Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2012

Βάζουν σε διαθεσιμότητα δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλων του δημοσίου


Βάζουν σε διαθεσιμότητα δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλων του δημοσίου με σκοπό την ολοκληρωτική διάλυση των κρατικών υπηρεσιών προς όφελος των δυνάμεων κατοχής.

Από χθες το σύνολο των απασχολουμένων αορίστου χρόνου στο δημόσιο έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι υπό καθεστώς πολιτικής ομηρίας και υπό την απειλή της απόλυσης. Εξαιρέθηκαν προς το παρών οι Π.Ε. (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) και οι με καθεστώς μονίμου δημοσίου υπαλλήλου. Οι εκβιασμοί, η αναξιοπρέπεια που κυριαρχεί, μαζί με το καθεστώς ρουφιάνου σαρώνουν τις υπηρεσίες και τους χώρους δουλειάς στον ευρύτερο δημόσιο τομέας. Από το καθεστώς αυτό δεν πρόκειται να αναρρώσει το δημόσιο ποτέ.

Ο μεγαλύτερος εχθρός σήμερα δεν είναι η δωσιλογική κυβέρνηση. Αυτή μπορεί να εφαρμόσει την πολιτική της μόνο στο μέτρο που της επιτρέπουν οι ίδιοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ο χειρότερος εχθρός είναι η μοιρολατρία (δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε...), η αδιαφορία (έλα μωρέ, δεν αφορά εμένα...) και ο κυνισμός (καλά να πάθουν, αφού δεν είναι του ΑΣΕΠ, δεν είναι Π.Ε....). Ο φοβισμένος και αδιάφορος της δημόσιος υπάλληλος είναι πολύ χειρότερος από τον λαδωμένο δημόσιο υπάλληλο, από εκείνον που τα παίρνει. Και το είδος αυτό είναι χαρακτηριστικό ενός κράτους που καταρρέει και πολύ σύντομα δεν θα υφίσταται.

Η απάντηση βρίσκεται μόνο στην ενότητα. Να πώς αντιμετωπίζει Ο Πανελλήνιος Σύλλογος προσωπικού ΕΛΚΕΘΕ τις οιονεί απολύσεις των συναδέλφων αορίστου χρόνου:

Συνάδελφοι,

το Τμήμα Προσωπικού και το Πρωτόκολλο του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. τελούν από σήμερα υπό κατάληψη επ' αόριστο με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και σύμφωνα με τις αποφάσεις της τελευταίας Γενικής Συνέλευσης για δυναμικές κινητοποιήσεις σε συντονισμό και με άλλες συλλογικότητες, ως απάντηση στην εγκύκλιο εφαρμογής της διαδικασίας απόλυσης συναδέλφων ΔΕ Διοικητικου-Λογιστικου, Διοικητικου-Οικονομικού κα Διοικητικών Γραμματέων που ήρθε σήμερα στο Κέντρο μας!

Σε παράλληλη πορεία και συντονισμό με άλλους φορείς αντιστεκόμαστε με κάθε τρόπο στην υλοποίηση της απαράδεκτης, αναξιοκρατικής και ισοπεδωτικής διαδικασίας μαζικής εξόδου συναδέλφων στην ανεργία και εκπέμπουμε ηχηρό μήνυμα προς τις υπηρεσίες και φορείς που έλαβαν τη διαταγή εφαρμογής του πολυνομοσχεδίου ως προς τις απολύσεις που λέγονται τώρα "διαθεσιμότητες", να μην υπακούσουν!

Για το Δ.Σ. του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στο ΕΛΚΕΘΕ

Μια ανάλογη κίνηση κάνει και η ΠΟΕ-ΟΤΑ. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια κίνηση και από την ίδια την ΑΔΕΔΥ, θέτοντας γραφεία προσωπικού, τις υπηρεσίες πρωτοκόλλων, τις υπηρεσίες οικονομικού και γενικά όποια άλλη υπηρεσία χρειαστεί παντού υπό κατάληψη διαρκείας με σκοπό να ακυρωθούν στην πράξη οι διαθεσιμότητες των υπαλλήλων.

Όμως ακόμη κι αν δεν το κάνει η ΑΔΕΔΥ, τότε οι εργαζόμενοι που τίθενται σε διαθεσιμότητα να ενωθούν όλοι μαζί και να ασκήσουν τα έννομα δικαιώματά τους, καταφεύγοντας εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης στα δικαστήρια για την αντισυνταγματική, παράνομη και καταχρηστική αυτή πρακτική, διεκδικώντας άμεσα και ασφαλιστικά μέτρα ώστε να μην ισχύσει η διαθεσιμότητα, να αμείβονται και να παραμένουν κανονικά στις θέσεις τους μέχρις ότου τελεσιδικήσει η υπόθεσή τους.

Το ΕΠΑΜ προσφέρεται να βοηθήσει με κάθε τρόπο τους εργαζόμενους που θα επιλέξουν να το παλέψουν μέχρι το τέλος.

Όποιος νομίζει ότι η υπόθεση αυτή δεν τον αφορά, πολύ γρήγορα θα ανακαλύψει ότι είναι το επόμενο θύμα αυτής της νέας κατοχής.

4 σχόλια:

 1. Χαίρετε κύριε Καζάκη

  Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση που πιστεύω ότι είμαι ο πρώτος που σας την κάνει.
  Όταν μία χώρα μπει σε εμπόλεμη ζώνη δηλαδή εμπλακεί σε πόλεμο (σε κανονικό πόλεμο όχι οικονομικό)
  τι γίνεται με τα χρέη της προς άλλες χώρες η το ΔΝΤ ? συνεχίζει να πληρώνει ? παγώνουν για ένα διάστημα ?
  υπάρχουν διατάξεις στον ΟΗΕ σαν αυτές για μια χώρα που κηρύξει πτώχευση ?

  Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν υπάρχει πρόβλεψη συγκεκριμένη για το τι γίνεται με την εξυπηρέτηση χρεών σε περίπτωση πολέμου. Δεν νοείται πτώχευση για μια εμπόλεμη χώρα. Ωστόσο η κοινή πρακτική είναι ότι σταματά η πληρωμή τους κατά την διάρκεια του πολέμου. Όταν τελειώσει ο πόλεμος και ανάλογα με το αποτέλεσμά του η χώρα, αν υπάρχει ακόμη, μπαίνει σε διαπραγματεύσεις για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους της στην βάση των νέων δεδομένων που έχει δημιουργήσει ο πόλεμος.

   Διαγραφή
 2. Σύνταγμα της Ελλάδας
  Αρθρο - 28

  1. Oι γενικά παραδεγμένoι κανόνες τoυ διεθνoύς δικαίoυ, καθώς και oι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τoυς με νόμo και τη θέση τoυς σε ισχύ σύμφωνα με τoυς όρoυς καθεμιάς, απoτελoύν αναπόσπαστo μέρoς τoυ εσωτερικoύ ελληνικoύ δικαίoυ και υπερισχύoυν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμoυ.
  H εφαρμoγή των κανόνων τoυ διεθνoύς δικαίoυ και των διεθνών συμβάσεων στoυς αλλoδαπoύς τελεί πάντoτε υπό τoν όρo της αμoιβαιότητας.
  2. Για να εξυπηρετηθεί σπoυδαίo εθνικό συμφέρoν και να πρoαχθεί η συνεργασία με άλλα κράτη, μπoρεί να αναγνωρισθoύν, με συνθήκη ή συμφωνία, σε όργανα διεθνών oργανισμών αρμoδιότητες πoυ πρoβλέπoνται από τo Σύνταγμα.
  Για την ψήφιση νόμoυ πoυ κυρώνει αυτή τη συνθήκη ή συμφωνία απαιτείται πλειoψηφία των τριών πέμπτων τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών.
  3. H Eλλάδα πρoβαίνει ελεύθερα, με νόμo πoυ ψηφίζεται από την απόλυτη πλειoψηφία τoυ όλoυ αριθμoύ των βoυλευτών, σε περιoρισμoύς ως πρoς την άσκηση της εθνικής κυριαρχίας της, εφόσoν αυτό υπαγoρεύεται από σπoυδαίo εθνικό συμφέρoν, δεν θίγει τα δικαιώματα τoυ ανθρώπoυ και τις βάσεις τoυ δημoκρατικoύ πoλιτεύματoς και γίνεται με βάση τις αρχές της ισότητας και με τoν όρo της αμoιβαιότητας.
  Ερμηνευτική δήλωση:Το άρθρο 28 αποτελεί θεμέλιο για τη συμμετοχή της Χώρας στις διαδικασίες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

  http://www.syntagma.snn.gr/article-gr-28.html

  Το μνημόνιο 3 είναι αντισυνταγματικό και για την παραβίαση του άρθρου 28, το οποίο απαιτεί 180 ψήφους, όχι μόνο 153. Χώρια την παραβίαση τών δικαιωμάτων τoυ ανθρώπoυ, την παραβίαση των βάσεων τoυ δημoκρατικoύ πoλιτεύματoς και την παραβίαση τών αρχών της ισότητας και της αμoιβαιότητας.

  Οι νομικοί που το παίζουν Πόντιοι Πιλάτοι, θα δικαστούν ως συνυπεύθυνοι, νομίζω σε λίγες βδομάδες.

  Ηλίας Α. Λυμπέρης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Λάθος έμφαση έδωσα, ούτε οι 180 ψήφοι είναι αρκετές,
   χρειάζεται την απόλυτη πλειοψηφία όλου του αριθμού των βουλευτών, διότι πολλά μέτρα παραβιάζουν τα δικαιώματα τoυ ανθρώπoυ, παραβιάζουν τις βάσεις τoυ δημoκρατικoύ πoλιτεύματoς, παραβιάζουν τις αρχές της ισότητας και της αμoιβαιότητας και είναι ξεκάθαρα εναντίον του εθνικού συμφέροντος.

   Ηλίας Α. Λυμπέρης

   Διαγραφή