Δευτέρα 2 Απριλίου 2012

Η Ελλάδα χρειάζεται ειδικό νόμισμα προσαρμογής! Για να ξεπουληθεί σε τιμή ευκαιρίας...


Η Ελλάδα ίσως χρειαστεί ένα ειδικό νόμισμα εντός της ευρωζώνης με σκοπό να προσαρμοστεί ταχύτερα η οικονομία της. Αυτό δήλωσε ο Μάρεκ Μπέλκα, διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Πολωνίας, σε συνέντευξή του στην Financial Times Deutschland στις 29/3.
Ο Μπέλκα διατύπωσε ανοικτά αυτό που σχεδιάζουν τα επιτελεία της ευρωζώνης και κυρίως της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για την Ελλάδα. «Δεν υποστηρίζω το να διωχθεί η Ελλάδα από το ευρώ», δήλωσε ο Μπέλκα στην γερμανική εφημερίδα. «Όμως, για εσωτερικούς σκοπούς, θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ένα μέσο πληρωμής που θα χρησιμοποιείται εντός της χώρας, ειδικά από το δημόσιο τομέα…

Οι αποταμιεύσεις που έχουν συγκεντρωθεί πριν την εισαγωγή του συστήματος θα πρέπει να διαχειρίζονται σε ευρώ, ενώ οι μισθοί και τα ημερομίσθια θα πρέπει να πληρώνονται σε υποτιμημένο νόμισμα», δήλωσε ο Μπέλκα. Αυτή η «έμμεση υποτίμηση» θα μπορούσε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, ενώ το να στηρίζεται κανείς στην μείωση των τιμών και των μισθών είναι μια «απελπιστική» στρατηγική, όπως είπε.
Το πλήρες αδιέξοδο των μνημονιακών πολιτικών οδηγεί τους ευρωκράτες να σχεδιάζουν την υπαγωγή της Ελλάδας σε ειδικό καθεστώς εντός της ευρωζώνης. Θα επικαλεστούν την προδιαγεγραμμένη αποτυχία των πολιτικών τους, την οποία για μια ακόμη φορά θα την χρεώσουν στην αδυναμία της ίδιας της Ελλάδας να τηρήσει συμφωνημένα και θα προχωρήσουν στην εισαγωγή ενός ειδικού νομίσματος προσαρμογής με στόχο την ταχύτερη υποτίμηση της ελληνικής οικονομίας. Το ειδικό αυτό νόμισμα θα χρησιμοποιείται στις εσωτερικές συναλλαγές της χώρας και θα μπορεί να υποτιμείται όποτε θέλει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με τον τρόπο αυτό οι αμοιβές θα μπορούν να υποτιμηθούν ταχύτερα, την ίδια ώρα που τα ιδιωτικά και δημόσια δάνεια θα παραμείνουν στο σκληρό ευρώ. Υποτίθεται ότι έτσι θα αποκατασταθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
Το όλο σχέδιο έχει άμεση σχέση με την ένταξη της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, που έχει ανακοινωθεί ότι θα λειτουργήσει από τον Ιούλιο του 2012. Με την ένταξη της Ελλάδας στον ΕΜΣ, η χώρα θα τεθεί υπό ειδικό καθεστώς απομόνωσης από την υπόλοιπη ευρωζώνη, χωρίς να φεύγει από αυτήν. Η ανάγκη υπαγωγής της Ελλάδας σε καθεστώς ειδικού νομίσματος θα εμφανιστεί ως «προσωρινή κατάσταση» μέχρις ότου η ελληνική οικονομία εξυγιανθεί και της δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψει στο σκληρό ευρώ. Η υπαγωγή της χώρας σε ειδικό νόμισμα θα εμφανιστεί ως κάτι «αναπόφευκτο» και για μια ακόμη φορά θα θεωρεί  ως «μεγάλη επιτυχία» γιατί με τον τρόπο αυτό δεν θα υπάρξει «άτακτη έξοδος από την ευρωζώνη»!
Με τον τρόπο αυτό θα ολοκληρωθεί το καθεστώς γενικευμένης εκποίησης της Ελλάδας. Εντός του ΕΜΣ και με ειδικό διαρκώς υποτιμούμενο νόμισμα θα μπορέσουν να ξεπουληθούν τα πάντα σ’ αυτόν τον τόπο σε τιμές ευκαιρίας για τα αρπακτικά της ευρωζώνης και των διεθνών αγορών.

Δημοσιεύτηκε στο Χωνί, 1/4/2012

3 σχόλια: