Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ ΤΟΥ Ε.ΠΑ.Μ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣΟι συμφωνίες στα πλαίσια του Eurogroup της δοτής κυβέρνησης Παπαδήμου κάνουν ακόμη και το 1ο Μνημόνιο με την αντίστοιχη Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης του 2010 να ωχριούν. Με το πλαστό επιχείρημα ότι «η χώρα σώθηκε από την χρεοκοπία» οι πολιτικές δυνάμεις της συγκυβέρνησης παρέδωσαν κυριολεκτικά τα κλειδιά της χώρας στους δανειστές και τους ευρωκράτες.
Δεν συμφώνησαν μόνο στην κυριολεκτική διάλυση της εσωτερικής αγοράς εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών της Ελλάδας, ώστε να υποβαθμιστεί η χώρα στο επίπεδο των ανατολικών χωρών της Κεντρικής Ευρώπης, όπως επιτάσσει ξεκάθαρα το 2ο Μνημόνιο που ψήφισε στις 10/2 η δοτή πλειοψηφία της Βουλής.
Αποδέχτηκαν επίσης και τα εξής:
Πρώτο: Την παράδοση του συνόλου των δημοσιονομικών εσόδων της χώρας στη διάθεση των δανειστών με σκοπό να εξυπηρετείται πρώτα απ’ όλα το δημόσιο χρέος. Πλέον, μόνο ότι περισσεύει θα πηγαίνει στις πρωτογενείς δαπάνες (μισθοί, συντάξεις, υγεία, παιδεία, κοκ). Για τον σκοπό αυτό, η Ελλάδα καλείται να ενσωματώσει στο εσωτερικό της δίκαιο την ρήτρα αυτή και να κατοχυρώσει μέσα από αναθεώρηση του συντάγματος, το ταχύτερο δυνατό, ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η εξυπηρέτηση του χρέους και όλα τα υπόλοιπα έπονται.
Δεύτερο: Την δημιουργία ειδικού λογαριασμού, υπό τον έλεγχο της τρόικας, ο οποίος θα διαθέτει πάντα ρευστότητα ίση με την πληρωμή των τοκοχρεολυσίων του επόμενου τριμήνου. Εάν η ρευστότητα στον λογαριασμό αυτόν πέφτει κάτω από αυτό το σημείο, τα χρήματα θα συμπληρώνονται από τα τακτικά έσοδα που προορίζονται για τη λειτουργία του ελληνικού κράτους. Μέσω αυτού του ειδικού λογαριασμού θα καταβάλλεται και η δόση του νέου δανείου που θα πηγαίνει αποκλειστικά σε τοκοχρεωλύσια.
Τρίτο: Την υποβολή της Ελλάδας σε πρωτοφανή εξωτερικό έλεγχο των δημοσιονομικών της και της οικονομίας της. Για το σκοπό αυτό πρόκειται να ενισχυθεί η Task Force με «ειδικούς» από τα κράτη μέλη, με σκοπό να θέσουν υπό τον έλεγχό τους όλες τις βασικές λειτουργίες του ελληνικού κράτους και να εξασφαλίσουν την μοιρασιά του δημόσιου πλούτου ανάμεσα στα μεγάλα συμφέροντα που ο καθένας αντιπροσωπεύει.
Τέταρτο: Την εγκατάσταση μόνιμης επιτροπείας στην χώρα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  με κύριο σκοπό τον έλεγχο του κρατικού προϋπολογισμού και με κύρια ευθύνη την απαρέγκλιτη εφαρμογή του προγράμματος. Ιδίως την εξασφάλιση ότι θα τηρηθεί η απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους, έναντι κάθε άλλης ανάγκης του ελληνικού κράτους.
Όλα αυτά συμφωνήθηκαν από την δοτή κυβέρνηση Παπαδήμου με σκοπό, αφενός, να εγκριθεί ένα νέο πακέτο δανεισμού ύψους 130 δις ευρώ και, αφετέρου, να πραγματωθεί η εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων (PSI) με ονομαστικό «κούρεμα» της τάξης του 53,5%. Με τον τρόπο αυτό υποτίθεται ότι το χρέος της Ελλάδας θα κατέβει στο 120% έως το 2020 και θα γίνει «βιώσιμο». Πρόκειται για παραμύθια που σκοπό έχουν να κρύψουν το γεγονός ότι η Ελλάδα με το νέο πρόγραμμα παύει να είναι αυτοτελές, ανεξέρτητο και κυρίαρχο κράτος.
Υπό το νέο καθεστώς και κυρίως μετά την ένταξη της Ελλάδας στον μόνιμο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, που προγραμματίζεται για τον Ιούλιο του 2012, θα υποβαθμιστεί στην κατάσταση ενός απλού νομικού προσώπου που τελεί υπό εκκαθάριση όπως κάθε άλλη επιχείρηση που βρίσκεται υπό πτώχευση. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) έχει καθεστώς ιδιότυπης Ανώνυμης Εταιρείας και έχει σαν σκοπό να αναλάβει τη διαχείριση κρατών υπό πτώχευση, μέχρι το ρόλο αυτό να αναλάβει από τον ερχόμενο Ιούλιο ο μόνιμος Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης, που συνιστά διεθνή οργανισμό, με καθήκοντα αντίστοιχα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την περιοχή της Ευρωζώνης. Τη συνθήκη αυτού του ΕΜΣ έχει ήδη υπογράψει η δοτή κυβέρνηση Παπαδήμου ερήμην του ελληνικού κοινοβουλίου και του ελληνικού λαού, μόλις πριν από λίγες ημέρες και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι μία τόσο σημαντική είδηση πέρασε τελείως στα ψιλά κάποιων ιστολογίων και δεν βρήκε το δρόμο της σε κανένα ραδιοτηλεοπτικό σταθμό ή έντυπο ευρείας κυκλοφορίας.
Ταυτόχρονα, το νέο δάνειο των 130 δις ευρώ, δεν πρόκειται να δοθεί όπως το προηγούμενο, δηλαδή μέσω παροχής δανείων από τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Το Eurogoup έχει στήσει έναν νέο μηχανισμό δανεισμού, αρχικά, διαμέσου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθεροποίησης (ΕΤΧΣ) και αργότερα, του μόνιμου Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Ο δανεισμός μέσω αυτών των μηχανισμών προϋποθέτει την έκδοση ομολόγων με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός θα μπορεί να εκταμιεύει την εκάστοτε δόση του νέου δανείου, ανάλογα με το τι μπορεί να βάλει ενέχυρο η ελληνική κυβέρνηση και ανάλογα με την πορεία ιδιωτικοποιήσεων και ξεπουλήματος της χώρας. Αν δεν φτάνουν αυτά τότε θα χρησιμοποιούνται ως εγγύηση ακόμη και τα τακτικά έσοδα του προϋπολογισμού.
Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται καθημερινά στο φως της δημοσιότητας από διάφορες πηγές, τη στιγμή που η ίδια η «ελληνική» Κυβέρνηση δεν αναφέρει το παραμικρό για τις λεπτομέρειες του προγράμματος, έχει δημιουργηθεί ήδη σκιώδης εταιρεία στο Λουξεμβούργο, με άγνωστους μετόχους και σκοπό τη διαχείριση αυτών των εγγυήσεων, έτσι ώστε, πρώτα, το ΕΤΧΣ και ύστερα ο μόνιμος ΕΜΣ, να εκδίδει ομόλογα για το δανεισμό του ελληνικού κράτους αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Αυτό σημαίνει ότι το νέο δάνειο δεν θα μπορεί να εκταμιεύεται παρά μόνο στον βαθμό που θα αποδίδει το ξεπούλημα, ή ο ενεχυριασμός των περιουσιακών στοιχείων της χώρας. Σημειώνεται ότι διόλου τυχαία στο Λουξεμβούργο εδρεύουν τόσο o ΕΧΤΣ όσο και ο ΕΜΣ και στα δικαστήρια της χώρας αυτής έχει υπαχθεί κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ της Χώρας μας και των δανειστών της η νέα Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης.
Υπενθυμίζεται τέλος ότι, όπως ξεκαθαρίζεται και στο Προοίμιο της Συνθήκης για το τον ΕΜΣ, προϋπόθεση για τη συνέχιση της χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΜ είναι η άμεση υπογραφή και επικύρωση και του περιβόητου Συμφώνου Δημοσιονομικής Σταθερότητας, το οποίο θέτει νέους ομοιόμορφους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης, τους οποίους μάλιστα όλα τα Κράτη Μέλη οφείλουν όχι μόνο να ενσωματώσουν στην εσωτερική έννομη τάξη τους, αλλά και να τους αναβαθμίσουν πλέον σε συνταγματικούς κανόνες και μάλιστα το αργότερο έως το Μάρτιο του 2013. Σε απλά ελληνικά, αυτό σημαίνει ότι καλείται η χώρα μας, όπως και όλες οι χώρες που αντιμετωπίζουν δημοσιονομικά προβλήματα, να καταστήσουν τη μόνιμη λιτότητα συνταγματική επιταγή, εάν θέλουν να γλιτώσουν τη «χρεοκοπία» και να «σώσουν την πατρίδα», με βάση τη ρητορική που έχουν υιοθετήσει οι δανειστές μας και οι εγχώριοι συνεργάτες τους.
Τα δεδομένα αυτά εξασφαλίζουν ότι παρά την όποια εικονική απομείωση χρέους πετύχει το PSI, ένα είναι σίγουρο: το δημόσιο χρέος της χώρας δεν πρόκειται να γίνει βιώσιμο με κανένα τρόπο. Απλά θα εξασφαλίζει ότι ο ελληνικός λαός δεν πρόκειται ποτέ να γλυτώσει από το επίσημο καθεστώς δουλοπαροικίας που του επιβάλουν.
Οι συμφωνίες της συγκυβέρνησης αποτελούν πράξεις που υπερβαίνουν κατά πολύ την ταξική σκοπιμότητα και την εθνική υποτέλεια που διακρίνει για δεκαετίες το επίσημο πολιτικό σύστημα της χώρας. Τέτοιες συμφωνίες είναι πράξεις ανοιχτού δωσιλογισμού και είναι δύσκολο να βρεθούν ανάλογες, τόσο στην ιστορία της χώρας, όσο και διεθνώς, ακόμη και σε συνθήκες πολεμικής κατοχής. Η ίδια η ύπαρξη της χώρας, η επιβίωση του ελληνικού λαού, ακόμη και η τυπική αυτοτέλεια του ελληνικού κράτους, έχουν τεθεί υπό αίρεση. Το μόνο που μένει τώρα πια, είναι να τεθεί ο ελληνικός λαός και υπό επίσημη στρατιωτική κατοχή από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, προκειμένου να πειστεί πώς είναι προς το συμφέρον του να ζει ως δουλοπάροικος των αγορών και του ευρώ.
Το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο θεωρεί τις συμφωνίες αυτές πράξεις εσχάτης προδοσίας και προκλητικής καταπάτησης κάθε έννοιας εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας. Θεωρεί επίσης την εκβιαστική επιβολή τους από το Eurogroup ως ανοιχτή εχθρική ενέργεια εναντίον του ελληνικού λαού, με μοναδικό σκοπό την υποδούλωσή του.
Το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο θεωρεί ότι οι συμφωνίες αυτές είναι άκυρες, γιατί παραβιάζουν κατάφωρα κάθε έννοια εθνικού και διεθνούς δικαίου. Είναι επίσης άκυρες, γιατί τις αποδέχτηκε μια κυβέρνηση με διορισμένο πρωθυπουργό κατά παράβαση του συντάγματος και μια προσχηματική πλειοψηφία της Βουλής, χωρίς κανενός είδους νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό.
Το Ενιαίο Παλλαϊκό Μέτωπο δηλώνει απερίφραστα ότι θα αγωνιστεί μαζί με τον ελληνικό λαό για την άμεση ανατροπή του καθεστώτος δουλοπαροικίας και κατοχής. Καλεί όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που αντιτάσσονται στις συμφωνίες σε κοινή δράση, έτσι ώστε, το ταχύτερο δυνατό, να δημιουργηθεί εκείνο το αναγκαίο πλειοψηφικό ρεύμα που θα λυτρώσει τη χώρα και τον λαό από την «ξένη ακρίδα». Στην κατεύθυνση αυτή το Ε.ΠΑ.Μ. θα συνεχίσει να παίρνει, ή να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες για την συγκρότηση μιας ευρύτατης συμπαράταξης δυνάμεων, με κύριο σκοπό την ακύρωση όλων των συμφωνιών και δεσμεύσεων που αναλαμβάνει ερήμην και σε βάρος του ελληνικού λαού η δοτή κυβέρνηση Παπαδήμου και το πολιτικό σύστημα της συγκυβέρνησης.
Το Ε.ΠΑ.Μ. καλεί τις δυνάμεις της αριστεράς, αλλά και το σύνολο των δυνάμεων που αντιτάχθηκαν στις συμφωνίες, να συναισθανθούν τις ιστορικές ευθύνες τους έναντι του ελληνικού λαού και της χώρας. Πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν υπάρχουν πια περιθώρια για ιδεοληψίες και προσχήματα διαφορετικότητας. Όποιος δεν τοποθετείται σήμερα ξεκάθαρα ενάντια στο σύνολο του πλαισίου συμφωνιών του Eurogroup, ή αρνείται την κοινή δράση στη βάση αυτή, είτε δεν έχει αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης, είτε υπηρετεί ξένες προς τον λαό σκοπιμότητες.

