ επανακεφαλαιοποίηση, προκειμένου να μην καταρρεύσουν. Η εκτίμηση αυτή είναι εύκολο να κατα­λάβει κανείς από πού βγαίνει, μια και βασίζεται στην υπόθεση ότι οι τράπε­ζες θα δεχτούν ζημιά από την έκθεσή τους στο χρέος των χωρών του Νότου, το πολύ 10% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων που κατέχουν. Πρόκει­ται βέβαια για εκτίμηση εξαιρετικά αι­σιόδοξη με βάση τις εξελίξεις.
Ωστόσο, η πληροφορία αυτή προκά­λεσε πανικό στην ευρωζώνη. Ο Μπαρόζο και άλλοι αξιωματούχοι της Κομισιόν διέψευσαν με τα μανίας αυτές τις εκτιμήσεις. Ο εστεμμένος αυτο­κράτορας της ευρωζώνης, ο πρόεδρος της ΕΚΤ κ. Τρισέ, τόνιζε σε δηλώσεις στο Reuters (5.9) ότι οι τράπεζες της ευρωζώνης είναι υγιέστατες. Πράγμα που αποδείκνυαν και τα stress tests , τα οποία είχαν βγάλει ως ανάγκη επανακεφαλαιοποίσης των τραπεζών μό­λις 1,7 δισ. ευρώ. Και σχολιάζοντας τις εκτιμήσεις των ειδικών του ΔΝΤ, ο κ. Τρισέ απάντησε με όλο το αυτοκρατο­ρικό του μεγαλείο: «Υπάρχει μια πολύ σοβαρή διαφωνία σχετικά με τις μεθό­δους για τον υπολογισμό των αναγκών σε κεφάλαιο… Είμαι σίγουρος ότι η τε­λική εκτίμηση του ΔΝΤ δεν θα είναι αυ­τή». Ύστερα από δυο ημέρες βγαίνει η κ. Λαγκάρντ, διευθύντρια του ΔΝΤ, και διαψεύδει τους δικούς της ειδικούς σχετικά με τα 200 δισ. ευρώ.
Ξηλωθείτε για να τους σώσουμε
Δεν πέρασε ένας μήνας και ξαφνικά οι κάννουλες ρευστότητας έχουν ανοίξει στο μέγιστο δυνατό και όλοι στην ευρωζώνη συζητούν για την ανάγκη διάσωσης των τραπεζών. Αυτών που ήταν όλο υγεία, κατά δηλώσεις των ίδι­ων. Η Dexia για μια ακόμη φορά μέσα σε δυο χρόνια μπαίνει σε διασωλήνωση και καλούνται ο Βέλγος και ο Γάλλος φορολογούμενος να τη διασώσουν για μια ακόμη φορά. Πρόκειται για μια τράπεζα που, σύμφωνα με τα stress tests, είχε υπερεπάρκεια κεφαλαίων ακόμη και για
το πιο δυσμενές σενάριο. Κοινώς, παραμύθια. Ο Μπαρόζο ξαφνικά ανακάλυψε ότι οι τράπε­ζες χρειάζονται επείγουσα βοήθεια για να ενι­σχύσουν τα κεφάλαιά τους και ετοιμάζεται να προτείνει συγκεκριμένα μέτρα επανακεφαλαιοποίησης.
Kaθ’ έξιν ψεύτες
Μπορείτε να μαντέψετε το ύψος αυτής της προτεινόμενης στήριξης; Αν σας έλεγα ότι κι­νείται στο ύψος των 200 δισ. ευρώ, θα λέγατε τίποτε; Ο έτερος δε Καππαδόκης, ο κ. Τρισέδήλωσε στο Ευρωκοινοβούλιο μόλις στις 11.10 ότι «η κρίση έχει αποκτήσει πια συστημική διά­σταση». Κι επομένως πρέπει να πληρώσουν για μια ακόμη φορά οι λαοί και τα κράτη της ευρω­ζώνης για να διασώσουν τις τράπεζες. Κοινώς, «κύριοι ξηλωθείτε»! Φυσικά δεν ενδιαφέρει κανέναν τους από πού θα αντληθούν τα κεφά­λαια αυτά, πόσοι άνεργοι θα δημιουργηθούν επιπλέον ως αποτέλεσμα αυτής της επανακεφαλαιοποίησης, ούτε η έκταση της ανέχειας και της φτώχειας που θα αγκαλιάσει το μεγα­λύτερο μέρος της κοινωνίας. Πρέπει να δια­σωθεί η πλασματική, εικονική οικονομία των τραπεζικών ενεργητικών, σε βάρος της πραγ­ματικής οικονομίας των μισθών, των συντάξε­ων, της δουλειάς, της μικρής και μεσαίας επι­χείρησης.
Γιατί όμως πρέπει να τους πιστέψουμε για μια ακόμη φορά; Γιατί να πιστέψουμε ότι με τη νέα δόση επανακεφαλαιοποίησης θα βγούμε σε ξέφωτο; Εδώ πρόκειται για καθ’ έξιν ψεύτες και κατ’ επάγγελμα λωποδύτες. Ή μήπως δεν είναι έτσι; Το καπιταλιστικό σύστημα, η οικονο­μία της αγοράς, ή όπως αλλιώς θέλετε να την ονομάσετε, κατέληξε να διοικείται διεθνώς και ιδίως στην ευρωζώνη από μια ληστοσυμμορία, από έναν υπόκοσμο στις κορυφές της. Και εμείς φυσικά πρέπει να τους πιστεύουμε πάντα. Ακόμη κι όταν πιάνονται στα πράσα να λένε τα χειρότερα ψέματα προκειμένου να χώ­σουν ακόμη πιο βαθιά το χέρι τους στην τσέπη των λαών και των κρατών.
Βεβαίως υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι το να πεις ψέματα, π.χ. ότι οι καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών είναι απολύτως διασφαλι­σμένες, δεν είναι κακό γιατί έτσι αποτρέπεις τον πανικό.
Την κοπανάνε...
Το δυστύχημα γι’ αυτούς είναι ότι δεν υπάρ­χει καλός και κακός απατεώνας. Υπάρχει μόνο απατεώναςΚι απατεώνας είναι εκείνος που λέει ενσυνείδητα ψέματα για να παραπλανήσει την κοινή γνώμη και να αποστρέψει το βλέμμα της από τη ληστεία που συντελείται σε βάρος των νοικοκυριών από τους τραπεζίτες.
Όσο για την επίσημη πτώχευση, μην ανησυ­χείτε. Έχει ήδη ξεκινήσει. Δείτε τι συμβαίνει με τις τράπεζες. Οπίνακας που παραθέτουμε είναι άκρως διαφωτιστικός. Τι σημαίνουν αυ­τές οι κάθετες πτώσεις: Οι βασικοί μέτοχοι των τραπεζών, οι μεγαλοτραπεζίτες και τα επενδυ­τικά κεφάλαια ξεπουλούν και την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια μαζί με τα λεφτά των καταθετών στις τσέπες τους. Πιστεύουν ότι με την επίσημη πτώχευση της χώρας θα καλυφθούν τα ίχνη τους μέσα στον πανικό και έτσι θα τη γλιτώσουν με την κατάχρηση των καταθέσεων που έχει ήδη συντελεστεί στις τράπεζές τους. Άλλωστε, υπάρχει πάντα το γνωστό πολιτικό προσωπικό για να φορτώσει τα σπασμένα στο γνωστό υποζύγιο. Αρκεί να του δοθεί η ευκαι­ρία. Κι ο κ. Σαμαράς είναι πάντα διαθέσιμος να συνδράμει, εκεί που θα αποτύχει η σημερινή κυβέρνηση.

Σχετικές Φωτογραφίες
 • Τράπεζες και πτώχευση

48 σχόλια:

 1. Και ο μεγαλο - προδότης Βενιζέλος - Τούρκογλου δίνει στη Βουλή (ΠΡΟΣΟΧΗ: Στη Βουλή, όχι στη δημοσιότητα!!) τη λίστα με τα ονόματα των μεγαλο - οφειλετών.
  Γιατί άραγε??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=2075536

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Σύμφωνα με το παρακάτω άρθρο, η 28η Οκτωβρίου είναι πιο πιθανή μέρα χρεοκωπίας

  Everything is in place. The stocks are sold, the press is squared, the middle class is quite prepared. All that remains is to find a quiet period when the markets are closed. A weekend falls on 29-30 October, and there are bank holidays in many European countries on 31 October and 1 November (All Saints' Day). Greece celebrates its own public holiday on the Friday, 28 October.

  http://blogs.telegraph.co.uk/news/danielhannan/100111106/my-best-guess-at-when-greece-will-default-two-weeks-from-now/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κανείς δε λέει όχι (άλλωστε προσωπικά δεν είμαι οικονομολόγος). Μιλούσα όμως με έναν φίλο σχετικά με το άρθρο κ μου υπέδειξε αυτά:
  - http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/318&type=HTML
  - http://ec.europa.eu/internal_market/bank/guarantee/index_en.htm


  Ισχύουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αυτό είναι πατριωτική στάση. Πανικοβάλουμε τον κόσμο κι οδηγούμε τη χώρα μια ώρα νωρίτερα στην πτώχευση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. @ Sakis

  Χωρίς να είμαι ειδικός, σύμφωνα με τα link σου βλέπω οτι η Ε.Ε. απαιτεί από κάθε χώρα - μέλος να διατηρεί ένα μηχανισμό εγγυήσεως των τραπεζικών καταθέσεων (Deposit Guarantee Scheme). Προσοχή: δεν αναφέρεται πουθενά κεντρικός ευρωπαϊκός μηχανισμός εγγυήσεως, η κάθε χώρα είναι υπεύθυνη για το δικό της, εθνικό ταμείο εγγυήσεως των καταθέσεων. Ο δικός μας μηχανισμός είναι προφανώς το Τ.Ε.Κ.Ε. ( http://www.hdgf.gr/ ) που αναφέρει ο κος Καζάκης στο άρθρο. Αν, λοιπόν, ο Υπουργός Οικονομικών πράγματι δήλωσε οτι τις καταθέσεις τις εγγυάται το ευρωσύστημα (που είναι αναρμόδιο), αποφεύγοντας να αναφερθεί στο ΤΕΚΕ (που είναι το αρμόδιο όργανο), η δήλωση αυτή δεν εμπνέει εμπιστοσύνη για την κατάσταση του ΤΕΚΕ.


  @ dimitris67

  Η χώρα είναι ήδη χρεοκοπημένη. Επι δεκαετίες αποπληρώναμε χρέη δημιουργώντας νέα, μεγαλύτερα, μέχρι που φτάσαμε στο σημείο να αδυνατούμε να πληρώσουμε και να είμαστε στο έλεος των δανειστών μας.Το οτι αυτό δεν χαρακτηρίζεται επίσημα πτώχευση είναι μια τεχνική λεπτομέρεια των οίκων αξιολόγησης, που έχει να κάνει με τις συνθήκες υπο τις οποίες ενεργοποιούνται τα CDS και όχι με την πραγματική κατάσταση της οικονομίας μας.

  Η χρεοκοπία, λοιπόν, είναι εδώ. Τη ζούμε με καθίζηση της αγοράς, μειώσεις μισθών και συντάξεων, ανεργία, εκποίηση της δημόσιας περιουσίας, ποιοτική κατάρρευση βασικών κοινωνικών αγαθων (υγεία, παιδεία) και αντισυνταγματικές φοροεπιδρομές υπέρ των δανειστών. Αυτά δεν είναι πράγματα που κάποιος δηλώνει οτι θα συμβούν, δημιουργώντας πανικό - συμβαίνουν τώρα! Το δίλλημα είναι αν θα χρεοκοπήσει ο ελληνικός λαός για να επιβιώσουν οι δανειστές (κατά κύριο λόγο τράπεζες), ή αν θα χρεοκοπήσουν οι δανειστές για να επιβιώσουμε εμείς.

  Η επιλογή που ελήφθη για λογαριασμό μας και ερήμην μας, είναι η πρώτη. Η επιβίωσή μας (ή, η πατριωτική στάση, αν προτιμάτε) απαιτεί να την ανατρέψουμε, με άρνηση του χρέους (βάσει του διεθνούς δικαίου, όχι αυθαίρετα), ωστε να επανακτήσουμε τον έλεγχο της οικονομίας μας και την εθνική μας κυριαρχία, απ' την οποία παραιτηθήκαμε υπογράφοντας τη σύμβαση δανειακής διευκόλυνσης.

  Η αληθής πληροφόρηση δεν αποσκοπεί στον πανικό, αντίθετα είναι όπλο ενάντια στην παραπληροφόρηση και τη χειραγώγηση. Αν μη τι άλλο, μαθαίνουμε ποιά είναι τα πραγματικά δεδομένα και ποιές είναι οι επιλογές μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. @dimitris67

  Ναι, αυτό το blog περίμεναν οι διεθνείς κερδοσκόποι και οι δοσίλογοι για να κερδοσκοπήσουν δις εις βάρος μας. Μήνες τώρα λέγανε, θα κάνει κανά ποστ ο Καζάκης να βγάλουμε λεφτά ?

  Και αναρωτιέται κανείς εύλογα. Πόσο πρέπει να είσαι για να πιστεύεις και να γράφεις τέτοια πράγματα ? Και πόσο μάλλον εδώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΚΑΝΕΙΣ δεν εγγυάται για τις καταθέσεις σε ευρώ και όποιος λέει το αντίθετο είναι παντελώς αδαής ή/και ψεύτης. Το ευρώ δεν είναι καν νόμισμα, αλλά δάνειο, πιστωτικό έγγραφο σαν ένα ομόλογο, για το οποίο δεν εγγυάται κανείς. Είναι απλώς υποχρέωση της κεντρικής ευρωπαικής τράπεζας. Αν όμως καταρρεύσει το ευρώ, είναι σαν να χάσατε λεφτά ΠΟΥ ΤΖΟΓΑΡΑΤΕ, δίνοντάς τα ως δάνειο στην κεντρική ευρωπαική τράπεζα, όπως ακριβώς ένα ομόλογο. Όταν αγοράζετε ομόλογα δεν δανείζετε, ΕΠΕΝΔΥΕΤΕ στην πραγματικότητα. Άρα μπορεί και να χάσετε λεφτά. ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Οπότε εάν δεν πτωχεύσει η χώρα την ερχόμενη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου, ως τι θα βγεις να μιλήσεις την Τρίτη 25 Οκτωβρίου;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ο κόσμος όλος παρακολουθεί τη μικρή ελλαδίτσα να ορθώνει το ανάστημά της απέναντι στους Πέρσες της τραπεζοκρατίας. Οχι ρε, δεν θα μας πάρετε τα σπίτια με λεφτά που δεν είναι αξίες, που είναι χαρτιά τυπωμένα σε μετρητά, ομόλογα έντοκα και ότι άλλο σας κατέβηκε να μας πασάρετε σαν δάνειο για να μας πάρετε μετά τα χώματα, το νερό και τον αέρα μας. όχι ρε. ρε ουστ. όχι ρε. θα σας κόψουμε λαιμούς, θα σας κάνουμε κομμάτια. ουστ ρε λαμόγια της συμφοράς, νταβατζήδες του γραφείου, μαφιόζοι γιοι του αυνάν, εδώ θα πεθάνουμε πάνω τους και σεις μαζί μας. αν έχετε τα κότσια χύστε και σεις το αίμα σας για να τα πάρετε. το πείραμα ελλάς έγινε και απέτυχε θα λένε οι μελλοντικές γενιές. για μια ακόμη φορά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. @ Yannis

  Εάν δεν κηρύξει πτώχευση η χώρα την ερχόμενη Δευτέρα, σημαίνει οτι οι ηγέτες του Eurogroup απάντησαν αρνητικά στο ερώτημα "[…] αν η Δευτέρα (24 Οκτωβρίου) που θα ξημερώσει για την Ελλάδα θα είναι ημέρα επίσημης πτώ­χευσης ή όχι", και ο κος Καζάκης θα μιλάει ακόμα ως οικονομολόγος :-)


  Αν δε σου αρέσει η Δευτέρα, δοκίμασε αυτήν την ημερομηνία:
  http://blogs.telegraph.co.uk/news/danielhannan/100111106/my-best-guess-at-when-greece-will-default-two-weeks-from-now/
  (αναφέρεται και σε άλλο σχόλιο, πιο πάνω).

  Ορίστε και άλλη μια εκτίμηση για τις πιθανότητες πτώχευσης της Ελλάδας: http://latimesblogs.latimes.com/money_co/2011/10/possibility-of-greece-default-89-to-97-milken-report-says.html

  Και άλλη μια: http://www.bbc.co.uk/news/business-15103741

  Το ζήτημα δεν είναι άν θα πτωχεύσει η χώρα, είναι πώς θα το διαχειριστούμε όταν συμβεί (εννοώ ως λαός, όχι ως κυβέρνηση = προδότες). Θα μείνουμε θεατές και θα αφήσουμε τα γεγονότα να μας παρασύρουν, βυθίζοντάς μας στη φτώχεια υπέρ των δανειστών, ή θα αναλλάβουμε ως πολίτες την ευθύνη της χώρας μας και του μέλλοντός μας και θα απαιτήσουμε άρνηση του χρέους, ωστε να μην πεθάνουμε για να ζήσουν οι τράπεζες;

  Για όποιον βρίσκεται ακόμα σε δίλλημα, εδώ η ιστορία του χρέους, από τον κο Καζάκη:
  http://www.youtube.com/watch?v=pxxiIg8jD4w&feature=feedu
  Όταν δείτε τί αντιπροσωπεύει το ομόλογο που μας οδήγησε στο ΔΝΤ, θα σας φύγει το καφάσι!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. @ForTheWin
  Οι αγορές δεν περιμένουν τον Καζάκη, έχουν καλύτερα παπαγαλάκια για να διασπείρουν τον πανικό. Αλλά μια φωνή παραπάνω δεν βλάπτει.

  Το ότι η χώρα είναι χρεωκοπημένη είναι γνωστό. Αλλά το ίδιο θα ήταν και η Γαλλία ή το Βέλγιο, αν είχαν βγει οι οίκοι αξιολόγησης να τους βάλουν B και C.

  Αντί να φροντίσουμε να ανατρέψουμε τις αξιολογήσεις και να βγάλουμε την οικονομία μας από τον κατήφορο, όλοι μαζί δίναμε από μια σπρωξιά παραπάνω. Και συνεχίζουμε μέχρι την ολοκληρωτική καταστροφή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. @ dimitris67

  Η πτώχευση της χώρας δε θα προέλθει από τον πανικό της κοινής γνώμης αλλά από τις ανάγκες της ευρωζώνης. Η πτώχευση έχει αποφασιστεί εκτός Ελλάδος, με βάση ανάγκες άλλες από τις ελληνικές, και η διασπορά πανικού αποσκοπεί στο να αποδεχτεί ο λαός τα επικείμενα αντιλαϊκά μέτρα (ακολουθούμενα από κατάρρευση του βιωτικού επιπέδου) ως αναπόφευκτη και σωτήρια λύση στο πρόβλημα.

  Οι οίκοι αξιολόγησης επιβραβεύουν ένα συγκεκριμένο είδος οικονομικής πολιτικής και τιμωρούν οτιδήποτε άλλο, ανεξάρτητα από την όποια ευεργετική του επίδραση στην οικονομία μιας χώρας. Για να ανατραπούν, λοιπόν, οι αξιολογήσεις της οικονομίας μας θα πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία το οικονομικό πρόγραμμα που μας έχει επιβληθεί και εκτελούμε αυτή τη στιγμή (περιλαμβανομένης και της πτώχευσης). Το οικονομικό μοντέλο που προωθεί όμως αυτού του είδους η πολιτική οδηγεί σε αποκλειστικά λογιστική βελτίωση της οικονομίας, που δεν αντιστοιχεί σε άνοδο του βιωτικού επιπέδου. Αν θες να μάθεις πως γίνεται να ανεβαίνει το ΑΕΠ και το εισόδημα να μένει στάσιμο, δες το παράδειγμα των ΗΠΑ (αξιολόγηση ΑΑ+):
  http://economistsview.typepad.com/economistsview/2008/09/gdp-per-capita.html

  και εδώ, με έναν πολύ ωραίο interactive πίνακα, και την εκτίμηση του νομπελίστα οικονομολόγου Joseph Stiglitz: "One of the reasons that most people may perceive themselves as being worse-off even though average GDP is increasing is because they are indeed worse-off "
  http://www.stateoftheusa.org/content/measuring-economic-well-being.php

  Το αποτέλεσμα είναι οτι η Νο1 οικονομία στον κόσμο και κύριος εκφραστής του παγκόσμιου οικονομικού μοντέλου, έχει σχεδόν ένα στους έξι πολίτες κάτω από το όριο της φτώχειας
  ( http://www.huffingtonpost.com/2011/09/13/us-poverty-rate-2011_n_959936.html ) και 14.5% των νοικοκυριών αντιμετωπίζουν διατροφική ανασφάλεια ( http://www.worldhunger.org/articles/Learn/us_hunger_facts.htm ).
  Να τι συμβαίνει και στη Νο1 οικονομία της ΕΕ ( http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_2_20/08/2011_453319 ). Το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας χτίστηκε στην πλάτη μιας στρατιάς υπερ-χαμηλόμισθων, οι οποίοι την τελευταία δεκαετία δεν είχαν μισθολογική βελτίωση αλλά συρρίκνωση!

  Αν, λοιπόν, η ισχυρότερη οικονομία του κόσμου έχει 15.1% του πλήθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας, στη δική μας μικρή και κατεστραμένη οικονομία πόσοι θα καταλήξουν στο ίδιο σημείο αν συνεχίσουμε να ακολουθούμε το είδος της πολιτικής που επιβραβεύουν οι οίκοι αξιολόγησης; Τι νόημα έχει να βγει η οικονομία από τον κατήφορο λογιστικά, χωρίς αντίκρισμα στο βιωτικό μας επίπεδο;

  Ο σκοπός του κου Καζάκη είναι να ενημερώσει οτι ο δρόμος του ΔΝΤ και της Τρόικα δεν είναι ο μόνος δρόμος για τη έξοδο από την κρίση και οτι οι όροι που μας επιβάλλονται είναι δυσμενέστατοι για τους πολίτες της χώρας. Υπάρχουν λύσεις που δεν περιλαμβάνουν εκχώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας και υποβάθμιση του βιωτικού μας επιπέδου σε επίπεδα χώρας του τρίτου κόσμου. Λύσεις που η άνοδος της οικονομίας ευεργετεί την ίδια τη χώρα και όχι το διεθνές κερδοσκοπικό κεφάλαιο. Άλλωστε, η οικονομική επιστήμη δεν εξαντλείται σε ένα οικονομικό μοντέλο και επιχείρημα. Οι λύσεις προέρχονται από το διάλογο και αναδύονται από τη σύγκρουση πολλών επιχειρημάτων και απόψεων και όχι από την τυφλή προσκόληση σε ένα μοντέλο που δεχόμαστε a priori ως σωστό. Όποιος διάλογος λαμβάνει χώρα σήμερα, είναι αυστηρά εντός ενός οικονομικού μοντέλου το οποίο κανείς δε σκέφτεται να αμφισβητήσει. Αυτό δε λέγεται οικονομολογία, λέγεται θρησκεία.

  Αν σε ενδιαφέρει να μάθεις ποιές άλλες επιλογές υπάρχουν για την έξοδο από την κρίση (με οικονομικά επιχειρήματα και στοιχεία), τη Δευτέρα 24/10 ο κος Καζάκης έχει ομιλία στο κλειστό γήπεδο Περιστερίου, στις 19:00. Μετά τις ομιλίες του απαντά και σε ερωτήσεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Μία άλλη ανάλυση του χρέους.
  http://gtsiridis.wordpress.com/2011/10/20/%ce%b9%ce%b4%ce%bf%cf%85-%cf%80%ce%bf%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%ce%b9%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac-%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%bd%cf%8e%ce%bc%ce%b7-%ce%bc%ce%bf%cf%85-%ce%b7-%e2%80%9c%ce%ba%cf%81/
  http://gtsiridis.wordpress.com/2011/10/22/%cf%80%ce%b5%cf%81%ce%af-%cf%84%ce%bf%cf%85-%ce%bc%ce%ad%ce%bb%ce%bb%ce%bf%ce%bd%cf%84%cf%8c%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%82/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Συγχαρητήρια κυρίε Καζάκη για τις απόψεις σας...το κούρεμα του χρέους κουρέυει τα όνειρα μας...
  Ρίχτε μια ματιά στο ιστολόγιο μου και θα τα πούμε ξανά ελπίζω απο κοντά
  John Doctor

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. @ "Kyriakos"

  Εάν ο (όποιος) Καζάκης θέλει να καταθέσει τις ενστάσεις του για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης, καλώς. Θα τον ακούσουμε όπως ακούμε όλους. Τότε όμως δεν χρειαζόταν να ξεκινήσει με μια ημερομηνία πτώχευσης δίνοντας και τους λόγους που είναι πιθανή. Κι εσύ για να το δικαιολογήσεις παραθέτεις άλλες πέντε πιθανές ημερομηνίες από άλλα πέντε blog. Τον δικαιολογείς δηλ. στη βάση του λαγού από το ανέκδοτο (λέμε καμιά μαλακία να περάσει η ώρα).

  Όσο πιο σοβαρό θεωρείς τον Καζάκη, τόσο δεν θα αποδεχόσουν να συμμετέχει σε αυτοκαταστροφικές και πιθανόν αυτοεκπληρούμενες προφητείες. Εγώ θεώρησα ακριβώς ότι παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά - και αντέδρασα έτσι. Εσύ, ως αυτόκλητος υπερασπιστής του ίσως ξέρεις καλύτερα ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. @ Yannis

  Η χρεοκοπία δε θα είναι αυτοεκπληρούμενη προφητεία γιατί, όπως έχω ήδη αναφέρει πιο πάνω, δε θα προέλθει από την αντίδραση της κοινής γνώμης αλλά από τις ανάγκες της ευρωζώνης. Ήδη συζητούν πώς θα αντιμετωπιστεί η δική μας κρίση, χωρίς δική μας συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις! Τι άλλο θέλεις για να καταλάβεις ότι η διαχείριση της κρίσης (και η επερχόμενη χρεοκοπία) γίνεται με βάση τις ανάγκες άλλων και όχι της Ελλάδας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Και άντε με τις καταθέσεις είναι τυφλή και πες πως εγγυηθήκανε με τις ασφάλειες τι θα γίνει ? Εχω ασφαλίσει τα παιδιά μου απο το 2004 σε επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΘΝΙΚΗΣ και δίνω κάθε χρόνο 1600ευρο σε δυο δόσεις των 800 ενώ τώρα τέλος Οκτωβρίου είναι να ξαναπληρώσω . Οι διάφοροι "ειδικοί" εγγυούνται για τις καταθέσεις αλλα και τα χρέη δεν άκουσα όμως απο κανέναν τι θα γίνει με την περίπτωση των ασφαλειών . Επικοινώνησα και με τον ασφαλιστή μου ο οποίος μου είπε «οτι καταλαβαίνεις κάνε»
  ΠΑΣΧΑΛΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. @ Yannis (2)

  Παρεμπιτόντως, δεν είμαι υπερασπιστής του κου Καζάκη αλλά υποστηρικτής του οικονομικού επιχειρήματος για άρνηση του χρέους. Ο κος Καζάκης δεν είναι ο μόνος οικονομολόγος που υποστηρίζει την άρνηση του χρέους. Ορίστε άλλοι δύο:

  Ο Mario Blejer είναι πρώην κεντρικός τραπεζίτης της Αργεντινής την εποχή της ανάκαμψης, και πρώην σύμβουλος του διοικητή της τράπεζας της Αγγλίας. Εξηγεί γιατί η άρνηση του συνόλου (και όχι μέρους) του χρέους είναι απαραίτητη:
  http://www.advisorone.com/2011/09/14/greece-urged-to-walk-away-from-debt

  Ο οικονομολόγος Mark Weisbrot, ήδη από το 2010, εξηγεί τις καταστροφικές συνέπειες της διατήρησης του χρέους και της παραμονής στην ευρωζώνη:
  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2010/may/18/greece-latvia

  Αν διαφωνείς, παρουσίασέ μας το δικό σου οικονομικό επιχείρημα και τα οικονομικά στοιχεία που το στηρίζουν.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Vatican calls for; Peace in the world.
  Vatican calls for; Food for the hungry.
  Vatican calls for; Homes for the homeless.
  Vatican calls for; Love

  No sorry, none of the above.
  Vatican calls for; A Central World Bank.


  http://theextinctionprotocol.wordpress.com/2011/10/24/vatican-calls-for-establishment-of-central-world-bank/

  Be prepared...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Χρόνια πολλά Δημήτρη μου να σαι χαιρόμαστε και καλή λευτερία για την Ελλάδα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Δημητρη , ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και να εισαι παντα υγιεις εσυ προσωπικα αλλα και οι οικογενεια σου .

  Οι περισσοτερες αποψεις σου σχετικα με την εκτιμηση της κρισης και τις προτασεις σου για την εξοδο απο αυτην ,ειναι παρα πολυ κοντα στην πραγματικοτητα .

  Θα ηθελα να σου περιγραψω ενα σεναριο ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗΣ φαντασιας . Ας υποθεσουμε πως η κυβερνηση που μας οδηγησε στην επιλογη της χρεωκοπιας χανει την πλειοψηφια της μεσα στο Ελληνικο κοινοβουλιο και αναγκαζεται να προκυρηξει εκλογες . Η ερωτηση που ερχεται στο μυαλο πολλων ενσυνειδητων πολιτων αυτης της χωρας ειναι το εξης ......Και τωρα ? Τι θα ψηφισουμε ? Διοτι ,ολα αυτα τα γνωστα πολιτικα σχηματα ειναι πλεον απαξιωμενα στην συνειδηση των περισσοτερων Ελληνων . Πολιτικα σχηματα τα οποια θα μπορουσανε να εμφυσησουνε νεες πολιτικες ιδεες δυστυχως δεν υπαρχουνε . Αν εξαιρεσουμε ορισμενες κινησεις που γινονται στην μπλογκοσφαιρα ( πατριωτικο μετωπω και αλλα ) δεν υπαρχει τιποτα . Ο κοσμος στεγνωσε πια απο ιδεες που θα μπορουσανε να γινουνε πολιτικα καθεστωτα . Τι κανουμε λοιπον ?

  Η ερωτηση ειναι ρητορικη διοτι δεν περιμενω απαντηση επι της ουσιας ( εξ'αλλου αυτο το ερωτημα απανταται απο τον καθε ενα ) αλλα θα επιθυμουσα μια τοποθετηση απο σενα αλλα και απο οσους επισκεπτες σου εχουνε αποψη .

  Και παλι χρονια πολλα.

  ΤΑΣΟΣ ΠΟΙΡΑΖΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. do you have an economic plan for exit??
  We can stall for about a year and a half through the courts but.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. you have to have a plan to play the markets..... while at the same time truly cleansing your institutions.... ppl there have been crimes that amount to serious if not grave violations of human rights here not to mention constitutional rights. You need to have a broad national dialogue and the means to enforce such a mechanism..
  then you have to think of.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. the so called soviet type companies of the public sector for instance probably require semco therapy (that's the democratic brazilian company) and social incentive re engineering.... and a bit of Freakonomics....lol

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. We have a lot more leverage than you think.... we can dispute all the cds debt by buying or suing for the paper trail for 6000000 euros ... that is the amount they will burn to if we say something like "please stop showing us your love" ... multiply that by 10000 and you have 20... unveil one of the biggest accounting frauds in history... those morons have connected a series of ponzi schemes to themselves..... sue them and they are having issues ... and then sue their goverment too in the wto for subsidsing and aiding and abating corrupt behaviour.... english law has its advantages.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. greece has a lot more potential than you would think....it is running out of time though ... we must fight them with their own weapons... a government of the ppl or whatever that would leave the euro would create havoc in global markets... therefore it should have additional weapons at home to fight its adversaries in asymmetric warfare..... the thing is with the currency
  we need ours to be smarter and thus electronic .. it cures a lot of our flaws such as bribery and tax evasion (here there is one consideration if you over do it with controls there are issues of personal freedom, those you have to legislate extremely in favour of the liberal side - the yang to the currency!!! ) while giving us asymmetric advantages like conducting social policy through vouchers for food having accurate numbers for inflation, trade deficits etc. then you need some reserves and bilateral deals 5 year duration with the option of ten.... funny thing is you can price it!!!!!- if we ve got any gold left we can probably borrow cheap... we can create insurance on our own resources wont bring in much but gold will go crazy in an economic war .... if the option to built a fully eco efficient mine is worth exercising ... let them built it we will co fund it and be co owners
  ... extremely important we have to create greek inc sort of a national wealth fun... this includes banking system and 10% of the known indices.. industry becomes a tool again and savings are connected to it - there is a huge shortfall to make up ... there have to be measures on the redistribution of land through the tax code so that it becomes useable and arable (we can triple our agricultural production) we need to save and re use water and make it a national priority to make a smart grid after cleaning up ..you know what.... we reform the tax code and send creative accounting the MNHMONIO in the rubbish bin where it belongs...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. we will need to use the church assets to fund a micro bank and put extra resources for its charitable work while get some gold for a period of a few years to stabilize monetary policy - such as drug imports etc Use it for 3 things. also need a land registry...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. the secret lies with unity... what greeks need most right now is credero... trust. (link the animal spirit factors of akerlof to greece and what you see is that the solution is trust and sense of justice for the ppl). hence a mechanism is needed for cleansing with due care to cost benefit considerations. so.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. I am in favor of ultra liberal self organised and eco-efficient in the Mc-Donaugh sense full information transparency democratic person. we can win the race if we race to the top... but it is not going to be with these people governing.........................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. mmmjt u got any email for communication? these are some really useful insights

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. @ mmmjt

  You've put a lot of thought into this! It 's a broad description but you cover just about every major area of the necessary economic and social restructure. Your writing is quite dense and not all your points are clear, but I agree with the overall spirit.

  Are you not from Greece? It 'd be nice to know that there are people out there who understand what we're going through over here. As far as I know, all we get in the foreign media is "Greeks are lazy, liars, and corrupt", nothing about 500Euro salaries, 300Euro pensions, the longest working day in Europe, and the highway robbery the government calls taxation. And all so that the government can keep paying yield on greek bonds, so that the banks holding them don't lose their profit. And the people of Europe think that the financial assistance we get, which comes out of their taxes, goes into the economy so we can maintain our "lazy, mediterranean lifestyle" when it goes straight to the banks! It's so frustrating!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. zcakp07@hotmail.com. sorry for the dense part it is frustration coming out!! once out of everything the dominoes wont fall for a few months, but fall they will. so you ve got two fronts to fight on. hence part of the problem becomes to reduce your fights initially (cant win them all)and to clear hurdles quick. kazakis is also wrong that the transition wont be strenuousness- many parts of your economy will cease to function in the black economy for instance but the snag is that it is still economic activity !!! regardless of colour!!! ELLHNAS EIMAI just stuck with an english keyboard

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. also important is the rate with which we leave the eu (want to be like poland,be completely out etc). make no mistake the policies we have to follow - capital controls, price controls etc amount to an economic war!! the thing is the value of the option to wait has deteriorated dramatically over the past 18 months so there's no other choice left. all this discussion reminds me of the talk with the russian economy pre 98. the peak to trough gdp differential was over 30% (in that respect we are almost half way there....)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. I agree that waiting won't be an option for much longer. Soon it'll be time to do or die, and I'd rather it's the former. But first, we need to get rid of the useless, treasonous government. We can do that by keeping them from implementing their policy, and that can be achieved by not paying as many of their fake, unconstitutional taxes as we can, so that the EU/IMF economic program they are trying to implement gets derailed. I, for one, am trying!

  By the way, you mentioned electronic money earlier. I can't say I'm in favour, because I see how it's being used against us right now. Recently the government gave strong incentives to employers (making it all but mandatory) to make payroll payments through the bank, no cash in hand any more. Then, they piled a bunch of unconstitutional taxes on us which, if we choose not to pay, the state will keep directly from our payroll bank accounts. So you can see my skepticism towards e- money, as it's being used as a tool by the government to impose its unfair policies on us.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. e money is nothing more than a technology same way you can ride a car to work you can drive it to kill yourself. the secret is in legislating.
  e money helps you close the economy efficiently, which is vital,implement policies including taxes and is a good tool against inflation -in theory. the thing is that under such a regime the payments system is a public good and practically most of the banks and companies under the umbrella of the state initially and hence the ppl. you may make mistakes in the beginning but if the process is transparent good things will happen. the public usually gets right moral issues when presented concisely (hence the trial by jury) .first you try to reverse the damage by offering high velocity money to the poor who in the beginning will sadly increase in numbers vouchers etc and make sure that the system doesnt get gamed... my fear from implementing it is the cost on the grey/ black economy, you may say. these cretins supposedly do it for tax evasion but their main motives are elsewhere...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. the reason i am so hung up on the e money thing is that it offers additional firepower and our position if we make the step will not be enviable at the time. another crisis will be triggered and if not -which is the optimistic scenario btw- one will follow soon.. it is coming anyway in case you got second thoughts. so the more you have at your disposal the better-so many spillovers!!-. mind you if you properly put the vromiarhdes to justice we are going to have a lot of enemies... and they have moves too. i dont know maybe i am wrong on this one

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Όταν θα ξυπνήσουμε, ο ήλιος θάχει δύση !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΕΜΑΧΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ. ΜΟΝΗ ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΕΝΑ ΚΙΝΗΜΑ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ.
  http://axiocratia.blogspot.com/2011/10/blog-post.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. @ Γιώργος Σιδηρούντιος

  Μόνη διέξοδος, ένα λαϊκό μέτωπο αντίστασης. Δε χρειαζόμαστε εκπροσώπους άξιους, είμαστε οι ίδιοι άξιοι. Δεν έχει σημασία τί αποφασίζουν άλλοι γι εμάς, αλλά τί μπορούν να εφαρμόσουν. Κανείς δε θα μπορούσε να επιβληθεί σε εκατομμύρια μη-συνεργάσιμων πολιτών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Προτείνω στο παραπάνω άρθρο πάνω από 40 άτομα που μπορούν να κάνουν την αλλαγή. Προτείνω και οργανωτική επιτροπή, ένας εκ των οποίων πρέπει να είναι ο Καζάκης.

  Ο κόσμος από μόνος του θέλει χρόνια για να οργανωθεί. Αν δεν υπήρχαν άνθρωποι σαν τον Καζάκη δεν θα άνοιγαν μάτια από μόνα τους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. @ Γιώργος Σιδηρούντιος

  Το πρόβλημα της χώρας δεν πρόβλημα προσωπικοτήτων, είναι πρόβλημα πολιτικού συστήματος. Το σύστημα είναι αντιδημοκρατικό, η εξουσία ασκείται ολιγαρχικά, χωρίς καμία επαφή του λαού με τα όργανα λήψης αποφάσεων και καμία λαϊκή εποπτεία των δημοκρατικών θεσμών. Το αποτέλεσμα είναι οτι αυτή τη στιγμή, το σύνολο του κοινοβουλίου, κυβέρνηση και αντιπολίτευση, συντάσσεται με συμφέροντα άλλα από το εθνικό συμφέρον, όπως το ορίζει ο ίδιος ο λαός.

  Ενώ, λοιπόν, η λύση είναι να ανατρέψουμε το σύστημα που εμποδίζει το λαό να εκφράσει το συμφέρον του, εσείς προτείνετε να εγκαταστήσουμε στην κοινοβουλευτική δικτατορία των τριακοσίων την ολιγαρχία των σαράντα; Και ποιού την εκδοχή του εθνικού συμφέροντος θα εξυπηρετεί ένα τέτοιο σχήμα; Αυτός που έχει το δικαίωμα να ορίσει το συμφέρον της χώρας με βάση τις δικές του ανάγκες, ο λαός, θα παραμένει αποκλεισμένος από την άσκηση της εξουσίας.

  Το οτι "οι ξένες δυνάμεις πρέπει να αποφασίσουν δημόσια αν θέλουν ή δεν θέλουν να υπάρχει Ελλάδα", ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω από που προκύπτει. Απο πότε ένας λαός χρειάζεται άδεια κηδεμόνα για να υπάρξει αυτός και η χώρα του; Οι σχέσεις μας με τις άλλες χώρες θα πρέπει να οικοδομηθούν στη βάση της ισοτιμίας και της αμοιβαιότητας, όχι του προστατευτισμού και της υποτέλειας. Δεν καταλαβαίνω επίσης από που προκύπτει οτι " ο κόσμος από μόνος του θέλει χρόνια για να οργανωθεί ". Για το πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά μπορούν να οργανωθούν οι Έλληνες σε περιόδους εθνικής ανάγκης, σας παραπέμπω στη ραδιοφωνική εκπομπή του κου Καζάκη της 29/10 :
  http://www.radio9.gr/MediaList.aspx?a_id=1335&prodId=5

  Όσον αφορά το οτι "αν δεν υπήρχαν άνθρωποι σαν τον Καζάκη δεν θα άνοιγαν μάτια από μόνα τους", δε χρειαζόμαστε ανθρώπους σαν τον κο Καζάκη για να μας πουν οτι είμαστε άνεργοι, πεινασμένοι και η χώρα μας ξεπουλιέται. Δεν είναι κάτι που συμβαίνει πίσω από την πλάτη μας, το ζούμε. Ο κόσμος ξέρει τι συμβαίνει και ποιος φταίει, και το απέδειξε με πολλαπλές πράξεις άσκησης της κυριαρχίας του στη φετινή επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ήταν η προειδοποίηση. "Να φοβάστε", είπε ο λαός, από τον μαθητή, μέχρι το συνταξιούχο.

  Γενικώς, οι λύση που προτείνετε δεν νομίζω οτι είναι προς την κατεύθυνση που χρειαζόμαστε. Δεν είμαι, βέβαια, κατά της αξιοκρατίας, αλλά όπως την περιγράφετε, και εντός του παρόντος πολιτικού συστήματος, μοιάζει περισσότερο με αριστοκρατία. Ακόμα και αν έχει τις καλύτερες προθέσεις, δεν υπάρχει εγγύηση οτι θα μπορέσει να λειτουργήσει προς το λαϊκό συμφέρον όσο ο λαός παραμένει αποκομμένος απο τη λήψη αποφάσεων, περιορισμένος στο ρόλο του εντολοδόχου. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι αλληλεγγύη και δράση, όχι αναμονή των σωτήρων που θα μας πάρουν απ'το χέρι για να μας οδηγήσουν στη δική τους εκδοχή του καλύτερου αύριο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Αυτό που προτείνω είναι ένας πολιτικός σχηματισμός εντίμων και καθαρών, που θα πάρει την εξουσία με εκλογές.

  Δίχως ηγεσία και διεθνή στήριξη δεν υπάρχει λύση. Κανένα λαϊκό κίνημα πουθενά και ποτέ δεν στάθηκε μόνο του. Ακόμα και η πε΄ριφημη επανάσταση του 1917 δεν υα είχε γίνει αν δεν πλήρωναν και δεν ενεργούσαν οι Γερμανικές μυστικές υπηρεσίες. Μελετήστε για το πως ο πράκτορας Αλεξάντερ Πάρβους άρχισε αυτός στην ουσία την επανάσταση :
  http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Parvus

  Το θρυλικό ΕΑΜ έχασε την εξουσία διότι δεν είχε καμία ισχυρή δύναμη από το εξωτερικό να το στηρίζει. Μπροστά στις τεράστιες στρατιωτικές μηχανές των υπερδυνάμεων οι λαοί μπορούν να εξαυλωθούν. Η μόνη λύση είναι ένα διεθνές κίνημα που θα στηρίξει το κίνημα της Ελλάδος.

  Σαν γελοίες μαρινονέτες παίζουν αυτή τη στιγμή οι δωσίλογοι και οι δυνάμεις κατοχής τον λαό μας. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από αιθεροβάμωνες και ηλιθίους, παρα μόνο μέσα από μια επιστράτευση και συμμαχία των σοφότερων Ελλήνων από κάθε γωνιά του πλανήτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. @ Γιώργος Σιδηρούντιος

  Δε διαφωνώ με την ανάληψη της εξουσίας από ανθρώπους έντιμους και καθαρούς, απλά το θεωρώ αδύνατο εντός του παρόντος πολιτικού συστήματος. Ο τρόπος που ιδρύεται, χρηματοδοτείται και αποκτά πρόσβαση στα ΜΜΕ ένα πολιτικό κόμμα είναι τέτοιος που, για να επιβιώσει, θα πρέπει να οικοδομήσει πρώτα τις επιθυμητές από το σύστημα πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις, οπότε δε θα είναι πλέον καθαρό. Η άλλη επιλογή είναι να παραμείνουν στο περιθώριο του πολιτικού κόσμου, ως γραφικοί ή ανεπιθύμητοι τύποι, χωρίς δυνατότητα επαφής με τις μάζες μέσω των μεγάλων ΜΜΕ και χωρίς βήμα για να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους κάθε φορά που οι μεγάλοι θα τους θάβουν στη λάσπη.

  Αυτό είναι το σύστημα που πρέπει να ανατραπεί, γιατί απο μόνο του δε διορθώνεται. Κανένα σύστημα δεν περιέχει το μηχανισμό της αποδόμησης του, καμία πολιτική ελίτ δεν παραχωρεί οικιοθελώς τα προνόμιά της. Η αλλαγή μπορεί να έρθει μόνο έξω από το σύστημα και ο φορέας της αλλαγής μπορεί να είναι μόνο ο λαός. Σκοπός είναι να εδραιωθεί ένα σύστημα οπου θα μπορεί *ρεαλιστικά* κάθε πολίτης να διεκδικήσει αξίωμα, με διαφάνεια και με την αξία του. Το αξίωμα θα είναι η επιβράβευση της ικανότητάς του και θα κρίνεται συνεχώς για το έργο του, και όχι για το επώνυμο, τις γνωριμίες, ή τις υποσχέσεις του. Μόνο σε μια τέτοια βάση μπορεί πραγματικά να εδραιωθεί η αξιοκρατία.

  Για το αν μπορεί ένα λαϊκό κίνημα να πετύχει τους στόχους που θέτει, υπάρχουν πολλά παραδείγματα και από την ιστορία και από την πρόσφατη επικαιρότητα. Ενδεικτικά αναφέρω το παράδειγμα της Ισλανδίας. Ο λαός απαίτησε και πέτυχε διαγραφή του χρέους και τώρα ξαναγράφουν το σύνταγμα της χώρας τους με συμμετοχή των πολιτών στη συγγραφή. Διεθνή στήριξη δεν είχαν, αντίθετα, μόνο απειλές εισέπραξαν. Άδειες απειλές από κυβερνήσεις, που βρήκαν απέναντί τους, όχι μια κυβέρνηση, αλλά έναν αποφασισμένο λαό που είχε το διεθνές δίκαιο με το μέρος του.

  Διεθνή στήριξη με σχέση υποτέλειας δε θέλουμε. Ήδη βρισκόμαστε υπο καθεστώς υποτέλειας και είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να ανατρέψουμε. Θέλουμε να σταθούμε ως ίσοι μεταξύ ίσων και όχι ως προτεκτοράτο χωρών που ποτέ δεν μας προσέφεραν τίποτα. Ούτως ή άλλως, αν κινηθούμε προς το συμφέρον της χώρας και προχωρήσουμε σε μονομερή διαγραφή του χρέους, όλες τις "μεγάλες δυνάμεις" που λέτε, θα τις βρούμε απέναντί μας: οι Ευρωπαϊκές τράπεζες κρατούν τα ομόλογα που ξαφνικά θα μετατραπούν σε παλιόχαρτα, και οι αμερικάνικες ασφαλιστικές που έχουν εκδώσει τα CDS θα τιναχτούν στον αέρα. Εμείς δε θα κινηθούμε με βάση τις συμμαχίες μας, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, όπως έχουν κάνει τόσες χώρες πριν από εμάς σε παρόμοιες περιπτώσεις.

  Πρώτα όμως πρέπει να πάρουμε τη χώρα στα χέρια μας, και αυτό είναι αποστολή και ιστορική ευθύνη του λαού. Και όταν φύγει η χυδαιοκρατία, που τσαλαπατά τους άξιους για να αναδείξει ανάξιους και προδότες, θα έρθει και η εποχή της αξιοκρατίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Η Ισλανδία δεν είναι σε περίεργη περιοχή όπως εμείς, έχει σταθερή φιλοαμερικανική εξωτερική πολιτική, και δεν διαθέτει τον απίστευτο πλούτο του Ελλαδικού υπεδάφους. Δες τις παραπομπές με το τι κάνουν οι οικονομικοί δολοφόνοι σε λαούς σαν εμάς.

  Βρες μου ένα λαϊκό κίνημα που κινήθηκε μόνο του ενάντια σε μεγάλα συμφέροντα και πέτυχε. Ένα παράδειγμα θέλω.

  Μόνο αν εκλέξουμε σοβαρούς, ικανούς και έντιμους ανθρώπους θα μας σεβαστούν οι ξένοι, και θα πάψουν να ρίχνουν σφαλιάρες. Ο βλάκας καταλήγει υποτελής και λακές, ο έξυπνος γίνετε συνεταίρος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή