Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013

Το φτηνό ξεπούλημα της ΕΡΤ με την κάλυψη του ΣτΕ

Πάλι έκανε το θαύμα του το Συμβούλιο της Επικρατείας. Με την απόφασή του, ουσιαστικά καλύπτει την φασιστική ενέργεια της κυβέρνησης να διαλύσει την κρατική ραδιοτηλεόραση με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 11ης Ιουνίου. Η απόφαση του ΣτΕ για Προσωρινή Διαταγή αφορά σε δυο ζητήματα:

1. Την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποκλειστικά ως προς το μέρος της, με το οποίο προβλέπεται α) ότι διακόπτεται η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και η λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων της ΕΡΤ Α.Ε., και β) ότι οι συχνότητες της ΕΡΤ Α.Ε. παραμένουν ανενεργές (άρθρο 2 παρ. 2 περ. β της παραπάνω Κ.Υ.Α.).

2. Τη λήψη από τους συναρμόδιους Υπουργό Οικονομικών και Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για τη συνέχιση της μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, όπως προβλέπεται από την παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αριθ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης.

Η απόφαση αυτή, η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας κ. Κ. Μενουδάκο, αποτελεί κόλαφο για την ελληνική δικαιοσύνη. Μια ακόμη μαύρη σελίδα στην ιστορία των ανώτατων δικαστηρίων της χώρας, που δικαίως σε κάνουν να αναρωτιέσαι για την ίδια την ύπαρξή τους. Να θυμηθούμε ότι στις 10 Ιουνίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράφει μαζί με τους υπουργούς της ΝΔ Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με βάση την οποία τροποποιεί τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005. Το συγκεκριμένο άρθρο (14Β) εντάχθηκε στο ν. 3429/2005 με τροπολογία στο άρθρο 66 του νόμου 3002/11 που αναφέρεται στην κατάργηση, συγχώνευση και αναδιάρθρωση Ν.Π.Ι.Δ και δημοσίων επιχειρήσεων, συμπεριλαμβάνοντας και την ΕΡΤ Α.Ε και καταγράφοντας τις προϋποθέσεις για την κατάργηση και την τύχη των περιουσιακών στοιχείων. Δημοσιεύεται στο ΦΕΚ της 180/Α/22-8-2011 και είναι κατασκεύασμα του Βενιζέλου που σήμερα εμφανίζεται να διαμαρτύρεται.

Το άρθρο 14Β του Βενιζέλου προβλέπει με απλή κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού να καταργείται, συγχωνεύεται και αναδιαρθρώνεται οποιοδήποτε Ν.Π.Ι.Δ. και δημόσια επιχείρηση. Επαναλαμβάνουμε: με μια απλή κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού. Χωρίς νομοσχέδια, ή οτιδήποτε παρόμοιο που απαιτεί την συναίνεση της Βουλής. Μάλιστα στην παράγραφο 2 του συγκεκριμένου άρθρου 14Β αναφέρεται: «Με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται η τύχη της περιουσίας του νομικού προσώπου που τυχόν καταργείται, ο φορέας που καθίσταται διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του, το καταστατικό ή ο οργανισμός που το διέπει στην περίπτωση συγχώνευσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.»

Με άλλα λόγια με απλή υπουργική απόφαση μπορεί να καταργηθεί ένας οργανισμός ή φορέας του δημοσίου και στην θέση του να στηθεί ένας «διάδοχος των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του», χωρίς καν να τεθεί το όλο θέμα στην Βουλή. Με απλή υπουργική απόφαση.

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπέγραψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 10/6 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ τεύχος πρώτο, αριθμ. φύλλου 139/11/6/’13, τροποποιείται το άρθρο 14Β παρ. 2 με σκοπό να δώσει την δυνατότητα στον υπουργό οικονομικών και τον εκάστοτε εποπτεύοντα υπουργό «σε περίπτωση κατάργησης του φορέα, όπως και τυχόν θυγατρικών του, καθορίζεται η διακοπή της λειτουργίας του καθώς και των τυχόν θυγατρικών του, ως και ο χρόνος αυτής, η τύχη της περιουσίας του καταργούμενου νομικού προσώπου, όπως και των τυχόν θυγατρικών του, ρυθμίζονται όλα τα θέματα της διαδοχής των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους, όπως και η τύχη των εκκρεμών δικών, της αυτοδίκαιης λύσης των πάσης φύσεως εργασιακών σχέσεων και των συμβάσεων έργου, της αυτοδίκαιης λήξης όλων των αποσπάσεων προσωπικού καθώς και κάθε σχετικό με αυτά θέμα, της αυτοδίκαιης λήξης της θητείας των οργάνων διοίκησης, των διαδικασιών και οργάνων που απαιτούνται για τη διαδοχή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.» 