23/2/2012

29 σχόλια:

 1. ιδανικη η συνεργασια με τον καμμενο.πρεπει να επιδιωχθει παση θυσια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Έχοντας διαβάσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Καμμένου, έχω να παρατηρήσω τα εξής:

   - Δεν παίρνει σαφή και κατηγορηματική θέση υπέρ της διαγραφής του δημόσιου χρέους. Το θέμα του χρέους δεν αποτελεί αυτοτελή στόχο και η διατύπωση είναι ασαφής και ανοικτή σε ερμηνεία. Το ότι "αρνείται" να δεχθεί το "επαχθές" χρέος με τα "τοκογλυφικά επιτόκια" σημαίνει οτι το διαγράφουμε, ή οτι το αναδιαπραγματευόμαστε ωστε να γίνει πιο "συμπαθητικό"; Ο όρος "μονομερής διαγραφή" δεν αναφέρεται πουθενά.
   - Τάσσεται υπέρ της συμμετοχής της Ελλάδας στο αποικιοκρατικό τερατούργημα της Ε.Ε. (με δικούς του, φανταστικούς όρους, που είναι εξ ορισμού ανέφικτοι για μια τέτοια ένωση κρατών).
   - Δεν αξιώνει έξοδο από την ευρωζώνη και υιοθέτηση ανεξάρτητου εθνικού νομίσματος ωστε να σταματήσουμε, επιτέλους, να εξευτελιζόμαστε ως χώρα με το να αναγκαζόμαστε να αγοράσουμε το νόμισμά μας από ιδιώτες κερδοσκόπους, στις τιμές που εκείνοι ορίζουν.
   - Δεν αναφέρεται στο ζήτημα της εκποίησης του δημόσιου πλούτου και της ιδιωτικοποίησης κοινωνικών αγαθών.

   Ας μας εξηγήσει, λοιπόν, πώς συμβιβάζει:

   - το στόχο του για διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας, με τη συμμετοχή στην Ε.Ε. (= παραίτηση από γεωγραφικά και οικονομικά σύνορα).
   - το στόχο της οικονομικής ανάπτυξης που δεν υπονομεύεται από τοκογλύφους, με το τοκογλυφικό εργαλείο του ευρώ ως εθνικό νόμισμα.
   - το στόχο της προστασίας της ελληνικής οικογένειας και του πολίτη από την επίθεση των αγορών, με την ιδιωτικοποίηση κοινωνικών αγαθών όπως το ρεύμα, το νερό, η παιδεία, η υγεία.

   Ουσιαστικά, χρησιμοποιεί ένα λαοφιλή, αντιμνημονιακό δρόμο, για να καταλήξει στα ίδια συμπεράσματα με τα κόμματα της κυβέρνησης: χρέος, Ε.Ε., ευρώ, εκποίηση. Κατά τη γνώμη μου, η κατάργηση του μνημονίου δεν είναι ο στόχος (ίσως ούτε καν η επιθυμία) του Καμμένου, αλλά μέσο ψηφοθηρίας και όχημα για την είσοδό του στην επόμενη βουλή. Η κατάργηση του μνημονίου συνεπάγεται μια ριζική αναθεώρηση της σχέσης της Ελλάδας με την Ε.Ε. και την ευρωζώνη, την οποία ο Καμμένος δε δείχνει διατεθειμένος να κάνει. Το αποτέλεσμα είναι, η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του να είναι μνημείο αερολογίας και αντίφασης.

   Προσωπικά, είμαι υπέρ κάθε συνεργασίας που θα μπορούσε να ανατρέψει την εφαρμογή των εξευτελιστικών και καταστροφικών συμφωνιών στις οποίες προέβει η προδοτική, ανθελληνική κυβέρνηση. Δεν βλέπω, όμως, γιατί θα ήθελε ο Καμμένος να συμμετάσχει σε ένα ισχυρό μέτωπο για την ανατροπή τους, απ'τη στιγμή που είναι ιδεολογικά αντίθετος με τις συνέπειες αυτής της ανατροπής.

   Διαγραφή
  2. αγαπητε Κυριάκο
   ο μπατζανακης μου ο Θανασης ο οποιος δυο χρονια ειναι ανεργος με ανεργη γυναικα και δυο παιδια και ο οποιος ειναι παραδοσιακος και φανατικος οπαδος της Δεξιας,δλδ Νεοδημοκρατης, μεχρι χτες μου ελεγε οτι στις προσεχεις εκλογες θα απέχει, σημερα μου δηλωσε οτι θα ψηφίσει Καμένο. Αυτό ειναι το ζουμί και τα υπολοιπα ειναι λογια.

   Διαγραφή
 2. Δημήτρη Καζάκη και συνάνθρωποι, ας μήν περιμένουμε απλά την πλειοψηφία. Οι άνθρωποι που κατανοούν καλύτερα την κατάσταση και βρίσκονται σε θέσεις όπου μπορούν να δράσουν πιό αποτελεσματικά έχουν μεγαλύτερη ευθύνη, ενώ οι άνθρωποι που δεν κατανοούν την κατάσταση καθαρά έχουν λιγότερη ευθύνη ας είναι και πλειοψηφία.

  Τι δήλωσαν οι καθηγητές:
  http://www.scribd.com/doc/82043518/Fake-Democracy-in-Greece-and-Europe-%E2%80%93-Memorandum-2

  Ψυχραιμία και Δύναμη! με Ρυθμό!

  Ηλίας Λυμπέρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. H ουσιαστική κατεύθυνση

  Ας μην υποστηρίζουμε και ας καταστρατηγούμε κυβερνήσεις και κράτη που δανείζονται χρεώνοντας τους πολίτες, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να χρεώνει έναν οποιοδήποτε πολίτη χωρίς την εγκρισή του, ούτε έχει το δικαίωμα να χρεώνει αγέννητους πολίτες. Δεν στέκει ανθρωπιστικά ή δημοκρατικά καμμιά δικαιολογία για αυτό που γίνεται τα τελευταία 100 - 200 χρόνια όπου οι κυβερνήσεις χρεώνουν τους πολίτες παίρνοντας δάνεια από ιδιώτες ή ακόμα χειρότερα από ιδιωτικές κεντρικές τράπεζες ή οποίες δεν έχουν το χρήμα από πρίν αλλά το δημιουργούν από το μηδέν με την μόνη αιτιολογία ότι η κυβέρνηση ζήτησε δανεικά. Σημειωτέον ότι οι κεντρικές τράπεζες των κρατών είναι σχεδόν όλες ιδιωτικές, ας έχουν εθνικά ονόματα. Μετά, τα ιδιωτικά αυτά συμφέροντα με την βοήθεια εξαπάτησης, εξαγοράς ή εκβιασμού των πολιτικών ελέγχουν τα οικονομικά των κρατών χωρίς να τους απασχολούν τα δικαιώματα για ζωή των πολιτών.
  Όταν σταματήσει ο δανεισμός των κυβερνήσεων και των κρατών όλη αυτή η εκμετάλευση ανθρώπων απο ανθρώπους, στην μορφή που ανέφερα παραπάνω, θα εκλείψει. Τώρα το ξέρουμε αυτό το "παιγνίδι" που κάποιοι έπαιζαν και παίζουν εκμεταλευόμενοι την παραπλανημένη και εξαπατημένη πλειοψηφία των πολιτών. Φτάνει πιά, η ανθρωπότητα ή όποιος επιθυμεί πρέπει να προχωρήσει παραπέρα σε καινούργιες εμπειρίες, μας αξίζει.

  Ηλίας Λυμπέρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Δημήτρη μας έχεις συνηθίσει σε καθημερινές και πολυδιάστατες αναλύσεις σχετικά με το πρόβλημα , οι οποίες ανέβασαν αλματωδώς τη δημοτικότητα και τη διείσδυση των απόψεών σου . Κρίνω απαραίτητη τη συνέχιση μιας τέτοιας ποιότητας ενημέρωση ,επ' ωφελεία των σκοπών του υπέρ πάντων αγώνα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μόνο με ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ μπορεί να πέσει αυτή η κυβέρνηση των προδοτών χωρίς να χυθεί αίμα. Το θέμα είναι ότι η πλειοψηφία του λαού είναι τρομοκρατημένη και τα κόμματα και τα αποκόμματα κοιτάζουν τι θα αποκομίσουν.

  Βασικό αίτημα πρέπει να γίνει το ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ για να αποφασίσουν οι πολίτες για την πληρωμή ή όχι των δανείων όπως έγινε στην Ισλανδία. Κατόπιν Συντακτική Εθνοσυνέλευση και ό,τι άλλο χρειαστεί. Αν οι μνημονιακοί πάνε σε εκλογές να είστε σίγουροι ότι θα είναι ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΘΕΙΑΣ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Συμφωνω απολυτα με τον hermes αλλα και τον Δ.ΚΑΖΑΚΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Κρίμα που η ιστορία επαναλαμβάνετε και ο Έλληνας δεν διδάσκετε από την ιστορία του
  Για άλλη μια φορά είμαστε άξιοι της μοίρας μας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Δημήτρη Καζάκη, για άλλη μια φορά με ανατρίχιασες (από συγκίνηση) με τις θέσεις σου, οι οποίες είναι και θέσεις όλων μας. Δεν ξέρω πόσο βαθιά στο πηγάδι πρέπει να πέσει η χώρα, πριν η σιωπηρή πλειοψηφία ξεπεράσει το μούδιασμα, τον φόβο και το αίσθημα παραίτησης που οι μέθοδοι του Δόγματος του Σοκ, προκάλεσαν, όμως νομοτελειακά αυτό θα συμβεί. Είμαστε λίγοι, αλλά δυναμικοί κι αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τη χώρα, τον λαό και την αξιοπρέπειά μας. Έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και γι' αυτό αργά ή γρήγορα η άποψή μας θα επικρατήσει. Έτσι ξεκίνησε και το ΕΑΜ, έτσι ανδρώθηκε, έτσι νίκησε.

  Είμαστε ακόμη λίγοι, αλλά εκφράζουμε την ψυχή του ελληνικού λαού, γι' αυτό είμαστε μια τεράστια δύναμη, που όλοι τους φοβούνται. Η φίμωση της φωνής μας από τα καθεστωτικά ΜΜΕ των κοντοπίθαρων Μηνάδων, δεν θα μπορέσει να κατασιγάσει την οργή των Μαινάδων που θα εξαπολυθεί σύντομα προς όλους τους δοσίλογους και τα παπαγαλάκια τους.

  Ο ελληνικός λαός θα νικήσει
  Ζήτω το ΕΠΑΜ
  Ζήτω η Αντίσταση
  Θάνατος στους ΠΡΟΔΟΤΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Δεν έχω βέβαια κάτι να προσθέσω ή να παρατηρήσω σ'αυτή την συγκλονιστική ανάλυση πού κάνει κομμάτια οποιαδήποτε ίχνη αυταπάτης ή μάταιης ελπίδας μπορούσαμε ακόμα να κρατάμε μέσα μας γιατί δεν αντέχουμε να συνειδητοποιήσουμε όλο το μέγεθος τού προβλήματος.Το μόνο πού έχω να πω γι'αυτήν είναι να διαδοθεί με κάθε μέσο,γραπτό προφορικό,οτιδήποτε,γιατί ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια,πού δεν την ξέρει σ'όλη της την έκταση.
  Έχω όμως κάτι να πω για την αταίριαστη όπως μου φαίνεται,κατάληξη αυτής τής ανάλυσης,η οποία μιλάει για πλειοψηφίες πού πρέπει να κερδηθούν για την ανατροπή της.Αναρωτιέμαι:μήπως έτσι οι μάταιες ελπίδες πού γκρεμίζονται με την ανάλυση ξαναγυρνούν στη θέση τους;Πώς μπορούμε να πιστέψουμε ότι αυτοί πού καταλύσαν κάθε έννοια κυριαρχίας αυτής τής χώρας θα θελήσουν έτσι απλά να αποχωρήσουν από το προσκήνιο και να πουν:Ορίστε,περάστε σε μιά δύναμη ή μιά συσπείρωση δυνάμεων πού δηλώνει ότι θα ανατρέψει όλα όσα κατάφεραν να επιβάλουν μέχρι αυτή τη στιγμή;Επειδή η λέξη "πλειοψηφία"παραπέμπει βέβαια σε εκλογές γιατί εκεί μετριέται συγκεκριμένα, είναι ποτέ δυνατόν να κάνουν εκλογές εκτός κι αν έχουν εξασφαλίσει ένα ευνοϊκό γι'αυτούς αποτέλεσμα;Δεν είμαι γενικά ενάντια στη συμμετοχή στις εκλογές στην κατεπείγουσα συγκυρία πού περνάμε,απλά πιστεύω απλά ότι δεν πρόκειται να γίνουν ή θα γίνουν σαν παρωδία.Για να γίνουν ελεύθερες εκλογές δεν θα πρέπει να έχει προηγηθεί η ανατροπή τών δοσίλογων και ο αποκλεισμός ότι κάποιοι παρόμοιοι θα πάρουν τη θέση τους;
  Εδώ μπαίνει το ερώτημα:πως θα γίνει κάτι τέτοιο;
  ΄Εχω υπόψη μου την άποψη τού κ.Καζάκη για γενική πολιτική απεργία.Υπάρχουν και απόψεις για πιο βίαια πράγματα.Παρόλο ότι πιστεύω πως καμιά ενέργεια που θα εγγραφεί σ' ένα αντιστασιακό πλαίσιο δεν πρόκειται να πάει χαμένη και κάτι θα προσθέσει στον κλονισμό των θεμελίων της εξουσίας,δεν είμαι και πολύ αισιόδοξη ότι αυτές οι παραδοσιακές μορφές πάλης μπορούν να χτυπήσουν σήμερα την καρδιά τού παγκόσμιου συστήματος και να απελευθερώσουν μιά αιχμάλωτη χώρα σαν την Ελλάδα.Ίσως αν καταφέρναμε να αναλύσουμε διεξοδικά το σύστημα αυτό αφήνοντας τις παλιές θεωρίες,αν βρίσκαμε τα αδύνατα σημεία του και προσπαθούσαμε να χτυπήσουμε εκεί,αν βάζαμε στο μικροσκόπιο τις μεθόδους πού χρησιμοποιεί για τον έλεγχο τών μαζών και αντιδρούσαμε αντίστροφα μπορεί να πετυχαίναμε κάτι καλλίτερο.Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε καιρό για να το κάνουμε αυτό.Μάς προλάβαν.Οι εξελίξεις καλπάζουν.Αναγκαστικά θα καταφύγουμε σε κάποιο από τα παραδοσιακά μέσα πάλης ή σ'ένα συνδιασμό απ'αυτά.Αν ξεκινούσαμε όμως μια τέτοια αναζήτηση παράλληλα με την όποια δράση μας;Έτσι κι αλλοιώς η Κρίση και η Κατοχή ήρθαν για να μείνουν.Δεν χάνουμε τίποτα αν,όσο υπάρχουμε ακόμα,αρχίζαμε να ψάχνουμε για καινούργια μονοπάτια πού ίσως να οδηγούν πιο γρήγορα στην έξοδο από το εφιαλτικό παρόν πού ζούμε.
  Και σίγουρα,η γνώση τού τι πραγματικά συμβαίνει,τέτοια πού μάς δίνει αυτό το άρθρο,είναι πολύτιμη για οτιδήποτε αποφασίσουμε να κάνουμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ασφαλώς πρέπει να γίνει κάτι πρακτικό όσο αφορά την καθημερινή επικοινωνία του κ. Καζακη με τον Λαό (ετοιμαζόμουν να γράψω "κοινό" αλλά ευλόγως μετενόησα). Η απουσία από το ζωντανό Ραδιόφωνο είναι σημαντική και πρέπει να αντιμετωπιστεί (πιθανότατα μέσω Διαδικτύου) με κάθε μέσο.

  Εμπρός!
  Με αγωνιστική διάθεση και χαιρετισμούς,
  ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΗΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Argentine advice for Greece: ‘Default Now!’
  http://rt.com/news/argentina-advice-greece-default-033/

  ...
  During that very hot summer in December 2001, true to its Latin temperament, Argentina even had four (yes, 4!) presidents in just one week. One of them, Adolfo Rodriguez Sáa, who only lasted three days, at least did one thing right, even if he did it the wrong way: he declared Argentina’s default on its sovereign debt.

  All hell broke loose! The international bankers and IMF did everything they could to break Argentina’s back; global media pundits predicted all kinds of impending catastrophes. Debt default meant Argentina would have to weather the pain and agony alone, being cast out by the “international financial community”.
  ‘You’re not the boss of me!’

  But no matter how bad it got, it would always be better to do that without the bankers, without the IMF’s, European Central Bank’s, US Fed’s and US Treasury’s “help”. Better to sort out your mess on your own, than to have parasitic banker vultures carving out their pound of flesh from your nation’s decaying social and economic body.

  And how bad did it get in 2002? A 40 per cent drop in GDP; 30 per cent unemployment; 50 per cent of the population fell below the poverty line; dramatic, almost overnight, devaluation against the US Dollar from 1 peso per dollar to 4 pesos per dollar (then it tapered down to 3 pesos per dollar); if you had a US dollar Bank account, the government forced you to change it into pesos at the rate of 1.40 pesos per dollar.

  What did Argentina’s government do wrong? In the months leading to collapse it bowed to all the bankers and IMF-mandated measures and “recipes”, which were actually the very cause of collapse: Argentina was loaned far more than it could pay back…. And the banker knew it! This was described in our December 19, 2011 article, Argentina: Tango Lessons.

  Successive governments since then have continued to be functional to banker interests by rolling over debt 30 to 40 years, aggregating huge interest and in 2006 paying the full debt to the IMF – almost US$10 billion in full, cash and in US dollars (sole entity given most-favoured creditor status).
  ­Same vultures circling Greece

  Today, Greece is confronted with a similarly tough decision. Either it keeps its sovereignty, or it capitulates to the “Vulture Troika” – the European Central Bank, European Commission and International Monetary Fund – who work for the Bankers, not the People.

  Not surprisingly, today we find that Greece too has a Trilateral Commission Rockefeller/Rothschild man at the helm: Lucas Papademos who is doing the same things Argentina did in 2001/2.

  Argentina not only suffered Cavallo, but President De la Rúa himself was co-founder of the local Global Power Masters lobby, CARI – Argentine International Relations Council – local branch of the New York-based Council on Foreign Relations, networking with the Trilateral Commission / Bilderberg mafia.

  Greece today should do what Argentina did a decade ago: better to endure pain and hardship, and sort out the mess made by your politicians in connivance with international bankers on your own, wielding whatever shred of sovereignty you still have than allowing the Banker Vultures sitting in Frankfurt, New York and London decide your future.
  continue-->

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Argentine advice for Greece: ‘Default Now!’

  continued:

  It’s the Neocolonial Private Power Domination Model, stupid!

  Or do you think it’s just bad luck, bad judgment and coincidence that countries – Greece, Argentina, Spain, Italy, Portugal, Brazil, Mexico, Iceland, Ireland, Russia, Malaysia, Ukraine, Indonesia, South Korea, Thailand, France, even the US and UK – always borrow too much from the bankers and then “discover” that they cannot pay it back and that, symmetrically, the same bankers – CitiCorp, HSBC, Deutsche, Commerz, BNP, Goldman Sachs, Bank of America, JPMorganChase, BBVA lend too much to countries and then “discover” they cannot collect?

  No! That is the very yellow-brick road that leads to the Emerald City of “debt restructuring”, “debt refinancing”, and “sovereign debt bond mega-swaps” that snowball sovereign debt, spreading it over 20, 40 or more years into the future. That guarantees unimaginably colossal interest profits for the Mega-Bankers and for all those nice politicians, media players, traders and brokers, without whom that would not be possible.

  This is a Model. It must keep rolling and rolling and rolling… As this Monster Machine steams forwards, it completely tramples on, overruns, destroys, flattens and obliterates people, jobs, workers, health services, pensions, education, national security and just about everything human on its path. Run by parasitic usurer technocrats, it does not care what it destroys because it has no ethics; no Christian, Muslim or Buddhist morals. It only worships a greedy golden idol of money, money and more money. This is 21st-century Money Power Slavery.

  Three generations of Argentines saw hopes dashed and dreams thwarted by this Monster Machine, suffering the hardship, woes and humiliations that come when countries give up sovereignty.
  ­Bring back the drach!

  So, Greece: Just default on your “sovereign debt”! Just revert to the drachma! Just say “No, thanks!” to the German bankers and the Troika Vultures.

  Please, Greece: just say “No!” to your Trilateral Commission president!

  You will be setting a strong precedent for your European neighbours. Like Spain, which is hurting so badly right now for similar reasons. Like Italy, with its Trilateral Commission Prime Minister Mario Monti (also Trilateral’s European Chairman!).

  Greece, the Cradle of Democracy, can teach the world a lesson in True Democracy by kicking these parasites out of the country, which will hopefully trigger kicking them out of Europe and one day, kicking them out of the global economy.

  Because what Greece and Argentina and Italy and Spain suffer today is not True Democracy, but rather a distorted bastard imitation that systematically yields control to the Global Power Masters at the Trilateral Commission, Bilderberg and Mega-Banking Overworld. They run the whole “democracy show”, whereby all countries end up having “the best democracy that money can buy”… which is no democracy at all…

  The Money Power juggernaut is steaming full speed towards us all. If Greece falls, who’ll be next? Spain? Italy? Portugal? Argentina (yet again!!!)?
  So what if Greece’s reverting to the drachma marks the beginning of the end for the euro? Let Italy revert to the lira, Spain to the peseta, Portugal to the escudo…! A National Currency is a key National Sovereignty factor.

  All governments should understand that you either govern for the people and against the bankers; or you govern for the bankers and against the people.

  ­Adrian Salbuchi for RT

  ­Adrian Salbuchi is a political analyst, author, speaker and radio/TV commentator in Argentina. www.asalbuchi.com.ar
  http://rt.com/news/argentina-advice-greece-default-033/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΣΕ ΜΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΞΗ ΣΤΟΝ http://anarxikostrapezitis.blogspot.com/2012/02/blog-post_2438.html ΕΙΠΕΣ..
  Ερ...Να κάνω λίγο τον συνήγορο του διαβόλου, κάποιοι θα πουν, πως κάνοντας όλα αυτά, θα γίνουμε κάτι σαν την Κούβα…

  Απ..Κατ αρχήν να ξεκαθαρίσουμε κάτι, αν γίνουμε σαν την Κούβα. Εκεί που ο Κουβανός πουλούσε την κόρη του στους Αμερικάνους γκάνκστερ, απέκτησε ανεξαρτησία και αυτοτέλεια. Αν λοιπόν είναι να πρέπει να πουλήσω την κόρη μου, τότε δεν έχω πρόβλημα να γίνω Κούβα....
  ΓΙΑ ΚΕΝΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ, ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΠΕΣ; ΔΙΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΠΕΣ ΑΥΤΟ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό που λέει είναι το εξής (παραφράζω):

   "Πριν την επανάσταση, ο Κουβανός πουλούσε την κόρη του στους Αμερικάνους γκάνγκστερ για να ζήσει. Μετά την επανάσταση, απέκτησε ανεξαρτησία και αυτοτέλεια. Αν πρέπει να διαλέξω ανάμεσα στο να πουλήσω την κόρη μου και στο να γίνω Κούβα, προτιμώ το δεύτερο". Και μετά εξηγεί γιατί θα ήταν αδύνατο να υποστεί η Ελλάδα τις ίδιες συνέπειες με τη Κούβα εάν επιλέγαμε να διαγράψουμε το χρέος.

   OK? :-)

   Διαγραφή
 16. Λεβέντης , Φικιώρης , Λιάγκας , Ευαγγελάτος, Χίος .....
  Καί τώρα ο Καζάκης.
  Ευλογημένος τόπος , ευτυχισμένος λαός.
  Τί κι' αν δέ διαρκούν πολύ ?
  Τί κι' αν οι άπονοι καναλάρχες τούς στίβουν καί μετά τούς πετούν ?
  Εμπρός τηλεπερσόνες στό δρόμο πού χάραξε ο λαός !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. προς Rover: σα δε ντρέπεσαι, που συγκρίνεις τη διαδρομή του καζάκη με τους γραφικούς ομοίους σου

   Διαγραφή
 17. Παραθέτω ένα άρθρο για τους αναγνώστες του blog και για τον κο Καζάκη.
  http://www.veriorama.com/krisi_1.php
  Το άρθρο-εγχειρίδιο επιχειρεί να εξηγήσει με απλά λόγια τα βασικά στοιχεία που διέπουν τη σημερινή κρίση. Από τη διαμόρφωση του χρέους μέχρι το μνημόνιο.
  Γνωρίζω πως οι εξελίξεις τρέχουν και ένα τέτοιο κείμενο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο μερικούς μήνες πριν.
  Ωστόσο δεν είναι ποτέ αργά. Για να καταλάβει κάποιος τι συμβαίνει πρέπει να καταλάβει τα βασικά και αυτό επιχείρησα με το συγκεκριμένο εγχειρίδιο.
  Περιμένω εντυπώσεις
  Περισιανίδης Ευθύμιος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ελάχιστοι το κάνουν επίτηδες, αλλά οι περισσότεροι είναι υπνωτισμένοι, μιλάω για αυτούς, που ισχυρίζονται ότι μιά χώρα πρέπει να δανείζεται.
   Η χώρα μπορεί να δημιουργεί χρήμα από το μηδέν, χωρίς ούτε αυτό να είναι απαραίτητο. Η αξιοπρεπής ζωή είναι το ζητούμενο. Το χρήμα μπορεί να αποτελέσει ένα εργαλείο, δεν είναι ο σκοπός, ο σκοπός είναι να επιβιώνει τουλάχιστον το κάθε άτομο και να μήν εκμεταλεύεται άνθρωπος άλλους ανθρώπους.
   Όταν κάποιοι κυβερνώντες μας χρεώνουν, μας φορτώνουν άλλους που έχουν απαιτήσεις από εμάς, αυτό οδηγεί σε περισσότερη εκμετάλευση ανθρώπων από ανθρώπους.

   Δεν δέχομαι να με χρεώνει κανένας, όποιες και να είναι οι υποσχέσεις για το μέλλον (ξέρεις τι γίνετε, το καλό είναι πάντα στο μακρινό μέλλον, στο σήμερα χρειάζονται θυσίες), όσο και ισχυρός να είναι αυτός, το πολύ, πολύ να με σκοτώσουν.

   Καλώ όλους να πράξουν το ίδιο, "ελευθερία ή θάνατος".

   Ηλίας Λυμπέρης

   Διαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
 18. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να μιλάμε και να ενημερωνώμαστε καθημερινά απο το Δημήτρη Καζάκη. Το θεωρώ αναγκαίο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. αχ κυριε καζακη, τι καλα που τα λετε παλι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. ΟΣΟΙ ΛΕΝΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΑΝ ΚΑΙ ΕΣΑΣ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΘΛΙΑ ΜΜΕ.ΤΟ ΕΠΑΜ ΕΧΕΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΕΛΗ,ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΘΟΥΝΤΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΚΑΝΟΥΝ ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ.ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΟΠΩΣ Ο ΑΔΩΝΗΣ,Η ΝΤΟΡΑ,Ο ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ.ΚΥΡΙΕ ΚΑΖΑΚΗ ΤΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΓΙΝΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ.ΕΛΠΙΖΩ ΣΕ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΓΙΝΟΥΜΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.ΚΑΝΤΕ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΚΟΛΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΑΣ[ΡΕΣΑΛΤΟ,PSY 2014 ΚΛΠ].ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΔΑΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ.ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΑ.ΜΑΣ ΞΥΠΝΗΣΑΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΛΗΘΑΡΓΟ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή