Δευτέρα 15 Αυγούστου 2011

«Επιλεκτική» απάτη


Εν μέσω μιας νέας τροπής της παγκόσμιας κρίσης, αυτής που υποτίθεται ότι ξεπεράστηκε από την παγκόσμια οικονομία, η πολιτική ζωή της χώρας βαδίζει σαν να μη συμβαίνει απολύτως τίποτε. Κι ενώ κάθε μέρα που περνά οι αγορές, ιδίως οι χρηματιστηριακές, πιάνουν νέα αρνητικά ρεκόρ, οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι... το βι­ολί - βιολάκι.
Κάτι συμβαίνει εκεί έξω μακριά στην Εσπερία, αλλά εμείς εδώ έχουμε σω­θεί με τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου. Δείτε παράδειγμα συζήτησης ανάμε­σα σε δημοσιογράφο και τον αναπλη­ρωτή υπουργό Φ. Σαχινίδη σε ραδιο­φωνική εκπομπή την περασμένη Πα­ρασκευή 5/8:

Δημοσιογράφος«Είστε ένα δραματικά επίκαιρο πρόσωπο, όχι μόνο για την κα­τάσταση που βιώνει η ελληνική οικονο­μία, αλλά και για τις νέες εξελίξεις στον χώρο της Ευρώπης. Αυτή η κλιμάκωση των πιέσεων, η κρίση χρέους, οι ασφυ­κτικές πιέσεις στις αγορές ομολόγων της Ιταλίας και της Ισπανίας, ενδεχο­μένως αύριο κι άλλων χωρών, τι σημα­τοδοτεί; Μια βίαιη επίθεση των κερδο­σκόπων απέναντι στην ευρωζώνη;».
ΦΣαχινίδης«Σίγουρα είναι η κρισι­μότερη στιγμή που βιώνει η ευρωζώνη από τη στιγμή που συγκροτήθηκε, το 1999. Αυτό το οποίο είχε πει η ελλη­νική κυβέρνηση απευθυνόμενη προς τους Ευρωπαίους εταίρους στις αρχές του 2010, ότι “πρέπει να στηρίξετε την Ελλάδα διότι η επίθεση την οποία δέχε­ται, εάν δεν αντιμετωπιστεί αποτελε­σματικά και γρήγορα, μπορεί να αποτε­λέσει την αφορμή για να δεχτεί σκλη­ρότερες επιθέσεις η ίδια η ευρωζώνη”, τελικά επιβεβαιώνεται».
Δημοσιογράφος«Δυστυχώς».
ΦΣαχινίδης«Δυστυχώς επιβεβαιώ­νεται. Επιβεβαιώνεται βέβαια και η ορθότητα της προσέγγισης της ελληνικής κυβέρνησης και του πρωθυπουργού Γι­ώργου Παπανδρέου, ο οποίος έγκαιρα ειδοποίησε τους ομολόγους του ότι το πρόβλημα με το οποίο βρίσκεται αντι­μέτωπη η χώρα μας δεν είναι ένα πρό­βλημα ελληνικό, αλλά ένα πρόβλημα που σχετίζεται με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ευρωζώνης. Τότε έσπευσαν πολλοί να πουν ότι “Η Ελλά­δα αναζητά μια ακόμη ευκαιρία ή, αν θέλετε, επικαλείται την επίθεση αυτή για να ξεφύγει...”».
Δημοσιογράφος«Είχαμε κακό όνο­μα».
ΦΣαχινίδης«Είχαμε κακό όνομα, ότι προσπαθούμε να ξεφύγουμε από τις ευθύνες που μας αντιστοιχούν. Όμως εμείς με όλες τις αποφάσεις, τις δύσκολες για την κοινωνία και τους Έλ­ληνες πολίτες, που έχουμε πάρει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, δείξαμε ότι έχουμε τη διάθεση να αντιμετωπί­σουμε τα προβλήματα που οδήγησαν τη χώρα μας σε αυτό το σημείο και σε αυτή την κατάσταση. Ταυτόχρονα όμως τους καλούσαμε – έχοντας δείξει πλέ­ον πραγματικά ότι πολιτικά είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε το κόστος της προσπάθειας που πρέπει να κάνει η Ελλάδα – να αναλάβουν κι αυτοί τις ευθύνες τους».
Δημοσιογράφος«Δεν τους πείσαμε όμως».
Τι επιβεβαιώθηκε;
Προσέξτε τι συζητούσαν την ημέρα που στα διεθνή χρηματιστήρια, ιδίως της Ευρώπης και της Αμερικής, οι κα­θοδικές τάσεις έφταναν… αισίως στο χαμηλότερο σημείο μετά το μεγάλο κραχ του φθινοπώρου του 2008. Έλε­ος, κύριοι! Αυτό είναι το πρόβλημα; Αν πείσαμε ή δεν πείσαμε τους «εταί­ρους»; Το «κακό όνομα» της χώρας; Ή το γεγονός ότι η χώρα έχει τεθεί υπό ένα αδίστακτο καθεστώς που διαρκώς την οδηγεί από το κακό στο χειρότερο; Ποιος νοήμων άνθρωπος σήμερα έχει έστω και την παραμικρή αμφιβολία ότι βαδίζουμε με μαθητική ακρίβεια προς την πτώχευση; Ή μήπως δεν πειράζει επειδή το «ευρωπαϊκό» ταμπεραμέντο σας θα το αντέξει; Τι επιβεβαιώθηκε;
Επιβεβαιώθηκε το ότι θα τα βγάλου­με πέρα μόνοι μας, όπως διατυμπάνιζε ο Παπανδρέου στις αρχές του 2010;
Επιβεβαιώθηκε ότι με την επιβολή του μνημονίου θα αρχίσει να παράγει πλεονάσματα το Δημόσιο και θα αρχί­σει να μειώνεται το χρέος για να βγει η Ελλάδα ξανά στις αγορές έως τις αρ­χές του 2012 σε συνθήκες οικονομικής ανάκαμψης;
Επιβεβαιώθηκε έστω και ένας από τους επίσημους δημοσιονομικούς στόχους του μνημονίου;
Επιβεβαιώθηκε ότι με το Μεσοπρό­θεσμο και την εκποίηση της χώρας γλιτώσαμε από τη χρεοκοπία; Ή μήπως γλιτώσαμε τη χρεοκοπία για να πέσου­με στην «επιλεκτική πτώχευση»; Έως πότε θα ανεχόμαστε τέτοια δημοσιογραφία; Λες και δεν συμβαίνει απολύτως τίποτε. Λες και η χώρα δεν στενάζει κάτω από απανωτές πολιτι­κές «ευρωπαϊκής αλληλεγγύης». Λες και η ελληνική οικονομία δεν βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση σε συνθήκες πρω­τοφανούς ύφεσης. Λες και δεν ήταν οι ίδιοι που μας πούλαγαν μόλις πριν από λίγες ημέρες πώς η Ελλάδα επιτέλους διασώθηκε και άλλα τέτοια φούμαρα. Αλήθεια, πού είναι όλοι αυτοί που ως «ειδικοί» προεξοφλούσαν κάλμα στις αγορές μετά τις αποφάσεις της 21ης Ιουλίου; Πού είναι όλοι αυτοί που μιλούσαν για ξεπέρασμα της κρίσης; Πού χώθηκαν; Σε ποια τρύπα εξαφανίστη­καν; Θα βγουν άραγε ποτέ να απολογη­θούν για όλες αυτές τις ανοησίες που αράδιασαν στο φιλοθέαμον κοινό;
Συνωμοσιολογία
Μπορεί η διατεταγμένη δημοσιογρα­φία να κάνει σαν να μην ξέρει τίποτε για τον φόνο, αλλά το πρόβλημα με τη νέα τροπή της κρίσης δεν βρίσκε­ται σε κάποιες δήθεν επιθέσεις κερ­δοσκόπων, που απειλούν την άσπιλη και αμόλυντη «Ευρώπη». Αυτά είναι οικονομική συνωμοσιολογία επιπέδου «Βίπερ». Το αγαπημένο είδος αναγνώ­σματος του υπουργού οικονομικών κ. Βενιζέλου:
«Ασύμμετρος πόλεμος διεξάγεται, όπως με την τρομοκρατία. Από τη μια μεριά έχουμε κράτη, διεθνείς οργα­νισμούς και από την άλλη μεριά έχου­με μη ελεγχόμενες οντότητες που δεν απολογούνται πουθενά. Γιατί πρέπει να χαιρόμαστε; Μακάρι να υπήρχαν μηχα­νισμοί παγκόσμιας οικονομικής διακυβέρνησης. Μακάρι να υπήρχε Συμβού­λιο Ασφαλείας χρηματοπιστωτικών και οικονομικών θεμάτων. Μακάρι να εί­χαν εφαρμοστεί αυτά που είπε το G-20 το 2008. Όμως, δυστυχώς δεν έχουν γίνει». Τάδε έφη στη Βουλή στις 4/7. Η αλήθεια είναι ότι η τροπή της κρίσης πυροδοτήθηκε όχι από κερδοσκοπι­κές τοποθετήσεις, αλλά από μαζικές ρευστοποιήσεις τίτλων στις αγορές των ομολόγων, των μετοχών και των εμπορευμάτων. Τι πυροδότησε αυ­τό το μαζικό ξεπούλημα τίτλων; Κυρί­ως η πρόβλεψη ότι η κρίση χρέους θα επιδεινωθεί δραματικά τόσο στην ευ­ρωζώνη όσο και στις ΗΠΑ. Όμως αυτό που λειτούργησε ως θρυαλλίδα για τα αγελαία ένστικτα των αγορών ήταν οι αποφάσεις της 21ης Ιουλίου της Συνό­δου Κορυφής. Από την πρώτη στιγμή επισημάναμε ότι οι αποφάσεις αυτές, εκτός όλων των άλλων, εμπεριείχαν τη δυνατότητα μιας τέτοιας αλυσιδωτής αντίδρασης, η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει συνθήκες πανικού στις αγορές. Κι αυτό έγινε.
Μαζικό «ξεφόρτωμα»
Αφού κατακάθισε ο κουρνιαχτός της προπαγάνδας και οι επενδυτές των αγορών συνειδητοποίησαν ότι πρόκειται για μια έντεχνη προσπάθεια των μεγάλων τραπεζών να ξεφορτωθούν το ελληνικό χρέος εν όψει της «επιλεκτικής πτώχευσης» της Ελλάδας, άρχι­σαν μαζικά να ξεφορτώνονται ομόλογα της ευρωζώνης. Ακολούθησε η εκποίη­ση τραπεζικών μετοχών και το ντόμινο βρέθηκε σε εξέλιξη. Από τις 26 Ιουλίου που άρχισε η μαζική ρευστοποίηση έως τις 5 Αυγούστου εί­χαν ήδη χαθεί πάνω από 4,3 τρισ. δολ της κεφαλαιοποίησης των μεγάλων χρηματιστηρίων της Αμερικής, της Ευρώπης και της Ασίας. Ενώ πάνω από 5 τρισ. δολ. σε τρέχουσα αξία ομολόγων, κυρίως κρατικών, είχαν πουληθεί στη δευτερογενή αγορά. Ο πανικός αυτός των αγορών έφερε και την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ από τη Standard & Poor’s, σε μια προσπάθεια των οίκων αξιολόγησης να μην επαναλάβουν το φιάσκο του προηγούμενου κραχ, που τους έπιασε στον ύπνο. Η υποβάθμι­ση αυτή με τη σειρά της επιδείνωσε τις προσδοκίες των αγορών χρέους και ο πανικός εντάθηκε. Οι συνθήκες αυτές είναι ιδανικές για όσους θέλουν να κερ­δοσκοπήσουν, ειδικά με ανοιχτές πω­λήσεις (short selling ) ομολόγων και κυ­ρίως μετοχών, αλλά το πρόβλημα δεν βρίσκεται σ’ αυτούς. Βρίσκεται στο γε­γονός ότι οι κυβερνήσεις και οι θεσμοί της «παγκόσμιας διακυβέρνησης», στους οποίους ορκίζεται ο κ. Βενιζέ­λος, ενίσχυσαν με κάθε τρόπο και μέσο την πλασματική διόγκωση των αγορών, ιδίως των τραπεζών. Οι ΗΠΑ τροφοδότησαν τα δυο προηγού­μενα χρόνια με πάνω από 16 τρισ. δολ. ρευστό χρήμα τις τράπεζες και τις αγο­ρές κεφαλαίου. Όχι μόνο τις δικές τους, αλλά και τις ευρωπαϊκές. Οι τράπεζες βρήκαν την ευκαιρία και αξιοποίησαν αυτό το τζάμπα χρήμα διογκώνοντας ακόμη περισσότερο την κερδοσκοπία με ομόλογα και μετοχές. Το αποτέλε­σμα ήταν σήμερα οι τράπεζες και οι αγορές πλασματικού - εικονικού κεφα­λαίου να είναι πιο διογκωμένες απ’ ό,τι ήταν πριν από το μεγάλο κραχ του φθι­νοπώρου του 2008. Τα παγκόσμια χρηματοπιστωτικά δια­θέσιμα έφτασαν στα τέλη του 2010 τα 212 τρισ. δολάρια, 11 τρισ. δολ. περισ­σότερα από το 2009. Το 2007 το ύψος αυτών των διαθεσίμων ήταν 202 τρισ. δολάρια και λόγω του κραχ έπεσαν στα τέλη του 2008 στα 175 τρισ. δο­λάρια. Η εκτίναξη αυτή μέσα στα επό­μενα δυο χρόνια οφείλεται κατά κύριο λόγο σε δυο παράγοντες: Αφενός στην αύξηση της κεφαλαιοποίησης των χρηματιστηρίων διεθνώς, που από 34 τρισ. δολάρια στα τέλη του 2008 πήγε στα 54 τρισ. δολάρια στα τέλη του 2010. Κι αφετέρου στον όγκο των κρατικών ομολόγων, που από 32 τρισ. δολάρια το 2008 ανέβηκαν στα 42 τρισ. δολά­ρια το 2010.
Επιρρεπής σε κραχ!
Ωστόσο, η παγκόσμια οικονομία δεν μπόρεσε να ανακάμψει ούτε με όρους επενδύσεων ούτε με όρους κατανάλω­σης. Ακόμη και οι πωλήσεις των πολυεθνικών σε παγκόσμιο επίπεδο το 2010 εξακολουθούν να υστερούν έναντι του 2008. Το 2008 ήταν 33,3 τρισ. δολάρια και το 2010 έκλεισαν στα 32,9 τρισ. δολάρια.
Οι επενδύσεις των πολυεθνικών βρί­σκονται ακόμη σε αναστολή και η ανεργία συνεχίζει να καλπάζει. Αυτό σημαίνει ότι η εκτίναξη των χρηματα­γορών έγινε όχι τόσο στη βάση της επέ­κτασης της πραγματικής οικονομίας, αλλά της μεγαλύτερης κερδοσκοπίας με μετοχές και κρατικά ομόλογα. Κι αυ­τό το εξασφάλισαν οι πολιτικές κρατι­κής επιδότησης των τραπεζών και των αγορών παγκοσμίως, με τους λαούς να πληρώνουν βαρύ τίμημα και τα κρατικά χρέη να βρυχώνται επικίνδυνα ακόμη και στις ΗΠΑ.
Μόνο που, εκτός από μια ακόμη πιο πλασματική – δηλαδή εικονική – ανάκαμψη, αυτό που πέτυχαν αυτές οι πο­λιτικές ήταν να δημιουργήσουν μια πο­λύ περισσότερο ασταθή και επιρρεπή σε κραχ παγκόσμια οικονομία. Κι αυτό ζούμε αυτές τις ημέρες. Πώς προσπα­θεί να απαντήσει η «παγκόσμια διακυ­βέρνηση»; Με τον ίδιο γνωστό τρόπο. Η ΕΚΤ βγήκε να ξαναγοράσει κρατικά ομόλογα από τη δευτερογενή αγορά, κυρίως της Ισπανίας και της Ιταλίας, ενώ η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπε­ζα των ΗΠΑ (Fed) ετοιμάζεται για έναν νέο γύρο κοπής χρήματος. Τι προσπαθούν να κάνουν; Να ανακόψουν τη φυγή των κεφαλαίων από τις αγορές σε αναζήτηση καταφυγίου σε χρυσό και σε νομίσματα σαν της Ελβε­τίας. Προσπαθούν, δηλαδή, να δημιουργήσουν προσδοκίες μεγαλύτερου κέρδους στους επενδυτές, ώστε να σταματήσουν τη μαζική ρευστοποίηση τίτλων.
Άντε και τα καταφέρνουν με κάποιον τρόπο. Δηλαδή με τον γνωστό τρόπο: η Fed θα κόψει περισσότερο χρήμα, οι τράπεζες και οι πολυεθνικές θα απολύσουν ακόμη περισσότερο κόσμο και θα αυξήσουν τις κεφαλαιοποιήσεις τους, τα κράτη θα εκτινάξουν τα χρέη τους και οι λαοί θα πρέπει να χάσουν ακό­μη περισσότερα. Περισσότερες χώρες θα πρέπει να ισοπεδωθούν, προκειμέ­νου να μην καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα.
Πέστε λοιπόν ότι τα καταφέρνουν και ηρεμούν τις αγορές. Τι θα έχουν καταφέρει; Θα έχουν ηρεμήσει προσωρινά τις αγορές σε ύψος χρηματοπιστωτικών διαθεσίμων πολύ μεγαλύτερο απ’ ό,τι προηγουμένως. Κι επομένως θα έχουν κάνει τις αγορές και φυσικά την παγκό­σμια οικονομία πολύ πιο ευάλωτη και πιο επιρρεπή σε κραχ. Έως πού θα πάει αυτό; Μέχρι να καταρρεύσουν όλοι;
Σε δεύτερη μοίρα η Ελλάδα
Το καινούργιο στοιχείο της τωρινής τροπής της κρίσης βρίσκεται στο γεγονός ότι η κρίση δεν επι­κεντρώνεται πλέον μόνο στην ευρωζώνη. Ούτε μόνο στις ΗΠΑ. Έχει ήδη μεταθέσει το επίκεντρο στις οικονομίες των G-7, μια και οι δυο οικονομίες που φαίνεται πλέον να κλυδωνίζονται επικίνδυνα κάτω από το βάρος των χρεών, ιδιωτικών και κρατικών, είναι η Ισπανία και η Ιταλία. Μπορούν να σωθούν; Όσο συνεχίζεται η ίδια τακτική, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί με απρόβλεπτες συνέπειες. Τι είναι το άμεσα προβλέψιμο; Μπροστά στην ανάγκη «διάσωσης» της Ιταλίας και της Ισπανίας, αλλά και της Γαλλίας πολύ σύντομα, η «διάσωση» της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας μπήκε σε δεύτερη μοίρα. Ειδικά το σχέδιο εθε­λοντικής ανταλλαγής χρέους που συμφωνήθηκε για την Ελλάδα ανάμεσα στο τραπεζικό λόμπι και τους ευρωκράτες φαντάζει ακόμη πιο έωλο. Κάθε εγχείρημα εθελοντικής ανταλλαγής χρέους, όπως έχουμε εξηγήσει, εμπεριέχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα άμεσης πτώχευσης. Γι’ αυτό οι οίκοι αξιολόγησης βαθμολογούν τις χώρες που το επιχειρούν με «επιλεκτική πτώχευση». Αυτή η πιθανότητα μεγιστοποιείται, όπως μπορεί να καταλάβει ο καθένας, σε συνθήκες ανατα­ραχής των αγορών. Ιδίως όταν πρόκειται για μια οικονομία τόσο εξασθενημένη, καχεκτική και σε τόσο βαθιά ύφεση όπως η ελληνική, αλλά και με τέτοιο βάρος δημόσιου χρέους.
Το παράδειγμα της Αργεντινής
Να θυμίσουμε για μια ακόμη φορά ότι στη διάρ­κεια ενός εντελώς παρόμοιου σχεδίου εθελο­ντικής ανταλλαγής χρέους κατέρρευσε ολοκλη­ρωτικά και η Αργεντινή το 2001. Η πρώτη φάση του σχεδίου εθελοντικής ανταλλαγής εκτελέστηκε τον Ιούλιο του 2001. Οι αγορές, η κυβέρνηση της Αργεντινής, το ΔΝΤ και οι ΗΠΑ, που πατρονάρισαν εξαρχής το όλο σχέδιο και «έπεισαν» τις τράπεζες να συμ­μετάσχουν εθελοντικά, ζητωκραύγαζαν για την επιτυχία. Το χρέος υποτίθεται ότι άρχισε να μειώνεται. Η αλήθεια ήταν ότι το συνολικό κόστος αυξήθηκε κατά 28% έως το τέλος του χρόνου, λόγω των πλουσιοπάροχων «χρημα­τοοικονομικών εγγυήσεων» που συμφωνήθη­καν με τις τράπεζες προκειμένου να συμμετάσχουν στην εθελοντική ανταλλαγή. Φυσικά ο μόνος που δεν γνώριζε για το αντίτιμο ήταν ο λαός της Αργεντινής, που άκουγε έκπλη­κτος επισήμους και μη να τον διαβεβαιώνουν ότι η κρίση χρέους έχει πλέον περάσει και το δημόσιο χρέος γίνεται πλέον βιώσιμο. Ύστερα από αυτή την τεράστια επιτυχία ακολούθησε ένα αδίστακτο σχέδιο δημοσιονομικής λιτότητας με στόχο «μηδενικό έλλειμμα».0 Το αποτέ­λεσμα ήταν η δυστυχία και η ανέχεια να καλπά­σουν, αλλά και η ύφεση να αγκαλιάσει μια από τις πιο παραγωγικές οικονομίες της Λατινικής Αμερικής.
Με ψηλά τις σημαίες από την επιτυχία της πρώ­της εθελοντικής ανταλλαγής και πλήρως συμ­μορφωμένη με τις απαιτήσεις των αγορών, η υποτακτική κυβέρνηση της Αργεντινής προχω­ρά σε δεύτερο εγχείρημα τον Οκτώβριο - Νο­έμβριο του 2001. Λόγω όμως του συνδυασμού της τρομακτικής ύφεσης εντός Αργεντινής, της σαθρής δημοσιονομικής της κατάστασης, αλλά και της διεθνούς κρίσης των χρηματαγορών που είχε ξεσπάσει με επίκεντρο τα χρηματιστήρια της Νέας Υόρκης, οι οίκοι αξιολόγησης βαθμολογούν την Αργεντινή με «επιλεκτική πτώχευ­ση» και μέσα σ’ έναν μήνα η χώρα συνολικά έχει καταρρεύσει με τα γνωστά επακόλουθα.
Επιμύθιο
Ένα πολύ χρήσιμο επιμύθιο της όλης ιστορίας είναι ότι από το 2003 έως το 2005 οι πολιτικοί και οικονομικοί αρχιτέκτονες αυτής της εθελοντικής ανταλλαγής χρέους δικάστηκαν γιατί εξαπάτησαν τον λαό της Αργεντινής. Τους είχαν διαβεβαιώσει, όπως και οι δικοί μας σήμερα, ότι πρόκειται για ελάφρυνση, ενώ στην πραγματι­κότητα η δικαστική έρευνα απέδειξε ότι είχαν αναλάβει δεσμεύσεις που επιδείνωναν ραγδαία την όλη κατάσταση του δημόσιου χρέους. Οι υπουργοί, πρόεδροι, τραπεζίτες, αξιωματούχοι και λοιποί συμμετέχοντες στην εν λόγω συμ­φωνία δικάστηκαν και καταδικάστηκαν. Μπορεί οι δικοί μας πολιτικοί να είναι αρκετά θρασείς με το να νομίζουν ότι εδώ είναι Ελλάδα και επομέ­νως οι δωσίλογοι, οι ψεύτες και οι κλέφτες της εξουσίας δεν έχουν να φοβηθούν τίποτε. Όμως ποτέ δεν ξέρεις.. Έχει ο καιρός γυρίσματα. Και η ώρα της κρίσης όλο και πλησιάζει...


(ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΣΤΟ “Π” ΣΤΙΣ 11-08-11)

44 σχόλια:

 1. Εξαιρετικό άρθρο. Αλλα περισσότερο μου αρεσε το "Επιμύθιο"!!Ετσι, να φοβούνται και λίγο!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Καλησπέρα κύριε Καζάκη, ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ενημερωση που μας προσφέρετε.

  Μηπως μπορείτε να μας εξηγήσετε, τι σημαίνει αυτο το σενάριο με την έκδοση ευρωομόλογου που συζητιέται αυτον τον καιρό?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σύμφωνοι κύριε Καζάκη με όλα όσα αναφέρετε. Το θέμα μας είναι: Υπάρχει λύση και ποια; Γιατί το να αναθεματίζουμε μόνο τις επιεικώς ανεπαρκείς κυβερνήσεις μας χωρίς να μιλάμε για την άλλη πρόταση, στην τελική ανάλυση, δεν μας οδηγεί πουθενά. Εκτός αν παραδεχόμαστε ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Θα εκτιμούσα πολύ την απάντησή σας να τη δημοσιεύατε ή να επιτρέπατε να δημοσιευθεί στη σελίδα της ομάδας ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΜΙΣ της οποίας έχω την τιμή να είμαι διαχειριστής.
  http://www.facebook.com/groups/ellinonthemis/
  Επίσης θα παρακαλούσα αν υπάρχει απάντηση να μου αποσταλεί με email στη διεύθυνση: dtaoulas@otenet.gr
  Ευχαριστώ πολύ
  Με τιμή
  Δημοσθένης Ν. Ταούλας
  Δικηγόρος Παρ΄ Αρείω Πάγω
  Νάουσα - τηλ. 2332022226

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. @ΔΗΜΟΣ ΤΑΟΥΛΑΣ

  Τα έχει πει κανά κατομμύριο φορές για τις λύσεις. Το ότι δεν γνωρίζετε τις προτάσεις ή δεν έχετε μπει στον κόπο να ακούσετε τα λεγόμενα του κ. Καζάκη, δεν σημαίνει ότι δεν έχουν λεχθεί.

  Και είναι παντού πραγματικά, με κύριους άξονες :

  1) Επιστροφή στη δραχμή (προφανής λύση ακόμα και για 10χρονο που αφορά στην ανάσταση της οικονομίας)

  2) Εθνικοποίηση τραπεζών (να πάψει η και καλά εθνική μας τράπεζα να είναι ιδιωτική)

  3) Απόδοση δικαιοσύνης για τους πάρα πολλούς δοσιλόγους του πολιτικού συστήματος.

  4) Άρνηση χρέους, που αποτελεί διεθνής πρακτική με βιβλιογραφία και νομικά προηγούμενα, ως ληστρικού και τοκογλυφικού που δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί.

  Έχουν ειπωθεί πάρα πολλές φορές και σε αυτό το μπλογκ, και σε παρουσιάσεις του κ. Καζάκη κ.τ.λ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αυτό που αποφεύγει να πει ο κύριος Καζάκης σχετικά με τη λύση που προτείνει, είναι τι θα επακολουθήσει. Συνοπτικά αναφέρω ότι θα πάμε σε μισθούς και συντάξεις των 200-300 ευρώ, ελλείψεις σε βασικά αγαθά (πετρέλαιο, φάρμακα, ανταλλακτικά κλπ) και τεράστια κοινωνική αναταραχή, πολλή χειρότερη από αυτή που βλέπουμε σήμερα.
  Να μην αναφέρουμε και τις πιθανές αντιδράσεις των ισχυρών κρατών από μια αθέτηση συμβατικών διεθνών μας υποχρεώσεων.

  Η λογική του κυρίου Καζάκη είναι εγκλωβισμένη σε μια λάθος αντίληψη του Κεϊνσιανισμού, και αδυνατεί να καταλάβει ότι όταν έχουμε φούσκωμα όπου το 10 έγινε 100, στο ξεφούσκωμα θα πας όχι στο 10 αλλά στο 5, για όποιον μπορεί να το καταλάβει. Το πρόβλημα της Ελλάδας είναι η πολλή χαμηλή παραγωγικότητα που αποδεικνύεται από το τεράστιο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αλλά και του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Μέχρι να αποκτίσουμε ξανά την παραγωγική βάση για να γίνουμε στοιχειωδώς αυτάρκεις, θα πρέπει να πεινάσουν πολλές γενιές Ελλήνων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Μα ένας βασικός λόγος που έχουμε έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο είναι το ευρώ. Αυτό προτείνει ο Καζάκης και πολλοί άλλοι φυσικά να απεγκλωβιστούμε από το ευρώ.

  Με το ευρώ ακόμα και κρίση χρέους να μην είχαμε θα ήμασταν καταδικασμένοι σε φτώχεια που θα εξαπλώνονταν χρόνο με το χρόνο.
  Αυτό εξάλλου έγινε στην Ελλάδα τα τελευταία 10 χρόνια ο Έλληνας φτώχυνε και είδε το βιοτικό του επίπεδο να πέφτει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Εθνική πολιτική χωρίς έθνος,εθνικη κυριαρχία και εθνικό νόμισμα δεν νοείται.Απο τα προαναφερθέντα μόνο το έθνος,κατ'όνομα τουλάχιστον,παραμένει ακόμα.Όσο για επιστροφή στην δραχμή έχω να πώ πως μία τέτοια κίνηση δεν έχει μόνο αρνητικά μα και θετικά αποτελέσματα,πολύ καλύτερα απο την παράλογη πολιτική που ακολουθείται διεθνώς.Το πρόβλημα του χρέους δεν λύνεται με επιπλέον χρέος,παρά μόνο με άρνηση πληρωμής,επαναδιαπραγμάτευση και ανάπτυξη απο μηδενική πλέον βάση.Βέβαια με τον καιρό πάλι στην ίδια κατάσταση θα βρεθούμε μιάς και η παραγωγή χρημάτων στηρίζεται στην δημιουργία χρέους,δες τρόπο λειτουργίας FED.Ο καπιταλισμός ,ώς σύστημα,δημιουργει κυκλικές φάσεις ανάπτυξης,χρέους, κατάρρευσης και ξανά απ'την αρχή.Η χρεωκοπία δέν είναι απλά αναπόφευκτη αλλά και αναγκαία συνθήκη ανάπτυξης σε ένα τέτοιο σύστημα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. @Yperkeimenos
  Απ' ότι φαίνεται πάμε για δραχμή ολοταχώς, είτε συμφωνεί κανείς με τον Καζάκη είτε όχι. Δεν βλέπω με ποιό τρόπο θα μπορέσουμε να τη γλιτώσουμε. Σ' αυτό που λες για τον καπιταλισμό συμφωνώ, θα προσθέσω μόνο ότι μετά από κάθε καταστροφή υπάρχουν και θύματα, και το ζήτημα είναι πως θα τη γλιτώσουμε ως χωρα.

  @persian
  Τα 40 τελευταία χρόνια κάποια φτώχυναν και κάποιοι πλούτισαν. Οι πρώτοι είναι η εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, οι δεύτεροι οι εργαζόμενοι στις ΔΕΚΟ και στις προνομιούχες θέσεις του δημοσίου. Επίσης πολλοί κρατικοδίαιτοι ελεύθεροι επαγγελματίες όπως φαρμακοποιοί και συμβολεογράφοι. Συνολικά πάντως το βιωτικό μας επίπεδο ανέβηκε. Όταν θα πάμε σε πτώχευση κι από κει στη δραχμή, θα δεις τι θα γίνει.

  Ξέρω "απολυμένους" της Ολουμπιακής Ταλαιπωρίας που έχουν βγάλει ήδη τα εφάπαξ τους στο εξωτερικό. Και μιλάμε για ποσά 400-500 χιλ. ευρώ. Αφού έγδαραν το κράτος και το δύσμοιρο Έλληνα φορολογούμενο, ρίχνουν ένασ φάσκελο και να πάμε όλοι να γ.. Αυτός είναι ο πατριωτισμός τους. Μόλις πτωχεύσουμε, μετά θα τα φέρουν πίσω και θα αγοράσουν την Ελλάδα για ένα κομμάτι ψωμί.

  ===
  Άσχετο με το θέμα μας, αλλά είναι το 2ο account μου που γίνεται ban από το διαχειριστή του blog κι αναγκάζομαι να δημιουργήσω νέο. Ελπίζω αυτό να μην αντιπροσωπεύει την πολιτική του ιδιοκτήτη του χώρου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Σωστός ο υπερκείμενος. Μετά την κρίση έρχεται η ανάπτυξη, γιατί οι μισθοί θα έχουν πέσει σε ιστορικό χαμηλό, το ίδιο και τα ακίνητα, η κοινωνική πολιτική (άρα και το κόστος της) θα είναι ανύπαρκτη, θα υπάρχουν στρατιές ανέργων και οι εργαζόμενοι απ'το φόβο της απόλυσης δε θα διεκδικούν τίποτα. Άρα η χώρα θα γίνει ξανά "ελκυστική για επενδύσεις" γιατί θα είναι ο παράδεισος του κεφαλαιούχου και του εργοδότη, οπότε τσουπ έρχεται η ανάπτυξη. Όπως ήταν η Ελλάδα τη δεκαετία του '50 που είχε κάθε χρόνο 6% ανάπτυξη. Αυτή είναι το μοντέλο στο οποίο πηγαίνουμε, και τότε να δείτε πώς θα πανηγυρίσουν οι "σοσιαλιστές" μας για την ανάπτυξη.

  Η μόνη διαφορά ήταν ότι στη φάση ανάπτυξης μετά από κρίση κανείς δε θέλει να ζει σε τέτοια χώρα, και την ίδια εποχή (τη δεκαετία του 50) ήταν που όποιος Έλληνας μπορούσε την έκανε για Αυστραλία, Αμερική κι Ευρώπη. Βέβαια τώρα έχουν κι αυτοί τα δικά τους προβλήματα και δε ζητάνε κόσμο, άρα τώρα τα πράγματα είναι πιό σκούρα.

  Το πρόβλημα Υπερκείμενε με τον καπιταλισμό είναι ότι υπάρχουν όντως χώρες που ναι μεν δεν έχουν καταφέρει να γιατρέψουν τις κρίσεις τους αλλά έχουν καταφέρει να τις διαχειρίζονται και όλο να τις αναβάλλουν, σαν κάποιους καρκινοπαθείς που δε γιατρεύονται ποτέ αλλά τελικά επιβιώνουν με τα φάρμακα δεκαετίες ολόκληρες. Κάτι Αυστραλίες, Νορβηγίες και τέτοια. Και είναι όντως αλήθεια ότι ο δυτικός κόσμος μετά τον πόλεμο έχει δεί τέτοια κοινωνική ευημερία που δεν την είχε ξαναδεί ποτέ ιστορικά. Και είναι αλήθεια ότι ο τρόπος που εφαρμόστηκε ο κομμουνισμός όπου εφαρμόστηκε στην ευρώπη δεν ήταν καθόλου ελκυστικός. Αυτά βλέπουν λοιπόν οι Έλληνες και λένε γιατί όχι κι εμείς, μήπως αν είχαμε λίγο περισσότερη δημοκρατία (όχι πολλή προς Θεού - έχουμε ιστορικά μία αλλεργία στην πολλή δημοκρατία), μήπως αν φτιάξουμε αυτό ή εκείνο, μήπως καταφέρουμε να γίνουμε Νορβηγία. Είναι μια συζήτηση που δεν τελειώνει ποτέ.

  Προσωπικά κρατάω πολύ μικρό καλάθι για το αν θ'αλλάξει κάτι. Η Ελλάδα ξαναείχε τέτοιες κρίσεις σαν τη σημερινή και μάλιστα χειρότερες, αλλά δεν άλλαξε τίποτα. Όπως και τότε έτσι και τώρα το μάνατζμεντ της χώρας είναι κληρονομικό προνόμιο 5 οικογενειών, κάποιες εκ των οποίων μάλιστα είναι ακόμα οι ίδιες από τότε. Τα τελευταία 2 χρόνια ήταν ενδεικτικά: 3 εκατομμύρια ψηφαλάκια, δηλαδή το 30% του εκλογικού σώματος είναι αρκετά για να πάρεις το 53% της Βουλής και να στήσεις μια ξεγυρισμένη χουντάρα, και όποιος κουνιέται να του στέλνεις τα ΜΑΤ να του δείξουν τί σημαίνει σοσιαλισμός στην Ελλάδα. 3 εκατομμύρια ψήφους είναι πανεύκολο φίλε να τους μαζέψεις αν είσαι στις 5 οικογένειες. Έτσι κι αλλιώς οι μισοί και βάλε θα σου έρθουν από μόνοι τους γιατί έχουν παραισθήσεις ιδεολογίας, τους υπόλοιπους τους αγοράζεις με τα δανεικά που πληρώνουμε όλοι. Πάντα υπάρχει μπάτζετ για ν'αγοράσεις ψήφους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. η κατασταση ειναι τραγικη αυτο που με ποναει ειναι οτι πρεπει στην επομενη συναντηση στο συνταγμα να ειμαι διπλα απο τον μαλακα που τον διορισε το μπατσοκ η η νουδουλα και να φωναζουμε μαζι. ετοιμαστητε αδερφια για αγωνα, οι δοσιλογοι και οι φασιστες δεν θα αφησουν ατιμωρητο τον λαο οταν θα σηκωσει κεφαλι,

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. @dimitris
  Το θέμα είναι να μην είχαμε μπει ποτέ στο ευρώ. Η εμμονή των κομμάτων αποδεικνύει πόσο πουλημένα είναι.

  Επιπλέον νομίζω τα έχουμε πει σε προηγούμενα post βλέπουμε τα πράγματα με διαφορετικό μάτι.

  Οι καλοπληρωμένοι του δημοσίου ζήτημα να είναι 200000 σε πλήθος σε ένα σύνολο 5.000.000 εργαζομένων. (Μιλάμε προ κρίσης)
  Αυτό αποτελεί το 4%. Δε διαφωνώ ένα 5% έπαιρνε καλούς μισθούς εγώ απλά μιλούσα για το υπόλοιπο 95%.

  Φαντάζομαι αναφέρεσαι επίσης για το άνοιγμα των επαγγελμάτων. Οι φαρμακοποιοί π.χ που είναι υπεράριθμοι είναι κλειστό επάγγελμα για σένα. Το ίδιο και οι ταξιτζήδες.
  Μάλλον το αντίθετο πάει να γίνει στην Ελλάδα να έχουμε καρτέλ και λίγες εταιρίες που θα τα ελέγχουν όλα όπως έγινε με τα σουπερ μάρκετ.

  Για σένα είναι πρόβλημα η Ολυμπιακή αλλά το γεγονός οτι πληρώσαμε 5 φορές την αξία του Ελευθέριος Βενιζέλος δεν είναι σημαντικό.

  "Από τα δυόμισι (2,5) δισεκατομμύρια, που πλήρωνε η Ολυμπιακή ενοίκιο στο Ελληνικό, έφτασε στα είκοσι τρία (23) δις ενοίκιο στο Ελευθέριος Βενιζέλος."
  Μάλλον και αυτό πρόβλημα της Ολυμπιακής είναι.
  Για την Ολυμπιακή βρήκα αυτό
  http://www.eptaoa.gr/announcements/2008-10-08_Khatzidakis_Myths%20_Lies.pdf
  και αυτό
  http://www.eptaoa.gr/Truth_Lies.htm
  Τα πιστεύω αυτά που λέει, εσύ μάλλον όχι, έτσι και αλλιώς ο καθένας πιστεύει αυτό που θέλει.

  Για τις ΔΕΚΟ και μόνο το γεγονός οτι σύσσωμος ο τύπος και τα ΜΜΕ απαξιώνουν τις Δημόσιες Επιχειρήσεις και στρέφονται υπερ των ιδιωτικοποιήσεων αποδεικνύει την ορθότητα των δικών μου επιχειρημάτων. Εκτός και αν πιστεύεις πως τα ΜΜΕ ενδιαφέρονται για το καλό του πολίτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Μερικά link

  Πληρώσαμε 5 φορές πάνω το Ελ. Βενιζέλος
  http://www.knossopolis.com/2010-09-08-21-43-18/701-2011-06-19-13-58-27.html
  http://www.zougla.gr/news.php?id=28659

  ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΣΕ:ΟΙ ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟ...
  http://forza-grecia.pblogs.gr/2010/10/fakelos-ose-oi-mythoi-gia-ton-sidhrodromo-meros-a.html

  Για τον ΟΤΕ και τα φτηνά τιμολόγια των ανταγωνιστών
  http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=267244


  Μια γενιά που ζει από τους παππούδες της
  http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=297743

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. dimitris ή dimitris67 ή όπως αλλιώς
  Το να έχεις τις απόψεις σου είναι απολύτως δεκτό.
  Το να έχεις τις αντιρήσεις σου στις απόψεις των άλλων είναι δεκτό και αυτό.
  Διάβασε το blog από την αρχή γιατί το να μη ξέρεις τις απόψεις των άλλων όμως, είναι βλακεία.
  Βλακεία είναι και συμπεράσματα που δε στηρίζονται σε καμία οικονομική θεωρία αλλά στις φοβικές φαντασιώσεις του μυαλού (μισθοι 300 ευρώ, ξεφούσκωμα απο το 100 στο 5 κλπ)
  Το καλλίτερο φάρμακο για τις φοβίες του μυαλού είναι η σωστή γνώση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Το ποιός είναι καλοπληρωμένος είναι υποκειμενικό. Υπάλληλος γραφείο χωρίς ιδαίτερα προσόντα και γνώσεις που παίρνει 2000 ευρώ μισθό, για μένα θεωρείται καλοπληρωμένος (ο αντίστοιχος μισθός στον ιδιωτικό τομέα είναι το 1/3). Φυσικά υπάρχουν και πολύ μεγαλύτεροι μισθοί που δεν είναι το 5%, αλλά θέλω στοιχεία για να το τεκμηριώσω και βαριέμαι να ψάχνω. Παίζει ανάλογα με τη ΔΕΚΟ. Αν δεις και τι εφάπαξ χτυπάνε, θα καταλάβεις που πήγαν τα 340 δις του δημόσιου χρέους.

  Για τους φαρμακοποιούς, όταν πουλάνε φάρμακα με ακατέβατο ποσοστό κέρδους 35%, και χωρίς δικαίωμα για κάποιον να πουλήσει χαμηλότερα, αυτό τι είναι, ελεύθερη αγορά ή κλειστό επάγγελμα? Χώρια για τις άδειες που ειναι συγκεκριμένες και πουλιούνται όπως και στους ταξιτζήδες.

  Και ποιός πληρώνει το κέρδος του 35% των φαρμακοποιών? Μα τα ασφαλεία, που τα επιδοτεί το κράτος γιατί έχουν φαληρήσει. Με λίγα λογια, και τους φαρμακοποιούς εμείς τους συντηρούμε.

  Με την ίδια λογική, να πούμε ότι για να πουλάς τρόφιμα πρέπει να έχεις πτυχείο τενικού τροφίμων, για να πουλάς οικοδομικά υλικά θα πρέπει να έχεις πτυχίο χημικού, κλπ κλπ. Είναι σωστο να το κάνουμε έτσι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Η οικονομική θεωρία που ξέρω εγώ είναι η κοινή λογική. Κι αυτή λέει ότι δεν μπορεί σε μια χώρα να μειώνεται η παραγωγή αγαθών και ταυτόχρονα να αυξάνει το βιοτικό επίπεδο. Κι αυτό ακριβώς γινόταν την περίοδο 2003-2009. Κάποτε θα το πληρώναμε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. @dimitris67

  Σωστό είναι αυτό που λες. Και ο νούμερο 1 λόγος είναι φυσικά το ευρώ και οι ασύδοτες κερδοσκοπικές αγορές.

  Και όντως το πληρώσαμε. Και όσο συνεχίζουμε με αυτή την οικονομική πολιτική και αυτό το πολιτικό σύστημα, worst is yet to come που λεν και στο χωριό μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Το ευρώ θα μπορούσε να είναι κι ευκαιρία για ανάπτυξη και ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της χώρας. Δυστυχώς το πήραν οι πολιτικοί μας και το ξεφτίλιαν. Το ότι μας δίναν όσα δανεικά θέλαμε με πολύ χαμηλό επιτόκιο, δε σημαίνει πως έπρεπε να τα παίρνουμε και να τα ρίχνουμε στην κατανάλωση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Με το ευρώ επειδή δε μπορείς να κόψεις χρήμα, και να το ρίξεις στην αγορά άτοκο, αναγκάζεσαι να δανειστείς με τόκο.
  Όταν είχαμε δραχμή είχαμε υψηλό χρέος σε σχέση με το ΑΕΠ αλλά το 80% ήταν εσωτερικό δραχμικό χρέος προς τους πολίτες. Άρα ήταν αδύνατο να χρεοκοπήσεις.
  Με το ευρώ ενθαρρύνονται οι εισαγωγές και αποθαρρύνονται οι εξαγωγές. Νομοτελειακά κυκλοφορεί λιγότερο χρήμα στη χώρα και αναγκάζεσαι πάλι να δανειστείς. Έτσι διογκώθηκε και το ιδιωτικό χρέος που ήταν πολύ μικρό επί δραχμής.
  Το ευρώ ήταν η χαριστική βολή στην Ελληνική οικονομία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Η όλη δομή του ευρώ είναι προβληματική. Η μόνη λύση σήμερα είναι να αρχίσει η ΕκΤ να τυπώνει χαρτονόμισμα, όπως κάνει η FED. Όμως δεν το κάνει γιατί δεν συμφέρει τα πλεονασματικά κράτη της βόρειας Ευρώπης, κι έτσι είμαστε στο σημερινό τέλμα. Ή θα πάμε σε μια συνολική ευρωπαϊκή λύση, ή τα πράγμα θα είναι δύσκολα. Προς το παρόν κανείς δεν μας έχει ζητήσει να πληρώσουμε αυτά που χρωστάμε, αυτό που μας ζητάνε είναι να ισοσκελίσουμε έσοδα-έξοδα, όμως ακόμα κι αυτό φαίνεται βουνό.

  Το χειρότερο για μένα είναι ο πανικός που έχει πιάσει αρκετό κόσμο, κι η έλλειψη στοιχειώδους πατριωτισμού. Και δε μιλάω για εφοπλιστές και λαμόγια, αλλά για τη μεσαία τάξη και μικρομεσαία τάξη που έχουν βγάλει όσες αποτεμιεύσεις έχουν είτε σε θυρίδες είτε στο εξωτερικό (ρωτήστε τραπεζοϋπάλληλους να σας πουν τι γίνεται κάθε μέρα).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. dimitris67
  Ολες οι μνημονιακες δοσεις εχουν δοθει για αποπληρωμη του χρεους και μονο.
  Σταματα να βαριεσαι και ξεκινα να ψαχνεις, αλλιώς θα στροβιλιζεσαι στις κοματικές σου σκέψεις.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. Πατριωτισμός δεν είναι να αφήσεις τα λεφτά σου να πάνε βορά στους τραπεζίτες - τοκογλύφους. Πάρα πολύ καλά κάνουν. Το κακό είναι ότι ακόμα και αυτό δεν έχει αντίκρυσμα γιατί το ευρώ δεν είναι νόμισμα αλλά πιστωτικό έγγραφο. Αυτός είναι ο πατριωτισμός της τσέπης του τοκογλύφου.

  Ο πραγματικός πατριωτισμός είναι να ρίξει ο λαός το εγκληματικό πολιτικό σύστημα. Η όλη σημερινή κατάσταση είναι σα να βλέπει κανείς κυβερνήσεις Τσολάκογλου και Ράλλη. Είναι ΑΚΡΙΒΩΣ το ίδιο πράγμα η σημερινή κυβέρνηση, αλλά γίνεται πιο έξυπνα γιατί τα μέσα μαζικής εξυμέρωσης είναι ανιλεή και πουλημένα στην τεράστια πλειοψηφία τους.

  Ισοσκελισμός εσόδων-εξόδων δεν γίνεται ΠΟΤΕ και σε καμμία περίπτωση. Ενδεικτικά, χρειάζεται μείωση του χρέους κοντά στο 95% για να γίνει βιώσιμο. Εξάλλου ο σκοπός τους δεν είναι να ξεπληρώσουμε, αλλά το αντίθετο. Να έχουμε αέναο χρέος για να μας πάρουνε ότι μπορούνε.

  Επίσης, βάσει του παγκοσμίου δικαίου δεν επιτρέπεται εκτύπωση επιπλέον ευρώ. Για βλάκες τους έχεις ? Αυτό ακριβώς είναι που τους βοηθά στην κερδοσκοπία.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Δεν ψήφισα ΓΑΠ, αλλά ο χαρακτηρισμός της σημερινής κυβέρνησης ως δωσιλογικής είναι λάθος. Έχει να διαλέξει ανάμεσα σε λύσεις που η μια είναι χειρότερη από την άλλη. Για μένα οι επιλογές της είναι οι λιγότερο κακές. Ολόκληρος ο δυτικός κόσμος έχει μπλέξει τα μπούτια του, όμως το να το παίξουμε μάγκες θα είναι η χειρότερη δυματή επιλογή για τον τόπο. Θα γίνουμε ο αποδιοπομπαίος τράγος, θα μας πηδήξουν σε διεθνή αναμετάδοση προς γνώση και παραδειγματισμό όλων των υπολοίπων.

  Είτε με ευρώ είτε με δραχμή, η λύση που θα πάμε θα πρέπει να είναι συντεταγμένη και σε συνεργασία με τις υπόλοιπες χώρες. Διαφορετικά θα έχουμε άσχημα ξεμπερδέματα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Δεν είναι Δωσίλογος ο ΓΑΠ απλά αποφάσισε να ξεφτιλίσει τη χώρα και τους πολίτες στο εσωτερικό, να επηρεάσει την άνοδο των spread, o αδερφός του να αγοράζει cds, η τράπεζες να δίνουν T+10 στους κερδοσκόπους, να επιβάλλει μέτρα που να οδηγούν σε υποανάπτυξη με σίγουρη καταστροφή της οικονομίας, να φτάνει την ανεργία σε επίπεδα του 60 και όλα αυτά για να αποφύγουμε την χρεοκοπία που μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Μια που ο μόνος λόγος που δε μας αφήνουν να χρεοκοπήσουμε είναι γιατί δεν τους συμφέρει. Όταν θα τους συμφέρει τι θα κάνουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. @dimitris67 και @perisian

  Το ίδιο λέγανε και για τον Τσολάκογλου. ΑΚΡΙΒΩΣ ΤΟ ΙΔΙΟ. Ότι είχε να επιλέξει ανάμεσα σε λύσεις που η μία είναι χειρότερη από την άλλη.

  Ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΔΟΤΗΣ.

  ΕΙΝΑΙ Ο ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΔΟΤΗ.

  Κατά τη γνώμη μου χειρότερος και από Τσολάκογλου και Ράλλη μαζί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. @Σπύρος
  Αν σ’ αυτή τη χώρα ξοδεύαμε για δημιουργία το 10% της προσπάθειας που καταβάλουμε για να κυνηγάμε υποτιθέμενους «προδότες», σήμερα θα ήμασταν πολύ καλύτερα. Σκέψου τα 190 χρόνια ιστορίας μας, πόσους πολιτικούς έχουμε αποκαλέσει «προδότες», και πόσο αίμα έχει χυθεί για να τους εξοντώσουμε, και προσπάθησε να καταλάβεις τι εξυπηρετούν τέτοιες απόψεις. Θα θυμίσω ότι ο πολιτικός που κατηγορήθηκε με το μεγαλύτερο μένος από τους αντιπάλους του ως προδότης ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος, και το αναφέρω αυτό απλά για να δείξω πόσο αξία έχουν τέτοιες απόψεις, αλλά και πόσο ζημιά κάνουν.

  Για μένα πολύ χειρότερη ζημιά για τη χώρα κάνουν όλες οι συντεχνίες που λυμαίνονται για χρόνια τον πλούτο του τόπου εις βάρος των κορόϊδων. Κι όπως έχω ξαναγράψει, αυτοί είναι όλοι οι αργόμισθοι υψηλά αμειβόμενοι σε δημόσιο και ΔΕΚΟ (δεν αναφέρομαι στους έντιμους δημόσιους υπαλλήλους), καθώς κι όλοι οι επαγγελματίες με τα κλειστά επαγγέλματα (ταξιτζήδες, φορτηγατζήδες, φαρμακοποιοί κλπ). Όταν το κράτος πληρώνει κάθε χρόνο 600-800 εκ. ευρώ για το ταμείο των εργαζομένων της ΔΕΗ, ή πληρώνει μισθούς 120-150 χιλ. το χρόνο σε υπαλλήλους της ΟΑ, και μάλιστα χωρίς να εργάζονται, γιατί ψάχνεται να βρείτε τους ξένους νταβατζήδες, αφού οι ντόπιοι είναι πολύ χειρότεροι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. @Dimitris67
  Πέρα του οτι αυτά που λες δεν ισχύουν και σου έχω αναλύσει πως η συνεισφορά των ΔΕΚΟ στο χρέος είναι μικρή, (π.χ η ΔΕΗ έχει κέρδη και τόσα χρόνια συνείσφερε στα κρατικά έσοδα)ας κάνουμε την υπόθεση πως όντως ισχύουν και το κράτος μπήκε μέσα από τους μισθούς των ΔΕΚΟ.
  Οι πολιτικοί μας δεν τους έδιναν αυτούς τους μισθούς; Άρα δεν είναι άμεσα υπεύθυνοι;
  Και μη μου πεις το παραμύθι για τον εκβιασμό κοινωνικών συντεχνιών γιατί αυτό δείχνει πως δεν έχεις κριτική ικανότητα να αξιολογήσεις στοιχειώδη πράγματα (καλά δεν είσαι και ο μόνος)

  Αλλά ξέχασα εσύ πιστεύεις πως τρώγαμε με χρυσά κουτάλια. Προφανώς ζεις σε άλλη χώρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. @dimitris67

  Προφανώς και ήταν προδότης ο Βενιζέλος, αν γνωρίζει κανείς πραγματική ιστορία. Επειδή σου λένε στο σχολείο ότι ο Βενιζέλος ήταν μορφή, κάθεσαι και ακούς τις μπαρούφες. Για ψάξτο λίγο περισσότερο με βάσει τις ιστορικές ΠΗΓΕΣ και όχι την προπαγάνδα.

  Τώρα βέβαια μιλάς για υποτιθέμενους προδότες όταν έχουν καταδικαστεί τόσο πολλοι στο παρελθόν.

  Το πρόβλημα της χώρας είναι 100% οι πολιτικοί της.

  Όχι 100%. 1000%.

  Τόσοι προδότες περάσαν και την καταδυνάστευσαν, από Τσολάκογλου μέχρι Γεώργιου Παπανδρέου και της φτυστής σε πολιτική δράση οικογένειάς του.

  Με τους Έλληνες το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι πιστεύουν ό,τι χαζομάρα ακούνε, επειδή νομίζουν ότι το ακούσανε αυθεντία.

  Αλλιώς δεν θα μου λεγες τον Βενιζέλο, έναν από τους μεγαλύτερους προδότες που πέρασε από την ταλαίπωρη πολιτική μας σκηνή.

  Και αν δεν με πιστεύεις, πρωτού μία εσωτερική ανάγκη σε κάνει να με κράξεις, κάτσε να ψάξεις λίγο την ιστορία ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Ένα μικρό 'ορεκτικό' :

  1934 : Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης

  Ποιον πρότεινε άραγε με επιστολή του ο Μπεν Σελλόν ? (πραγματικό όνομα Βενιζέλου)

  http://www.pare-dose.net/?p=3864

  Θα ναι σίγουρα κάποιο πολύ σημαντικό πρόσωπο.

  Βεβαίως.

  Τον Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ !

  Ο Βενιζέλος, αυτή η 'πολιτικάρα'.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Τελικά δηλ. Σπύρο, κι ο Βενιζέλος προδότης ήτανε. Ενώ οι άλλοι οι ελληνάρες που πήγαν να μπούν στην Άγκυρα, ήταν οι πραγματικοί Έλληνες.

  Το μόνο που θα ήθελα να πω σχετικά με την αναφορά στο Βενιζέλο, είναι πως ήταν ένας πραγματιστής πολιτικός που με την πολιτική του διορατικότητα και τους διπλωματικούς του χειρισμούς κατάφερε να δημιουργήσει την Ελλάδα των τριών ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Οι άχρηστοι και οι τζάμπα μάγκες μας οδήγησαν στην καταστροφή.

  Για το θέμα με τον Κεμάλ, ο Βενιζέλος ήξερε να χειρίζεται τους πάντες και να κερδίζει το καλύτερο για τη χώρα του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. @dimitris67

  Όταν λες για την Ελλάδα των 7 ηπείρων και των 5 θαλασσών μιλάς για τους Έλληνες που πολεμούσαν 10 και πλέον ενώ η Ελλάδα πεινούσε ?

  Μήπως μιλάς για την ανασυγκρότηση των βασανιστηρίων στο Καλπάκι ?

  Ή μήπως αναφέρεσαι στο ΙΔΙΩΝΥΜΟ που ο Βενιζέλος δημιούργησε στρεφόμενος ενάντια στους δημόσιους υπαλλήλους.

  Πιθανώς να αναφέρεσαι στην 'ηγετικη' φοροκαταιγίδα που είχε επιβάλλει ?

  Βεβαίως, και ο Τσολάκογλου μάλλον ήξερε να χειρίζεται τους πάντες όταν στις επιστολές του προς τον ελληνικό λαό έλεγε για τους εξαιρετικά ψιλεύσπλαχνους Γερμανούς και για την νέα τάξη πραγμάτων.

  Με την στενή έννοια του όρου ίσως δεν μπορεί να πει κανείς τον Βενιζέλο προδότη.

  Αλλά ένα είναι σίγουρο.

  Ήταν 100% κατευθυνόμενος από την Αγγλία και τις ξένες δυνάμεις. Τώρα αν εσύ το λες αυτό 'ηγέτη', τότε πάω πάσο. Αν πραγματικά γνωρίζεις την δράση του ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΕΙ και τον θεωρείς μεγάλο πολιτικό, τότε οκ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Και για να μην ξεχάσω για τις 3 ηπείρους, τις 5 θάλασσες και τις άπειρες εξωτερικές παρεμβάσεις :

  Η τρομερή αυτή 'Μεγάλη Ιδέα' προήλθε από τον εξαιρετικό Ιωάννη Κωλέττη. Την τεράστια αυτή προσωπικότητα.

  Υπήρξε άραγε μεγαλύτερος φασίστας στην ελληνική ιστορία από το τρισάθλιο υποκείμενο που λεγόταν Κωλέττης ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Σπύρο συγνώμη που θα στο πω, αλλά τα έχεις κάνει λίγο αχταρμά. Σιγά μην ήταν ο Κωλέτης ο «εμπνευστής» της Μεγάλης Ιδέας. Ο μεγαλοϊδεατισμός είναι ταυτόσημος με τον εθνικισμό, και για την Ελλάδα ξεκίνησε από την ημέρα που δημιουργήθηκε το ελληνικό κράτος-έθνος. Ο Κωλέτης ήταν ένας διεφθαρμένος λαϊκιστής πολιτικός που υποστήριζε οτιδήποτε ήθελαν να ακούσουν οι ψηφοφόροι του.

  Το να συγκρίνεις το Βενιζέλο με τον Τσολάκογλου είναι εξίσου ανιστόρητο με το να αποκαλείς τον Κωλέτη φασίστα. Επίσης, το να κατακρίνεις το Βενιζέλο ως φιλοπόλεμο, για την ιστορική περίοδο 1912-1922, είναι σαν να επαινείς τη φιλειρηνική πολιτική του Τσάμπερλεν τις παραμονές του Β’ ΠΠ. Με απλά λόγια, όταν όλοι έχουν δημιουργήσει εθνικά κράτη και κάνουν εθνοκαθάρσεις (Αρμενίων, Ποντίων κλπ), το να μην υπερασπιστείς τους ομοεθνείς σου, στο βαθμό που είναι εφικτό, είναι εθνική προδοσία. Επίσης, η αναζήτηση διεθνών στηριγμάτων (π.χ. Αγγλία, Entene) είναι αυτονόητη.

  Ο Βενιζέλος όχι μόνο δεν έκανε εθνοκαθάρσεις, αλλά ήταν υπερβολικά γενναιόδωρος προς τους αλλοεθνείς πληθυσμούς που κατοικούσαν σε ελληνικά εδάφη. Είναι γνωστή και η φάση με την εκτέλεση Ελλήνων φαντάρων που πυροβόλησαν εναντίον Τούρκων, κατά την είσοδο των ελληνικών στρατευμάτων στη Σμύρνη. Επίσης είχε δώσει πλήρη πολιτικά δικαιώματα σε όλους τους πολίτες εντός της ελληνικής επικράτειας, και είναι γνωστό ότι τον μαύρισαν με συντριπτικά ποσοστά κατά τις εκλογές του ’20 επειδή η αντίπαλη παράταξη είχε υποσχεθεί ειρήνη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Είναι λάθος ότι ο ελληνικός στρατός πολεμούσε όλη την 8ετία 1912-1920. Οι κανονικές πολεμικές επιχειρήσεις δεν ήταν παρά σποραδικές, αλλά ο Βενιζέλος υποστήριζε ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να διατηρεί πολυάριθμο στράτευμα μέχρι την οριστική διασφάλιση των συνόρων της. Οι αντίπαλοί του εκμεταλλεύτηκαν την κόπωση των στρατιωτών, με το σύνθημα «οικαδε» κέρδισαν τις εκλογές του ’20, και οδήγησαν την Ελλάδα στην κατατροφή.

  Το ιδιώνυμο δεν στρεφόταν κατά των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά κατά των κομμουνιστών.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. "είναι γνωστό ότι τον μαύρισαν με συντριπτικά ποσοστά"

  Θέλω να πω ότι οι μειονοτικοί πληθυσμοί (Βούλγαροι, Εβραίοι, Σαλβόφωνοι, μουσουλμάνοι) καταψήφισαν τους συνδυασμούς του φιλελεύθερου κόμματος σε πολύ υψηλότερα ποσοστά απ' ότι οι ελληνικοί πληθυσμοί.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. @dimitris67

  Μπορείς να λες ότι τα έχω κάνει αχταρμά και μετά να πετάς αστήριχτες απόψεις όσο θες. Δεν έχω ιδιαίτερο λόγο να κάτσω τώρα να σου αναλύσω τα πάντα αφού δεν έχεις τη διάθεση να ψάξεις, αλλά για να δείξω ότι αυτά που γράφεις είναι σκόρπια πράγματα που προφανώς δεν ισχύουν, εγώ θα αναφερομαι σε πηγές :

  ΛΕΣ ΟΤΙ ΣΙΓΑ ΜΗΝ Ο ΚΩΛΕΤΤΗΣ ΗΤΑΝ ΕΜΠΝΕΥΣΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΔΕΑΣ.

  Απάντησή μου :

  http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_2_12/06/2011_445603

  Ο Κωλέττης από πολλούς θεωρείται πατέρας της Μεγάλης Ιδέας: ήταν αυτός που όρισε τον όρο και το περιεχόμενο. Ηταν γνωστός ως ο προστάτης των παλληκαριών της Ρούμελης μολονότι είχε σπουδάσει στην Ιταλία στη νεότητά του. Αυτή του η ιδεολογία προδιέγραψε εν πολλοίς και το περιεχόμενο και τη μορφή που πήρε η Μεγάλη Ιδέα, αλλά και ο Κωλέττης να μην υπήρχε, κάποιος άλλος σαν αυτόν θ' αναλάμβανε να ορίσει το περιεχόμενο της Μεγάλης Ιδέας.

  ΚΑΙ ΠΛΕΙΣΤΑ ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ, με το κιλό τα βρίσκεις αν ψάξεις.

  Ανιστόρητο να λέω τον Κωλέττη φασίστα ε ? λολ

  Πως λες εσύ τον άνθρωπο που φυλάκισε τον Κολοκοτρώνη ? Ανθρωπιστή ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Επίσης δεν είπα τον Βενιζέλο φιλοπόλεμο, έτσι και αλλιώς έκανε ακριβώς ότι
  του λέγαν τα ξένα συμφέροντα. Ο ίδιος δεν ήταν ούτε φιλοπόλεμος ούτε
  φιλειρηνιστής. Ήταν απλούστητα ότι θέλανε τα αφεντικά.

  Και για το ιδιώνυμο που δεν στόχευε στους δημόσιους υπαλλήλους :

  Στην τελική του διατύπωση το «Ιδιώνυμο» προέβλεπε στο Άρθρο 1 «Όστις επιδιώκει την εφαρμογή ιδεών εχουσών ως έκδηλον σκοπόν τη διά βιαίων μέσων ανατροπήν του κρατούντος κοινωνικού καθεστώτος ή την απόσπασιν μέρους εκ του όλου της Επικρατείας, ή ενεργεί υπέρ της εφαρμογής αυτών προσηλυτισμόν τιμωρείται με φυλάκισιν τουλάχιστον εξι μηνών. Προς τούτοις επιβάλλεται διά της αποφάσεως και εκτοπισμός ενός μηνός μέχρι δύο ετών εις τόπον εν αυτή οριζόμενον Μετά τας αυτάς ποινάς τιμωρείται και όστις επωφελούμενος απεργίας ή λοκ - άουτ, προκαλεί ταραχάς ή συγκρούσεις».


  Αν το αδίκημα ετελείτο δια του Τύπου, προβλεπόταν η δυνατότητα απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος στο δημοσιογράφο, το διευθυντή, τον τυπογράφο ή τον εκδότη του εντύπου για 6 μήνες και σε περίπτωση υποτροπής για τρία, το πολύ, έτη. Ιδιαίτερα βαριές ποινές προβλέπονταν για τους παραβάτες που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, αστυνομικοί ή στρατιωτικοί. Η απόλυση ήταν ο κανόνας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. Και επίσης όταν λέμε για την "Μεγάλη Ιδέα" φίλε μου, δεν ψάχνουμε να βρούμε αν το λήμμα το ανακάλυψε ο Μπαμπινιώτης.

  Η ερώτηση είναι ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΙΟΝ διαδόθηκε ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. Σε λίγ θα μας πεις και για τον homo sapiens.

  Στην Ελλάδα η "Μεγάλη Ιδέα" εξαπλώθηκε το 19ο αιώνα ξεκινώντας ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΛΕΤΤΗ.

  Μπορεί να μην σου αρέσει, αλλά ο Βενιζέλος είχε ίδια ιδεολογία με αυτό το κατακάθι, τι να κάνουμε τωρα .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Η λογική σου είναι «ο χωροφύλακας είναι όργανο, το μπουζούκι είναι όργανο, άρα ο χωροφύλακας είναι μπουζούκι». Δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα.

  Για το Βενιζέλο έχει γράψει ήδη η ελληνική ιστορία. Ως πολιτικός προώθησε τα ελληνικά συμφέροντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εκμεταλλευόμενος κατάλληλα τις διεθνείς συγκυρίες. Όπως πολύ σωστά έλεγε, δεν υπάρχουν «εθνικά δίκαια» αλλά «εθνικά συμφέροντα», που όταν ταυτίζονται με τα συμφέροντα των ισχυρών μπορείς να ελπίζεις σε δικαίωσή σου. Διαφορετικά κάθεσαι στη γωνιά σου, και δεν στέλνεις τον κόσμο να σκοτωθεί τζάμπα. Τόσο απλά.

  Πέρα από τα παραπάνω, ο Βενιζέλος υπήρξε και μεγάλος εκσυγχρονιστής (εκπαίδευση, διοίκηση, διανομή γαιών σε ακτήμονες, ενσωμάτωση προσφύγων, κλπ).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. Nαι έχει γράψει η ιστορία, αλλά ποιός έγραψε την ιστορία; Τον εμπιστεύεσαι;

  Όσο μεγαλώνω τόσο έχω την αίσθηση πώς η ιστορία που έμαθα στο σχολείο είναι άχρηστη και είμαι καταδικασμένος να τη συναρμολογήσω μόνος μου από ένα παζλ ετερόκλητων πηγών αν μ'ενδιαφέρει η αλήθεια.

  Ευχαριστώ το Σπύρο για τη διαφορετική οπτική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Πέρα από το ποιός γράφει την ιστορία, υπάρχουν οι πηγές και τα γεγονότα. Αγαθές προθέσεις μπορεί να έχουν όλοι (ή τουλάχιστον οι περισσότεροι), όμως ένας πολιτικός κρίνεται εκ του αποτελέσματος.
  Η "άλλη οπτική" του Σπύρου σχετικά με το Βενιζέλο δεν είναι καινούργια, έχει υποστηριχτεί από κάποιους αναλυτές, όμως η ιστορική πραγματικότητα είναι δεδομένη και αδιάψευστη.

  Τέσπα, δεν είχα σκοπό να κάνω ιστορική αναδρομή στον προηγούμενο αιώνα, ήθελα απλώς να επισημάνω το πόσο εύκολα σ' αυτή τη χώρα μπαίνουμε σε κυνήγι μαγισσών. Όποιος πολιτικός δεν συμφωνεί με τη δική μας οπτική, χαρακτηρίζεται πουλημένος και προδότης, κι έτσι καθαρίζουμε μια κι έξω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 43. Είχα γράψει πάρα πολλά αλλά ένα πρόβλημα με τα cookies με έκανε να χάσω το μήνυμα. Έλεος..

  Δεν έχει νόημα να συνεχίζω πάντως. Θα συνεχίζω να παραθέτω ιστορικά στοιχεία και θα λαμβάνω ως απάντηση ευφυιολογήματα. Είμαι συνηθισμένος μεν σε τέτοιες πρακτικές, αλλά ειλικρινά, το βαριέμαι.

  @Chilloutbuddy

  Βερέμης και διάφορα άλλα ανθρωπάρια γράφουν ιστορία. Ψάξε για το ποιον του κυρίου αν θες. Αυτός είναι που γράφει την ιστορία που διαβάζουμε στο σχολείο.

  Δεν είναι τυχαίο βέβαια. Δες αυτό το βίντεο αν θες, να καταλάβεις τι παίζεται :

  http://www.youtube.com/watch?v=7nD7dbkkBIA

  ΑπάντησηΔιαγραφή