Με άλλα λόγια το σύνολο των λεπτομερειών και εκκρεμοτήτων της κατάργησης του φορέα, αλλά και το πέρασμα στο διάδοχο σχήμα αποτελεί αποκλειστικά αρμοδιότητα του υπουργού οικονομικών και του αρμόδιου εποπτεύοντος υπουργού. Η Βουλή δεν παρεμβάλλεται πουθενά, ούτε απαιτείται η έγκρισή της σε καμιά φάση της όλης διαδικασίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υπέγραψε την εν λόγω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου επικαλούμενος τυπικά την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, η οποία προβλέπει ότι «σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσες και απρόβλεπτης ανάγκης ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί, ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει πράξεις νομοθετικού περιεχομένου.» Ποια είναι η έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης; «Η έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση του κατεπείγοντος θέματος της εφαρμογής της παραγράφου 1 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 που αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012, που αποτελούν προαπαιτούμενες ενέργειες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.» Γιατί η εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 14Β και όλα τα άλλα αποτελούν κατεπείγον θέμα και μάλιστα έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης; Γιατί έτσι γουστάρει η κυβέρνηση και τα αφεντικά της.

Υπήρξε εισήγηση του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως τυπικά απαιτεί το Σύνταγμα; Όχι. Διότι η εν λόγω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δεν φέρει την υπογραφή όλων των υπουργών της κυβέρνησης, αλλά μόνο εκείνων που ανήκουν στο κόμμα της ΝΔ.

Με βάση την εν λόγω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου δημοσιεύτηκε κατόπιν η Κοινή Υπουργική Απόφαση Aριθ. OIK.02/11.6.2013 (ΦΕΚ Β' 1414/11-06-2013) με την οποία καταργείται η ΕΡΤ ΑΕ και διακόπτεται η λειτουργία της, ενώ απολύονται όλοι οι συντελεστές της. Την ακριβώς επομένη με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Aριθ. OIK 03/12.6.2013 (ΦΕΚ Β' 1423/12-06-2013) προστίθενται επιπλέον η «ειδική διαχείριση του μεταβιβαζόμενου ενεργητικού και παθητικού», η οποία αφορά στο εξής: «Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διορίζεται ειδικός διαχειριστής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με σύμβαση έμμισθης εντολής, ο οποίος διαχειρίζεται το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού της ΕΡΤ ΑΕ και των θυγατρικών της που μεταβιβάζονται με το άρθρο 2 στο Δημόσιο μέχρι τη σύσταση του νέου φορέα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 1.»
Κι όλα αυτά με απλές υπουργικές αποφάσεις. Ακόμη και η σύσταση του νέου φορέα που θα διαδεχθεί την ΕΡΤ ΑΕ είναι στην διακριτική ευχέρεια του υπουργού οικονομικών και του συναρμόδιου υπουργού, χωρίς να υποχρεούνται να καταθέσουν πρόταση νόμου στην Βουλή. Όλα μπορούν να λυθούν με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

Βρήκε τίποτε επιλήψιμο σ’ όλα αυτά το ΣτΕ; Τίποτε απολύτως. Έχει αποδεχθεί πλήρως την κατάφωρη παρανομία των Πράξεων Νομοθετικών Περιεχομένου και ειδικά της συγκεκριμένης που δεν πληροί ούτε καν τις τυπικές απαιτήσεις του Συντάγματος. Με την απόφασή του το ΣτΕ νομιμοποιεί όλη την πρακτική της κυβέρνησης και δίνει εντολή «μετάδοσης ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών και τη λειτουργία διαδικτυακών ιστοτόπων από δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα για το χρονικό διάστημα έως τη σύσταση και λειτουργία νέου φορέα που θα υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον». Επιτρέπει έτσι στην κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε ορισμό ειδικού διαχειριστή, φυσικού ή νομικού προσώπου, με σύμβαση έμμισθης εντολής, που θα αναλάβει πλήρως την κυριότητα της ΕΡΤ ΑΕ μέχρι την σύσταση του διάδοχου φορέα. Αν οι εργαζόμενοι αρνηθούν την εγκατάσταση αυτού του ειδικού διαχειριστή, τότε θα βρεθούν να παραβιάζουν και την απόφαση του ΣτΕ.

Τα λέμε όλα αυτά γιατί τόσο κάποιοι δικηγόροι – από ίδιον συμφέρον, σε διατεταγμένη υπηρεσία, ή από άγνοια; – όσο και τα αντιπολιτευόμενα κόμματα παραμυθιάζουν τους εργαζόμενους και κυρίως τους συνδικαλιστές τους ότι η απόφαση του ΣτΕ είναι θετική γι’ αυτούς και ότι τους δίνει την δυνατότητα να ελιχθούν ή να διαπραγματευθούν. Στην πραγματικότητα, τόσο οι νομικοί σύμβουλοι, όσο και τα κόμματα σέρνουν τους εργαζόμενους σε παγίδα προκειμένου να μην αναδειχθεί το κυρίαρχο ζήτημα: Σε ποιον οφείλει ν’ ανήκει η ΕΡΤ; Στην κυβέρνηση και το κράτος, ή στους Έλληνες πολίτες που πληρώνουν γι’ αυτήν; 

Η ΕΡΤ θα πρέπει να περάσει άμεσα στην κυριότητα των Ελλήνων πολιτών που γενιές επί γενεών πλήρωσαν για τις εγκαταστάσεις και τα δίχτυα της. Θα πρέπει να μετατραπεί σε μια αυτοδιαχειριζόμενη δημόσια ΕΡΤ υπό κοινωνικό έλεγχο στη βάση αυτόνομης χρηματοδότησης απευθείας από την κοινωνία χωρίς κανενός είδους κυβερνητική και κρατική ανάμιξη που γεννά διαφθορά, σκάνδαλα και εγκάθετους. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει δημοκρατία στην ενημέρωση και πληροφόρηση που δεν θα υπηρετεί την αγορά και τα ιδιωτικά της συμφέροντα.

Αυτό ήταν το κορυφαίο ζήτημα που έπρεπε από την πρώτη στιγμή να αναδείξει η λειτουργική κατάληψη της ΕΡΤ. Κι αυτό έπρεπε να διεκδικήσει πολιτικά και νομικά το συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων της ΕΡΤ μαζί με την συμπαράσταση του ελληνικού λαού. Αντί γι’ αυτό η συνδικαλιστική ηγεσία παγιδεύτηκε από νομικές συμβουλές που έφεραν ένα τραγικό αποτέλεσμα με την απόφαση του ΣτΕ. Κανένα κόμμα της συμπολίτευσης ή της αντιπολίτευσης δεν ήθελε να αναδειχθεί ως κορυφαίο ζήτημα το ιδιοκτησιακό της ΕΡΤ, δηλαδή η ανάγκη περάσματος σε μια αληθινά δημόσια ραδιοτηλεόραση ανοιχτή στην κοινωνία και τα προβλήματά της. Έτσι έσπρωξαν με κάθε δυνατό τρόπο – και με την προσφυγή στο ΣτΕ – στην παγίδευση των εργαζομένων προκειμένου να σέρνονται πίσω από τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες της κυβέρνησης. Αυτή είναι η μεγάλη συνεισφορά των κομμάτων. Για άλλη μια φορά ξεπούλησαν την υπόθεση με σκοτεινά ανταλλάγματα, μετατρέποντας μάλιστα τα πλατώ της υπό κατάληψη ΕΡΤ σε πασαρέλα βουλευτάδων και επωνύμων με λογύδρια της δεκάρας.

Από εδώ και μπρος τόσο το μέλλον των εργαζομένων της ΕΡΤ, όσο και της ραδιοτηλεόρασης διαγράφεται μαύρο. Μόνο οι εντεταλμένοι θα την σκαπουλάρουν όπως συνήθως. Μην ξαφνιαστείτε αν αύριο-μεθαύριο δείτε στο γυαλί του νέου φορέα τους ίδιους που «θαυμάζαμε» στο γυαλί της υπό κατάληψη ΕΡΤ. Αλλοίμονο από την πλειοψηφία των εργαζομένων που πίστεψαν σε ηγεσίες και κομματικούς κομπραδόρους. Γι’ αυτούς θα μεριμνήσει το σύστημα εξουσίας που τόσο πιστά υπηρετούν δεξιοί και αριστεροί. Τους υπόλοιπους, την μεγάλη πλειοψηφία, θα τους φάει η μαρμάγκα της ανεργίας και της εξαθλίωσης. Κι έτσι θα χαθεί μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία. Μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσει η κοινωνία ένα τρομερό μέσο μαζικής ενημέρωσης στην υπηρεσία της. Και ήταν μοναδική ευκαιρία γιατί αυτή την φορά η μάχη θα μπορούσε να κερδηθεί από την κοινωνία.

Όποιος βρέθηκε από τις πρώτες ημέρες της κατάληψης της ΕΡΤ ξέρει πολύ καλά ότι και οι οργανωμένες δυνάμεις υπήρχαν και η τεχνογνωσία υπήρχε για να κρατηθεί το ραδιομέγαρο και να γίνει πυλώνας αληθινής ενημέρωσης του ελληνικού λαού. Κανενός είδους κράτος καταστολής ή παρακράτος δεν ήταν σε θέση να καταλάβει το κτήριο, αν υπήρχε εξαρχής η απόφαση πρώτα και κύρια των εργαζομένων ότι θα διεκδικήσουν την ΕΡΤ για το δημόσιο συμφέρον, για την ίδια την κοινωνία. Αυτό δεν έγινε. Οι εγκάθετοι, κυρίως δημοσιογράφοι και προϊστάμενοι της ροής προγράμματος, δεν πετάχτηκαν έξω. Κάθε προσπάθεια να συγκροτηθούν Γενικές Συνελεύσεις των εργαζομένων της υπό κατάληψη ΕΡΤ προκειμένου να εκλεγεί Συντονιστικό Αγώνα και να πάρουν οι ίδιοι εργαζόμενοι τον έλεγχο του χώρου και των εκπομπών, υπονομεύθηκε τόσο από την συνδικαλιστική ηγεσία της ΠΟΣΠΕΡΤ, όσο κι από τους κομματικούς μηχανισμούς του ΚΚΕ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Δεν ήθελε κανένας τους να αναδειχθεί ο απλός εργαζόμενος σε κύριο της κατάληψης και γενικά του αγώνα για αληθινά δημόσια ΕΡΤ. Ήθελαν την όλη διαχείριση της υπόθεσης να παραμείνει σε 5-6 κεντρικούς συνδικαλιστές και στους εγκάθετους της ενημέρωσης. Έτσι μπορούσαν να τους παγιδεύσουν εύκολα και να οδηγήσουν τον αγώνα στο ξεπούλημα και τον εκφυλισμό. Όπως κι έκαναν. Αν δεν ξεμπερδέψουν εδώ και τώρα οι εργαζόμενοι από τους εγκάθετους των κομμάτων και δεν πάρουν την υπόθεση οι ίδιοι στα χέρια τους, τότε πρέπει να περιμένουν τα χειρότερα. Κι αν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ θέλουν να έχουν έστω και την παραμικρή ελπίδα, τότε πρέπει να δράσουν τώρα. Τώρα πριν είναι πολύ αργά. Αν όντως δεν είναι πολύ αργά.

14 σχόλια:

 1. αν οι υπαλληλοι της ερτ,οι πλεον ενημερωμενοι,αυτοι που εχουν ζησει τα βυσματα,τη λογοκρισια,τα καπελωματα,την κακοδιαχειρηση, δεν μπορουν να ξυπνησουν απο το ληθαργο τους ουτε καν υπο την απειλη της απολυσης,τοτε επετρεψε μου φιλε,να ειμαι βαθια απαισιοδοξος...εχεις δικιο σε ολα,απορω με το κουραγιο σου,αλλα νομιζω φαινοταν απο αυτο που εβγαινε στο γυαλι οτι το θελω των πολλων δεν γινετε πραξη ,αν δεν το απαιτησουν οι ιδιοι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αλλο ένα πετυχημένο άρθρο ,στο ένα σκέλος.Στο άλλο πως και με ποιο τρόπο θα διχειρίζεται ο ΛΑΟΣ (γενικά )την εταιρία αυτή και πως θα διασφαλίζεται ότι διάφορα συμφέροντα δεν θα έχουν πρόσβαση σε αυτή.Αυτά είναι τα δύσκολα και προτάση δεν διάβασα.
  Οιδε εργαζόμενοι της ΕΡΤ το μονο που κάνουν είναι να αγωνίζονται να μην χάσουν τη δουλειά τους και να καλούν τον κόσμο για στήρηξη ,σωστό αλλά δεν είδα ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ καθόλου ούτε και προτάσεις(για μιά ανεξαρτητη ΕΡΤ). Τα μικρόφωνα τα έχουν, την πρόθεση δεν έχουν και μόνο τον ευτούλη τους και τις ισορροπίες κυττάζουν και αυτοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δημητρη επειδη παρακολουθω συνεχως ολες τις εξελιξεις για την ΕΡΤ, και ειδα το Βιντεο ...
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_d3UEmOS7Jk
  που εξηγουσες πληρως την ολη κατασταση ...... αντελιφθηκα οτι κατι δεν παει καλα γιαυτο σε χθεσινο σχολιο ειπα.... κυταχτε την Αποφαση του προεδρου του ΣτΕ .... ειρωνικα.

  Τι ηθελες...... να αλλαξει συνηθειες τωρα που παιρνει συνταξη???????

  Αυτη την στιγμη ο Χατζηνικολαου στον ενικο εβγαλε ολα τα καλα παιδια για να ξεπουληση πληρως την ΕΡΤ.

  Μη χανεις κουραγιο και συνεχεισε...... τον μεγαλο σου αγωνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κορυφαιο αρθρο (διαδωστε το παντου)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αντί να δουν κάποιοι ως εφαλτήριο για επανάσταση του λαού το γεγονός κλεισίματος της ΕΡΤ , άρχισαν μεγαλοδημοσιογράφοι και συνδικαλιστές να διαχειρίζονται την επόμενη μέρα για θέσεις και μισθούς.

  Εκμεταλεύτηκαν για προσωπικό τους όφελος τη συμπαράσταση του κόσμου , ο οποίος έθετε θέματα δημοκρατίας εναντίον της νέας "χούντας" και προσπαθούσε να αντιδράσει συνολικά για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα με την υπεροχή που δίνει το μέσον της τηλεόρασης.


  Να χαρώ εγώ "ενημέρωση" απο τη Στάη τη Χριστοφιλέα και τους λοιπούς "δημοσιογράφους" που ζητούσαν δημόσια τηλεόραση για τον πολίτη με εγκυρότητα , αντικειμενικότητα , χωρίς παρεμβάσεις κοματικές ...

  Δλδ κάτι όπως το παρακάτω βίντεο ...

  https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Kf2QWR2yAKE

  Να γιατί θα κερδίσει ο Σαμαράς ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Σωστή η εκτίμησή σας κε Καζάκη...
  Η απόφαση του ΣτΕ ήταν και υπερβολικά καθυστερημένη και υπαγορευμένη από τις ανάγκες και τις σκοπιμότητες της διαχείρισης της κρίσης από τη συγκυβέρνηση.
  Ουσιαστικά έδινε ένα τρόπο στους "εταίρους" να τα βρουν μεταξύ τους νομιμοποιώντας παράλληλα και τις απολύσεις των εργαζομένων, και το κλείσιμο της ΕΡΤ και το ξεπούλημα δικαιωμάτων της σε ιδιωτικά μέσα.

  Δεν υπάρχει περιθώριο "θετικής" ερμηνείας της απόφασης και κάθε τέτοια προσπαθεια αποπροσανατολίζει από το στόχο.

  Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου είναι το κύριο ζήτημα, εφαρμογής της οποίας αποτελεί η κοινή υπουργική απόφαση.
  Η επιλογή της ΕΡΤ έγινε για τακτικούς λόγους: για να αξιοποιηθεί η κακή εντύπωση για τη δημοσια τηλεόραση και να μην δοθεί προσοχή ούτε στον αυταρχισμό του μέτρου που εμπεδώνεται έτσι ως τρόπος άσκησης εξουσίας, ούτε στην ουσία της πρόβλεψης της ΠΝΠ που καθιστά κάθε δημόσια επιχείρηση "εκκαθαρίσιμη" και στα χέρια του εκάστοτε υπουργού και του υπουργού οικονομικών.

  Τί να περιμένει κανείς από τους δημοσιογράφους παντός καιρού που ακολουθούν οποιονδήποτε βρίσκεται στο τιμόνι, αναδεικνύονται σε δελτία και εκπομπές κατά την χειρότερη περίοδο γιατη δημοκρατία και τη δημόσια τηλεόραση μεταπολιτευτικά και μετά νίπτουν τα χέρια τους για τη κατάσταση της ΕΡΤ.
  Επιπλέον χρησιμοποιουν τη στήριξη του κόσμου για να διαπραγματευτούν με τα αφεντικά τους, χαράσσοντας προσωπικές στρατηγικές εμφανείς στο ύφος και τον χαρακτήρα των ειδήσεων, ερωτήσεων κοκ.

  Από ένα σημείο και πέρα όμως σας χάνω.

  Σ' αυτήν την ΕΡΤ, την "πειρατική", μετέχουν αυτοδίκαια όλοι εργαζόμενοι, εγκάθετοι και μη...πώς θα μπορούσαν ορισμένοι να "πετάξουν έξω" κάποιους άλλους;

  Έπειτα αντιμετωπίζεται την ΕΡΤ ως νησίδα, ωσάν να ήταν δυνατό να σταθεί μόνη της, διατηρώντας τον έλεγχο των υποδομών και της μετάδοσης, ανεξάρτητα από άλλες κινήσεις.

  Ακόμη πώς ξεπούλησε το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ τον αγώνα, μας δίνετε λίγες πληροφορίες; Ως οιονεί ΥΕΝΕΔ που ήταν η ΕΡΤ έχει τέτοια σύσταση υπαλλήλων που δεν επιτρέπει μια συμπαράταξη όπως θα τη θέλατε και θα την ήθελα. Πώς παρενέβησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης εδώ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. δεν θελω να σχολιασω,θαθελα ομως να δοσω μια κλωτσα στης εχουσιες,μα μια κλωτσα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. …δυστυχώς φάνηκε καθαρά ότι οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται στο πρώτο πλάνο (δελτία ειδήσεων, κλπ) ήταν πολύ κατώτεροι των περιστάσεων.

  Περνάγανε οι μέρες και συνέχιζαν και συνεχίζουν ακόμα, την ίδια λούπα, (το μαύρο της οθόνης, οι δημοσιογράφοι που κινδυνεύουν να χάσουν την δουλειά τους, οι ίδιες συστημικές φάτσες, οι προσδοκίες από πολιτικάντηδες και διεφθαρμένα συστήματα εξουσίας μήπως και σωθούν, τους λυπηθούν, κλπ ,κλπ..)

  ..και ήταν μοναδική στιγμή να ανταποδώσουν στον κόσμο που τους στήριζε νύχτα-μέρα, με την χρήση του μοναδικού εργαλείου που είχαν στα χέρια τους, την πραγματική ενημέρωση..

  Σίγουρα σε καμιά περίπτωση δεν μετάνιωσα που ήμουν εκεί αυτές τις ημέρες, μια θλίψη όμως αρκετά μεγάλη νιώθω μέσα μου βλέποντας να χάνεται το παιχνίδι και όχι εξαιτίας της εξουσίας, ή οποία με αρκετή εμπειρία πλέον έπαιξε σωστά το παιχνίδι της, αλλά λόγο της μετριότητας των front end δημοσιογράφων.

  Φοβάμαι ότι ο κόσμος που τους στήριξε έχει ήδη καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά και μακάρι να διαψευσθώ, θα απογοητευθεί ακόμα περισσότερο με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει

  Για μια στιγμή πίστεψα ότι κάτι θα άλλαζε..
  Φτιάσανε τόσο κοντά στην πηγή… Φτάσαμε τόσο κοντά…

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΚΑΖΑΚΗΣ: ''Κι έτσι θα χαθεί μια ακόμη μεγάλη ευκαιρία. Μια μοναδική ευκαιρία να κερδίσει η κοινωνία ένα τρομερό μέσο μαζικής ενημέρωσης στην υπηρεσία της. Και ήταν μοναδική ευκαιρία γιατί αυτή την φορά η μάχη θα μπορούσε να κερδηθεί από την κοινωνία.''

  Δυστυχως μια τετοια μεγαλη ευκαιρια για να αρχισει ο αγωνας για την ανατροπη της χουντας χαθηκε, και τωρα που γραφω 9 πμ το σημα της ΕΡΤ κοπηκε απο το διαδυκτιο. Βαλανε χερι και στην ΕΒU ....

  Στις 14 Ιουνιου σου εστειλα ενα σχολιο στο προσωπικο σου εμαιλ.. που δεν το δημοσιευσες με τον τιτλο:

  ΧΑΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  Στο σχολιο εγραφα οτι ηταν φανερο τα κομματοσκυλα της ΕΡΤ κανανε κουμαντο στην παρουσιαση του προγραμματος και τιποτα δεν θα γινει.

  Η ΕΡΤ μπορουσε να λειτουργησει σαν co-operative για λογαριασμο του λαου διοτι αυτος την πληρωνει και να ειναι ανεξαρτητο, με δοιηκηση οπως περιεγραψες ηδη.

  ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΧΑΘΗΚΕ ΜΙΑ ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Εξοχο αρθρο. Παρακαλω πολυ κε Καζακη, δωστε μας και μια εικονα των μετρων που μαγειρευονται και της καταστασης που διαμορφωνεται για το φθινοπωρο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Οι “εντεταλμενοι”, οι “διορισμενοι” και οι “προθυμοι”, ξενοκινητοι και ντοπιοι, εχουν την νομοθετικη, την εκτελεστικη εξουσια αλλα και την δικαιοσυνη στο τσεπακι τους. Νομοθετουν “κατα πως το θελουν” και ερμηνευουν τη νομοθεσια “κατα πως τους βολευει”. Εχουν γραμμενο, Συνταγμα και Νομο στα παλαιοτερα των υποδηματων τους. Οσο για τα Μεσα Μαζικης Εξαθλιωσης …. τους λιβανιζουν και τους καμαρώνουν !!!!!

  Η Δημοσια περιουσια, λεηλατειται αγρια, ερχεται τωρα και η σειρα της ιδιωτικης. Ο ιδιωτικος τομεας εξοντώνεται και ακολουθει ο Δημοσιος τομεας, επιλεκτικα φυσικα, γιατι οι δοσιλογοι και οι προσκυνημενοι ειναι παντοτε χρησιμοι στους κατακτητες και στους αποικιοκρατες. Εχουν διαλύσει σχεδον ολα στην υγεια, παιδεια, εργασια, οικονομια και πρεπει να διαλύσουν και τα υπολοιπα για να μας σώσουν και ξεκινησαν απο την ΕΡΤ.

  Φυσικα ερχονται και αλλα πολλα ασχημα και καταστροφικα πραγματα για τον λαο ..... Διαβαστε την παρακατω διαταγη με ημερομηνια 8/11/2011 του Συμβουλιου της Ευρωπαικης Ενωσης να παρετε γνωση το τι ακομη ερχεται. Στη παραγραφο ‘’θ’’ θα βρειτε και την ΕΡΤ.

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:320:0028:01:EL:HTML

  Φυσικα οσα αναφερονται σ’ αυτην την αποφαση του Συμβουλιου τα εχει ηδη ψηφισει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και τα εκανε νομο ο Παπανδρεου το 2011, με υπογραφές ολου το τότε υπουργικου συμβούλιου, μεταξύ των οποίων είναι και οι Βενιζέλος, Διαμαντοπούλου, Χρυσοχοϊδης, Πάγκαλος, Μπεγλίτης.... προς συμορφωση της απόφασης 2011/734/ΕΕ ... ‘’η οποία απευθύνεται προς την Ελλάδα με σκοπό την ενίσχυση και εμβάθυνση της δημοσιονομικής εποπτείας !!!!!’’

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Συγκεκριμένα, ανατρέξετε στο site του Εθνικού τυπογραφείου (www.et.gr) και αναζητήσετε τον Νόμο 4002 που ψηφίστηκε το 2011 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 180 Α της 22 Αυγούστου 2011.
  Μέσα στο κατακαλόκαιρο οταν ο κόσμος δεν είχε μυαλό για τίποτα μετά από τα απανωτά χτυπήματα. Σε αυτό το ΦΕΚ, στην σελ 3952, διαβάστε το άρθρο 66 (Κατάργηση, Συγχώνευση και αναδιάρθρωση ΝΠΙΔ και δημοσίων επιχειρήσεων) όπου σαφώς αναφέρει ότι άρθρο 14Β1.

  ‘’Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και το κατά περίπτωση εποπτεύοντος Υπουργού :α) οι ανώνυμες εταιρείες ………... “Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Α.Ε. (ΕΡΤ ΑΕ)………………., αν επιβαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο,…..αν επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό άμεσα ή έμμεσα ή αν επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό ή για τον εξορθολγισμό του κόστους λειτουργίας τους, αα) να καταργούνται, να συγχνεύονται………….’’.

  Μην απορειτε λοιπον γιατι οι μεγαλοεργολαβοι, μεγαλοπρομηθευτες, μεγαλοδικηγοροι και λοιποι πολιτικοι & οικονομικοι «βρυκολακες» δεν εχουν την τυχη των κοινών πληβειων…. Και ουτε προκειται να την εχουν…..τουλαχιστον γρηγορα!

  Ειναι λιαν φανερο οτι η χρυση ευκαιρια που παρουσιαστηκε με την αυταρχικη καταλυση, του ‘’αποφασιζουμε και διαταζουμε’’, της ΕΡΤ ΑΕ, απο την χουντικη κυβερνηση του Σαχλαμαρα, χαθηκε πανηγυρικα. Δυστυχως αυτη η χρυση ευκαιρια δεν εφερε την πολυποθητη εξεγερση του λαου για την ανατροπη του πολιτικου συστηματος εξ’αιτιας της σιχαμενης και καταπτυστης συμπεριφορας απο το κομματικο – συνδικαλιστικο κατεστημενο της ΕΡΤ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Η εκπομπη και ο ελεγχος της ροης του προγραμματος που παρουσιασε ολες αυτες τις μερες η πειρατικη τηλεοραση ηταν και ειναι εμετικη. Το μονο που τους ενδιαφερει ειναι το κουφαρι τους και τιποτα αλλο και οχι η αποκατασταση της Δημοκρατιας στην χωρα. Ειδικωτερα, χθες βραδυ η Σταη επαιρνε οδηγιες στο κινητο της (ειπε οτι λαμβανει εξελιξεις....) και σημερα το πρωι δειξανε τον πραγματικο τους εαυτο με το τροπο που χειριστηκαν την συνεντευξη που τους εδινε ο κος Νικος Αλιβιζατος, που ειχε ετοιμασει το σχεδιο για την αναδιοργανωση της ΕΡΤ ΑΕ.

  Ακομη περισσοτερο και οσο τα κομματα της Αριστερας δεν κατορθώνουν να προβαλλουν προγραμματα και τακτικες εξοδου απο την κριση, τοσο αυξανονται οι πιθανοτητες για τις ενδεχομενες κοινωνικες εκρηξεις να εχουν ακροδεξιου χαρακτηρα πολιτικες συνεπειες.

  Δεν εχουμε φτασει στο σημειο αυτο, αλλα τα σημαδια κοπωσης στις σχεσεις λαου και Αριστερας ειναι εμφανη. Αυτο ενθαρρυνει -για να μην πουμε αποθρασυνει- την εξουσια και οσους την στηριζουν να γινονται διαρκώς πιο επιθετικοι, πιο αντιλαϊκοι, πιο αρπακτικοι. Η χώρα κυβερναται με ολο και πιο αυταρχικο τροπο,η δημοκρατια συρρικνώνεται.

  Το φαινομενο ειναι πανευρωπαϊκο αλλα στην Ελλαδα εχει προσλαβει τις πιο ακραιες διαστασεις. Αυτο δεν προοιωνιζει τιποτα καλο, οσο ο Σαμαρας, ο Βενιζελος και ο καραγκιοζης Κουβελης με ανεση λιώνουν εκατομμυρια Ελληνες με την πολιτικη τους, απεναντι στην οποια δεν δειχνει ο Ελληνικος λαος να αντιστεκεται.

  Ενας λογος για αυτη την παρασταση του γκαραγιοζη που παρακολουθησαμε ολη αυτη την εβδομαδα, ειναι η προσπαθεια αποκριψης της αποπληρωμης ομολόγων που κατέχουν τα hedge funds που έμειναν εκτός PSI και θα διατεθεί ενα μεγάλο μέρος από τη δόση των 3,3 δισ. ευρώ από τον EFSF. Συγκεκριμένα μέχρι τις 5 Ιουλίου το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει να εξοφλήσει «ακούρευτα» ομόλογα, συνολικού ύψους 1,3 δισ. ευρώ, τα οποία έμειναν αλώβητα από το PSI, καθότι είναι αλλοδαπού δικαίου, και οι κάτοχοί τους αρνήθηκαν το «hair cut» τον Μάρτιο του 2012 και συνεπώς αποπληρώνονται στο ακέραιο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Ειδικότερα την Τρίτη 25 Ιουνίου λήγει ομόλογο ύψους 1,127 δισ. δολαρίων (περίπου 790 εκατ. ευρώ) με κωδικό ISIN XS0372384064, που εκδόθηκε με κοινοπρακτική μορφή και με διαχειριστή της έκδοσης την Deutsche Bank. Το αρχικό ποσό της έκδοσης ήταν 1.500 εκατ. δολάρια και το κουπόνι ήταν στο 4,625%.

  Επίσης στις 5 Ιουλίου λήγει και ομόλογο σε ελβετικό φράγκο (με κωδικό CH0021839524), υπό αλλοδαπό δίκαιο, συνολικής ονομαστικής αξίας 650 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων (περίπου 540 εκατ. ευρώ) και με κουπόνι 2,125% (CH0021839524).

  Το δίλημμα για την τύχη των ομολόγων που οι κάτοχοί τους επέλεξαν να μείνουν έξω από το PSI αντιμετωπίστηκε για πρώτη φορά το Μάιο του 2012, όταν έληγε το πρώτο ομόλογο εκτός PSI, από την κυβέρνηση του Λουκά Παπαδήμου και αποφασίστηκε τότε η πληρωμή του, υπό την πίεση των Γερμανών, που δεν ήθελαν να προκύψει πιστωτικό γεγονός.

  Και διερωταμε: Αυτό τό ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΚΟΜΜΑΤΙΚΟ κράτος, μέχρι ΠΟΤΕ θά πληρώνει τους τοκογλύφους???,,,

  Απαντηση: Ρωτηστε τον Καζακη..... ειναι ποιο ειδικος σ’αυτα τα πραγματα.

  Τελος μην αγχώνεστε. Ο λαός με το υψηλοτερο ... λαθος ... χαμηλότερο IQ στην Ευρώπη (με βάση όλες τις δημοσκοπικες μετρήσεις) θα ψηφίσει ή ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει ελπίδα με τέτοιο λαό. Αν υπήρχε σοβαρός λαός δεν θα επέτρεπε να υπάρχουν Ανθελληνικά μορφώματα είτε Νεοφιλελεύθερα, είτε Κομμουνιστικά, είτε Φασιστικα και θα ενωνονταν εναντιον καθε εχθρου της Ελληνικου κρατους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή